Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 121

“Beno Vanda Kikesa! Mono Me Nunga Nsi-Ntoto”

“Beno Vanda Kikesa! Mono Me Nunga Nsi-Ntoto”

YOANE 16:1-33

  • KUBIKA FIOTI, BANTUMWA TA MONA DIAKA VE YEZU

  • MAWA YA BANTUMWA TA KUMA KIESE

Yezu ti bantumwa na yandi ke yilama sambu na kukatuka na suku ya zulu, kisika yina bo me katuka kudia Paki. Yandi me pesa bo balukebisu ya mfunu mpi na nima, yandi me tuba nde: “Mono me tubila beno mambu yai sambu beno bula ve sakuba.” Sambu na nki lukebisu yina me fwana kibeni? Yandi me songa bo nde: “Bantu ta kula beno na sinagoga. Ya kieleka, ntangu ke kwisa ntangu konso muntu yina ke fwa beno ta yindula nde yandi me sadila Nzambi kisalu ya santu.”—Yoane 16:1, 2.

Ziku lukebisu yai me kumisa bantumwa kisaka-saka. Yezu tubaka nde nsi-ntoto ta menga bo, kansi yandi songaka bo ve na pwelele yonso nde bo ta fwa bo. Sambu na nki? Yandi me tuba nde: “Ntete mono tubilaka beno ve mambu yai, sambu mono vandaka ti beno.” (Yoane 16:4) Ntangu yai, yandi ke songa bo yo na ntwala nde yandi kwenda. Mpidina, yo lenda sadisa bo na kubula ve sakuba na nima.

Yezu me tuba diaka nde: “Mono ke kwenda na Muntu yina tindaka mono; ata mpidina, muntu mosi ve na kati na beno ke yula mono nde, ‘Nge ke kwenda na wapi?’” Ntangu fioti na ntwala na nkokila yina, bo yulaka yandi wapi yandi ke kwenda. (Yoane 13:36; 14:5; 16:5) Kansi ntangu yai, bo me lemba nitu sambu Yezu me zabisa bo nde bo ta kutana ti mbangika; bo me wa mawa mingi. Yo yina, bo me yula yandi ve mambu ya nkaka ya me tala nkembo yina ke vingila yandi to mambote yina yo ta natila bansadi ya kieleka ya Nzambi. Yezu me tuba nde: “Sambu mono me tubila beno mambu yai, ntima na beno me fuluka na mawa.”—Yoane 16:6.

Na nima, yandi me songa bo nde: “Mono ke kwenda sambu na mambote na beno. Sambu kana mono kwenda ve, nsadisi ta kwisa ve ata fioti na beno; kansi kana mono kwenda, mono ta tindila beno yandi.” (Yoane 16:7) Balongoki lenda baka mpeve santu kaka kana Yezu me fwa mpi me kwenda na zulu, ebuna nsadisi yina yandi ta tinda ta sadisa bansadi na yandi na bisika yonso na ntoto.

Mpeve santu “ta pesa nsi-ntoto banzikisa ya ke ndimisa sambu na disumu, sambu na lunungu, mpi sambu na kusambisa.” (Yoane 16:8) Ya kieleka, mpeve santu ta monisa pwelele nde nsi-ntoto buyaka kumonisa lukwikilu na mwana ya Nzambi. Mutindu Yezu ke kwenda na zulu ta pesa nzikisa yina ke ndimisa lunungu na yandi mpi ta monisa sambu na nki bo fwete sambisa kibeni Satana, “mfumu ya nsi-ntoto yai.”—Yoane 16:11.

Yezu me tuba diaka nde: “Mono kele diaka ti mambu mingi ya kutubila beno, kansi beno lenda bakisa yo ve sesepi yai.” Ntangu yandi ta tiamuna mpeve santu na zulu na bo, yo ta sadisa bo na kubakisa “kieleka yonso,” mpi bo ta kuka kuzinga na kuwakana ti kieleka yina.—Yoane 16:12, 13.

Bantumwa me kuma kisaka-saka sambu na mambu yai ya Yezu me tuba: “Kubika fioti beno ta mona mono diaka ve, mpi diaka, kubika fioti beno ta mona mono.” Bo me kudiyula kana mambu yai ke tendula nki. Yezu me bakisa nde bo ke zola kuyula yandi yo, yo yina yandi me songa bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, beno ta dila mpi ta tula milolo, kansi nsi-ntoto ta wa kiese; beno ta wa mawa, kansi mawa na beno ta kuma kiese.” (Yoane 16:16, 20) Ntangu bo ta fwa Yezu na nima ya midi ya kilumbu yina me landa, bamfumu ya mabundu ta wa kiese kansi balongoki ta wa mawa. Kansi, ntangu Yezu ta futumuka, mawa ya balongoki na yandi ta kuma kiese. Mpi kiese na bo ta landa kukuma mingi ntangu yandi ta tiamuna mpeve santu ya Nzambi na zulu na bo.

Yezu me fwanisa mambu yina bantumwa ta kutana ti yo ti mpasi yina nkento ke waka na ntangu ya kubuta, yandi me tuba nde: “Ntangu nkento ke butaka, yandi ke waka mawa sambu ntangu na yandi me lunga, kansi kana yandi me buta mwana, yandi ke yibukaka diaka ve mpasi yina sambu yandi ke waka kiese nde muntu me butuka na nsi-ntoto.” Yandi me pesa bantumwa na yandi kikesa nde: “Beno mpi, beno kele na mawa ntangu yai; kansi mono ta  mona beno diaka, mpi ntima na beno ta vanda na kiese, mpi muntu mosi ve ta katula kiese na beno.”—Yoane 16:21, 22.

Tii ntangu yai, bantumwa me lomba ntete ve ata kima mosi na zina ya Yezu. Yo yina, yandi me tuba nde: “Na kilumbu yina, beno ta lomba Tata na zina na mono.” Sambu na nki? Yo kele ve sambu tata ta zola ve kupesa mvutu. Yezu me tuba nde: “Tata yandi mosi ke zolaka beno, sambu beno me zolaka mono . . . bonso mumonisi ya Nzambi.”—Yoane 16:26, 27.

Ziku mambu yina Yezu me tubila bantumwa me pesa bo kikesa, yo yina bo me tuba nde: “Beto me kwikila nde nge katukaka na Nzambi.” Ntama mingi ve, lukwikilu yina ta mekama. Nkutu, Yezu me monisa mambu yina ke vingila bo na ntwala, yandi me tuba nde: “Ntangu ke kwisa, ya kieleka, yo me kwisa, ntangu bo ta panza beno, konso muntu na nzo na yandi mpi beno ta bikisa mono, mono mosi.” Kansi, yandi me pesa bo kivuvu nde: “Mono me tubila beno mambu yai sambu na nzila na mono beno vanda na ngemba. Na nsi-ntoto beno ta vanda na mpasi, kansi beno vanda kikesa! Mono me nunga nsi-ntoto.” (Yoane 16:30-33) Yezu ta bika bo ve bo mosi. Yandi kele ti kivuvu nde kaka mutindu yandi me nunga nsi-ntoto, bo mpi lenda nunga kana bo ke sala luzolo ya Nzambi na kwikama yonso ata Satana mpi nsi-ntoto na yandi ke sosa kubebisa kwikama na bo.