Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 62

Yezu Me Longa Dilongi Mosi ya Mfunu ya Me Tala Kudikulumusa

Yezu Me Longa Dilongi Mosi ya Mfunu ya Me Tala Kudikulumusa

MATAYO 17:22–18:5 MARKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  • YEZU ME TUBILA DIAKA LUFWA NA YANDI

  • YANDI ME FUTA MPAKU TI MBONGO YA KIBENDE YA BO ME BAKA NA MUNOKO YA MBISI YA MASA

  • NANI KELE MUNTU YA KULUTA NENE NA KIMFUMU?

Na nima ya kukituka mpi ya kubelula mwana-bakala mosi yina vandaka ti demo na Sezarea-Filipo, Yezu me kwenda na Kapernaumi. Yandi me kwenda kaka ti balongoki na yandi, bo me kwenda ya kubumbana sambu bimvuka ya bantu ‘kuzaba ve.’ (Marko 9:30) Yo me pesa Yezu dibaku ya kuyidika mabanza na bo sambu na lufwa na yandi mpi sambu na kisalu yina bo ta sala kana yandi me fwa. Yandi me songa bo nde: “Bo ta teka Mwana ya muntu na maboko ya bantu, mpi bo ta fwa yandi, kansi na kilumbu ya tatu, yandi ta futumuka.”—Matayo 17:22, 23.

Yo kele ve diambu ya mpa sambu na balongoki na yandi. Yezu songaka bo dezia nde bantu ta fwa yandi, kansi Piere kwikilaka ve nde diambu ya mutindu yina ta salama. (Matayo 16:21, 22) Diaka, bantumwa tatu monaka mutindu Yezu kitukaka mpi bo waka disolo ya me tala “kukwenda” na yandi. (Luka 9:31) Ntangu yai, balongoki na yandi me ‘wa mawa mingi’ sambu na mambu yina Yezu ke tuba, ata bo ke bakisa kibeni ve ntendula na yo. (Matayo 17:23) Kansi, bo ke wa boma sambu na kuyula yandi mambu ya nkaka sambu na diambu yai.

Na nima bo me kuma na Kapernaumi, bwala yina Yezu vandaka kulonga mingi. Bantumwa mingi kele bantu ya bwala yai. Bantu yina ke bakaka mpaku na tempelo me pusana pene-pene ya Piere. Ziku, bo ke sosa kufunda Yezu nde yandi ke futaka ve mpaku yo yina bo me yula Piere nde: “Keti longi na beno ke futaka ve mpaku [ya tempelo] ya badrakime zole?”—Matayo 17:24.

Piere me tuba nde: “Ee, yandi ke futaka.” Ntangu Piere me vutuka na nzo, Yezu me zaba mambu yina me katuka kusalama. Yo yina, na kisika ya kuvingila nde Piere kuzabisa yandi yo, Yezu me yula yandi nde: “Simoni, inki nge ke yindula? Bantotila ya nsi-ntoto ke bakaka bampaku ya mutindu na mutindu na banani? Na bana na bo to na banzenza?” Piere me tuba nde: “Na banzenza.” Ebuna, Yezu me tuba nde: “Kana mpidina, bana ke futaka ve mpaku.”—Matayo 17:25, 26.

Tata ya Yezu kele Ntotila ya luyalanganu mpi yandi muntu bo ke sambilaka na tempelo yina. Yo yina, na kutadila nsiku, Mwana ya Nzambi fwete futa ve mpaku ya tempelo. Yezu me tuba nde: “Kansi, sambu beto budisa bo ve sakuba, kwenda na nzadi-mungwa, losa ndobo, mpi baka mbisi ya ntete yina nge ta kanga, ebuna ntangu nge ta kangula munoko na yo, nge ta mona mbongo ya kibende ya arza [statere, to badrakime iya]. Baka yo mpi pesa bo yo sambu na mono mpi sambu na nge.”—Matayo 17:27.

Ntangu fioti na nima, balongoki kele kisika mosi mpi bo ke zola kuyula Yezu nani ta vanda muntu ya kuluta nene na Kimfumu ya zulu. Ntama mingi ve, bo vandaka kuwa boma sambu na kuyula Yezu mambu ya me tala lufwa na yandi, kansi ntangu yai bo ke wa ve boma sambu na kuyula yandi mambu ya me tala luzingu na bo ya bilumbu ke kwisa. Yezu me zaba mambu yina bo ke yindula. Ntangu bo vandaka kuvutuka na Kapernaumi, balongoki vandaka na nima ya Yezu mpi bo vandaka kutulana ntembe sambu na diambu yina. Yo yina, yandi me yula bo nde: “Sambu na nki beno vandaka kutulana ntembe na nzila?” (Marko 9:33) Bo me wa nsoni mpi me vanda pima, sambu bo vandaka kutulana ntembe sambu na kuzaba nani na kati na bo kele muntu ya kuluta nene. Nsuka-nsuka, bantumwa me zabisa Yezu diambu yina bo vandaka kutulana ntembe, bo me yula yandi nde: “Nani kibeni kele muntu ya kuluta nene na Kimfumu ya zulu?”—Matayo 18:1.

Yo lenda yitukisa beto na kumona nde balongoki ke tulana ntembe yina na nima ya kulutisa bamvula kiteso ya tatu ti Yezu mpi na nima ya kuwa yandi  mpi ya kumona mambu yina yandi me sala. Kansi, beto vila ve nde bo kele bantu ya kukonda kukuka. Diaka, bo me yela na mabundu yina kiyeka mpi bisika ya lukumu ke vandaka mfunu mingi. Piere me katuka mpi kuwa lusilu yina Yezu me pesa yandi nde yandi ta baka “bansapi” ya Kimfumu. Keti yo ke pusa yandi na kumona nde yandi me luta balongoki ya nkaka? Yakobo ti Yoane lenda yindula mpi mutindu yina sambu bo me katuka kumona na meso na bo mosi mutindu Yezu kitukaka.

Yo vanda mpidina to ve, Yezu ke zola kusungika mabanza na bo. Yandi me binga mwana mosi, me telemisa yandi na kati-kati na bo mpi me songa balongoki nde: “Kana beno soba ve mpi beno kuma ve bonso bana ya fioti, beno ta kota ve ata fioti na Kimfumu ya zulu. Yo yina, konso muntu yina ta kudikulumusa bonso mwana yai ya fioti, yandi muntu kele muntu ya kuluta nene na Kimfumu ya zulu; mpi konso muntu yina ke yamba mwana ya fioti bonso yai sambu na zina na mono ke yamba mono mpi.”—Matayo 18:3-5.

Yai kele kibeni mutindu ya mbote ya kulonga. Yezu me wila ve balongoki na yandi makasi, yandi me binga bo mpi ve bantu ya bwimi to ya ke zolaka kiyeka. Kansi, yandi me sadila mwana ya fioti sambu na kupesa bo dilongi. Bana ya fioti ke sosaka ve kiyeka to lukumu. Yo yina, Yezu me monisa nde balongoki na yandi fwete kudimona mutindu yina. Sambu na kusukisa dilongi yina yandi ke pesa balongoki na yandi, Yezu me songa bo nde: “Muntu yina ke kuditwadisa bonso muntu ya fioti na kati na beno yonso yandi muntu kele muntu ya nene.”—Luka 9:48.