Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 88

Nsoba Me Salama Sambu na Mvwama mpi Lazare

Nsoba Me Salama Sambu na Mvwama mpi Lazare

LUKA 16:14-31

  • MBANDU YA MVWAMA MPI LAZARE

Yezu me katuka kupesa balongoki na yandi ndongisila ya mbote na mutindu ya kusadila bimvwama ya kinsuni. Kansi, balongoki na yandi mpamba ve bantu ke widikila yandi. Bafarize mpi kele pana, bo fwete baka dilongi na ndongisila yina Yezu me pesa. Sambu na nki? Sambu bo ‘ke zolaka mbongo.’ Ntangu bo me wa mambu yina Yezu me tuba, bo me yantika “kuseka yandi.”—Luka 15:2; 16:13, 14.

Kansi, yo me pesa ve Yezu boma. Yandi me songa bo nde: “Beno ke kudimonisaka bantu ya lunungu na ntwala ya bantu, kansi Nzambi me zaba bantima na beno. Sambu kima yina bantu ke monaka nde yo kele ya kunanguka, yo kele kima ya nzanzi na meso ya Nzambi.”—Luka 16:15.

Banda ntama, bantu ke monaka nde Bafarize kele bantu ya “kunanguka” kansi yai kele ntangu ya kusoba mambu; nsoba mosi ya nene fwete salama. Bantu ya “kunanguka” disongidila bantu yina kele bamvwama na nsi-ntoto, bayina kele ti kiyeka na mambu ya politiki, mpi bayina kele ti bupusi ya ngolo na mambu ya dibundu, fwete kulumuka. Bantu ya kukonda mfunu yina ke zabaka nzala na bo ya kimpeve fwete tombuka. Yezu me monisa pwelele nde nsoba ya nene fwete salama. Yandi me tuba nde:

“Nsiku mpi Bambikudi vandaka tii na Yoane. Katuka na ntangu yina, bo ke samuna nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi, mpi bantu ya mitindu yonso ke nwanaka ngolo sambu na kukota kuna. Ya kieleka, yo kele pete mingi sambu zulu mpi ntoto kuluta kansi ata ka-kitini mosi ve ya kisono ya Nsiku ta konda kulungana.” (Luka 3:18; 16:16, 17) Inki mutindu mambu yina Yezu me tuba ke monisa nde nsoba mosi fwete salama?

Bamfumu ya dibundu ya Bayuda vandaka kutuba na lulendo yonso nde bo ke zitisaka Nsiku ya Moize. Yibuka nde ntangu Yezu belulaka kifwa-meso mosi na Yeruzalemi, Bafarize tubaka na lulendo yonso nde: “Beto kele balongoki ya Moize. Beto me zaba nde Nzambi tubaka na Moize.” (Yoane 9:13, 28, 29) Mosi na kati ya balukanu ya Nsiku yina Nzambi pesaka Moize vandaka ya kunata bantu ya kudikulumusa na Mesia, disongidila na Yezu. Yoane Mbotiki tubaka nde Yezu kele Mwana-Dimeme ya Nzambi. (Yoane 1:29-34) Yantika na kisalu ya kusamuna ya Yoane, Bayuda ya kudikulumusa mingi-mingi bansukami, yantikaka kuwa nsangu ya “Kimfumu ya Nzambi.” Ya kieleka, kele ti “nsangu ya mbote” sambu na bantu yonso yina ke zola kukuma bantu ya Kimfumu ya Nzambi mpi kubaka mambote ya Kimfumu yango.

Nsiku ya Moize me lungana; yo me nata bantu na Mesia. Diaka, yo kele mfunu ve nde bantu kuzitisa yo. Mu mbandu, Nsiku vandaka kupesa bantu nswa ya kufwa makwela sambu na bikuma ya mutindu na mutindu, kansi ntangu yai Yezu me tuba nde: “Konso muntu yina me fwa makwela ti nkento na yandi mpi me kwela nkento ya nkaka me sala bizumba, mpi konso muntu yina ke kwela nkento yina me fwaka makwela ti bakala na yandi me sala bizumba.” (Luka 16:18) Mambu yai me pesa Bafarize makasi ya mingi sambu bo ke zolaka kutula bansiku na mambu yonso.

 Ntangu yai, Yezu me pesa mbandu yina ke monisa nde nsoba ya nene fwete salama. Mbandu yango ke tubila bantu zole yina mambu ya luzingu na bo me soba ngolo kibeni. Ntangu nge ke tadila mbandu yai, kuvila ve nde Bafarize yina ke zolaka mbongo mpi ke zolaka nde bantu kunangula bo kele na kati ya bantu yina ke widikila Yezu.

Yezu me tuba nde: “Kuvandaka ti mvwama mosi yina vandaka kulwata bilele ya mbwaki-ble mpi ya lino, yandi vandaka kuyangalala konso kilumbu ti bima ya kitoko kuluta. Kansi kuvandaka mpi ti muntu mosi ya ke lombaka bima, zina na yandi Lazare, bo vandaka kutula yandi mbala na mbala na kielo ya mvwama yina. Nitu na yandi vandaka ya kufuluka ti bamputa mpi yandi vandaka kuzola kudia bima yina vandaka kubwa na mesa ya mvwama yina. Ee, ata bambwa vandaka kukwisa kulekita bamputa na yandi.”—Luka 16:19-21.

Bafarize ke zolaka mbongo, yo yina beto kele ve ti baketi-keti sambu na kuzaba bantu yina Yezu ke fwanisa ti “mvwama” yai. Bamfumu yai ya dibundu ya Bayuda ke zolaka mpi kulwata bilele ya ntalu mpi ya kitoko. Katula bimvwama yina bo kele ti yo, bo ke monana mpi bamvwama sambu na mabaku mpi mikumba yina bo kele ti yo. Ya kieleka, mutindu Yezu ke fwanisa bo ti muntu yina me lwata bilele ya kimfumu ya mbwaki-ble ke monisa biyeka na bo ya lukumu, mpi bilele ya mpembe ya lino ke monisa mutindu bo ke kudimonaka nde bo kele bantu ya lunungu.—Daniele 5:7.

Inki mutindu bamfumu yai ya bamvwama mpi ya lulendo ke tadilaka bansukami to bantu ya kukonda mfunu? Ti kuvweza yonso, bo ke bingaka bo ba  ‛am ha·’aʹrets, to bantu ya insi (ntoto), yina me zaba ve Nsiku mpi yo me fwana ve nde bo longa bo yo. (Yoane 7:49) Bo me fwanana ti ‘muntu yina ke lombaka bima, zina na yandi Lazare’ yina “vandaka kuzola kudia bima yina vandaka kubwa na mesa ya mvwama yina.” Kaka mutindu nitu ya Lazare vandaka ya kufuluka ti bamputa, bamfumu yai ke vwezaka bantu ya kukonda mfunu mpi ke monaka bo bonso bantu yina ke sepedisaka ve Nzambi.

Diambu yai ya mawa ke salamaka banda mwa ntangu, kansi Yezu me bakisa nde ntangu me lunga sambu nsoba ya nene kusalama na bikalulu ya bantu yina me fwanana ti mvwama mpi ya bayina me fwanana ti Lazare.

NSOBA SAMBU NA MVWAMA MPI LAZARE

Yezu me tubila nsoba yai ya nene ya me salama. Yandi me tuba nde: “Na nima, muntu yina ya ke lombaka bima fwaka, mpi bawanzio nataka yandi na lweka ya Abrahami. Mvwama mpi fwaka, ebuna bo zikaka yandi. Mpi na Maziamu, yandi talaka na zulu, ntangu yandi vandaka na mpasi, mpi yandi monaka Abrahami na ntama mpi Lazare na lweka na yandi.”—Luka 16:22, 23.

Bantu yina ke widikila Yezu me zaba nde Abrahami me fwaka banda ntama mpi yandi kele na Maziamu. Biblia ke tubaka pwelele nde bantu yina kele na Maziamu to na Sheole ke monaka ve mpi ke tubaka ve, mu mbandu Abrahami. (Longi 9:5, 10) Ebuna, bamfumu yai ya mabundu ke yindula nde Yezu ke zola kutuba nki na mbandu na yandi? Yandi ke zola kutuba nki sambu na bantu ya kukonda mfunu mpi bamfumu ya mabundu yina ke zolaka mbongo?

Yezu me tubila nsoba yina me salama, ntangu yandi me tuba nde, ‘Nsiku mpi Bambikudi vandaka tii na Yoane, kansi katuka na ntangu yina, bo ke samuna nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi.’ Yo yina, na nzila ya kisalu ya kusamuna ya Yoane mpi ya Yezu Kristu, Lazare mpi mvwama fwaka na mambu ya luzingu na bo ya ntama mpi kumaka ti luzingu ya mpa na kutadila bangwisana na bo ti Nzambi.

Ya kieleka, bantu ya kudikulumusa to bansukami ke vandaka banda ntama na kinsukami na mambu ya kimpeve. Kansi, bo me baka lusadisu mpi me ndima nsangu ya Kimfumu yina ntete-ntete Yoane longaka bo mpi na nima Yezu. Na ntama, bo vandaka kudia ‘bima ya fioti yina vandaka kubwa na mesa ya kimpeve’ ya bamfumu ya mabundu. Ntangu yai, bo ke dia madia ya kufwana na nzila ya malongi ya kieleka yina me katuka na Masonuku, mingi-mingi mambu ya mbote yina Yezu ke longa. Yo kele bonso nde, bo me kuma nsuka-nsuka na kisika ya lukumu na meso ya Yehowa Nzambi.

Kansi, bamfumu yai ya mabundu ya kele ti kimvwama mpi ti bupusi na mambu ya dibundu buyaka kundima nsangu ya Kimfumu yina Yoane longaka mpi yina Yezu ke samuna na insi ya mvimba. (Matayo 3:1, 2; 4:17) Nkutu, nsangu yina ke pesa bo makasi to ke niokula bo sambu yo ke monisa nde Nzambi ta pesa bo ndola ya ngolo. (Matayo  3:7-12) Kana Yezu ti balongoki na yandi yambulaka kuzabisa nsangu ya Nzambi, yo zolaka kulembika bamfumu yai ya mabundu ya ke zolaka mbongo. Bamfumu yai kele bonso mvwama yina Yezu ke tubila na mbandu na yandi. Mvwama yango tubaka nde: “Tata Abrahami, wila mono mawa, mpi tinda Lazare na kutula nsongi ya musapi na yandi na masa mpi kukumisa ludimi na mono madidi, sambu mono ke mona mpasi na tiya yai ya ngolo.”—Luka 16:24.

Kansi, mambu me salama ve mutindu yina. Bamfumu mingi ya mabundu me balula ve ntima. Bo me “widikila ve Moize ti Bambikudi,” disongidila mambu yina Moize ti bambikudi sonikaka ya zolaka kupusa bo na kundima nde Yezu kele Mesia mpi Ntotila. (Luka 16:29, 31; Bagalatia 3:24) Diaka, bo me kudikulumusa ve mpi bo me buya kulanda bupusi ya mbote ya bansukami yina me ndima Yezu mpi ntangu yai Nzambi ke ndima bo. Balongoki ya Yezu fwete lembisa ve to kuyambula ve kulonga kieleka kaka sambu na kusepedisa bamfumu yai ya mabundu to sambu na kulembika bo. Na mbandu na yandi, Yezu me tubila diambu yina ntangu yandi me tuba mambu yina “Tata Abrahami” me zabisa mvwama nde:

“Mwana, yibuka nde nge vandaka ti bima mingi ya mbote na luzingu na nge, kansi Lazare bakaka bima ya mbi. Kansi ntangu yai, bo ke lembika yandi awa, kansi nge, nge ke mona mpasi. Mpi katula mambu yai yonso, dibulu mosi ya nene ke kabula beto ti beno, yo yina bantu yina ke zola kukatuka awa sambu na kukwisa kuna na beno lenda sala yo ve, mpi bantu lenda katuka ve kuna mpi kukwisa kwaku na beto.”—Luka 16:25, 26.

Yo fwanaka kibeni nde nsoba ya nene ya mutindu yai kusalama. Mambu me soba kibeni na kati ya bamfumu ya mabundu yina kele lulendo mpi ya bantu ya kudikulumusa yina me ndima vangu ya Yezu mpi nsuka-nsuka yandi me pesa bo kikesa mpi madia ya kimpeve. (Matayo 11:28-30) Nkutu, nsoba yai ta monana diaka pwelele bangonda fioti na nima ntangu kuwakana ya mpa ta yinga kuwakana ya Nsiku. (Yeremia 31:31-33; Bakolosai 2:14; Baebreo 8:7-13) Ntangu Nzambi ta tiamuna mpeve santu na kilumbu ya Pantekoti ya mvu 33 ya ntangu na beto, yo ta monana pwelele nde Nzambi me ndima balongoki ya Yezu kansi yandi me buya Bafarize mpi bantu ya mabundu na bo.