Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 50

Balongoki Kele ya Kuyilama na Kusamuna Ata na Ntwala ya Kimbeni

Balongoki Kele ya Kuyilama na Kusamuna Ata na Ntwala ya Kimbeni

MATAYO 10:16–11:1 MARKO 6:12, 13 LUKA 9:6

  • YEZU ME PESA BANTUMWA FORMASIO MPI ME TINDA BO NA KUKWENDA KUSAMUNA

Yezu me pesa bantumwa na yandi bansiku ya mbote kibeni na mutindu bo fwete sala kisalu ya kusamuna mpi yandi me tinda bo zole-zole. Kansi, Yezu me suka ve pana. Na mawete yonso, yandi me kebisa bo sambu na bantu yina lenda menga bo nde: “Mono ke tinda beno bonso mameme na kati ya bibulu . . . Beno keba na bantu, sambu bo ta nata beno na batribinale ya fioti mpi bo ta bula beno fimbu na basinagoga na bo. Bo ta nata beno na ntwala ya baguvernere mpi ya bantotila sambu na mono.”—Matayo 10:16-18.

Ya kieleka, balongoki ya Yezu lenda kutana ti kimbeni ya ngolo; kansi ti kivuvu yonso yandi me pesa bo lusilu yai: “Ntangu bo ta pesa beno na maboko na bo, beno kudiyangisa ve sambu na mutindu beno ta tuba to mambu yina beno ta tuba, sambu mambu yina beno ta tuba bo ta pesa beno yo na ngunga yina; sambu bantu ke tuba kele kaka beno ve, kansi yo kele mpeve ya Tata na beno yina ke tuba na nzila na beno.” Yandi me tuba diaka nde: “Mpangi ta pesa mpangi na yandi sambu bo fwa yandi, tata mwana na yandi, mpi bana ta kuma bambeni ya bibuti mpi ta sala nde bo fwa bo. Mpi bantu yonso ta menga beno sambu na zina na mono, kansi muntu yina ta kanga ntima tii na nsuka ta guluka.”—Matayo 10:19-22.

Sambu kisalu ya kusamuna kele mfunu mingi, Yezu me monisa nde balongoki na yandi fwete vanda mayele sambu ata kima mosi ve kukanga bo nzila ya kusala kisalu yai. Yandi me tuba nde: “Kana bo monisa beno mpasi na mbanza mosi, beno tina na mbanza ya nkaka, sambu ya kieleka mono ke tubila beno nde: Beno ta manisa ve kukwenda na bambanza yonso ya Izraele na ntwala nde Mwana ya muntu kukwisa.”—Matayo 10:23.

Yezu me pesa bantumwa 12 bansiku mpi balukebisu ya mbote kibeni, yandi me pesa bo mpi kikesa. Kansi, zaba nde mambu yai ke tadila mpi bantu yina ta sala kisalu ya kusamuna na nima ya lufwa ya Yezu mpi ya lufutumuku na yandi. Yo ke monana pwelele ntangu Yezu ke tuba nde “bantu yonso ta menga” balongoki na yandi, kansi kaka ve bantu yina bantumwa ta kwenda kuzabisa nsangu. Diaka, Biblia ke tuba ve nde na ntangu fioti yina bantumwa salaka kisalu ya kusamuna na Galilea, bo nataka bo na ntwala ya baguvernere mpi ya bantotila to nde bantu ya mabuta na bo salaka nde bo fwa bo.

Yo kele pwelele nde, ntangu Yezu ke tuba mambu yai sambu na bantumwa na yandi, yandi ke yindula mambu yina ta salama na bilumbu ke kwisa. Yandi ke tuba nde, balongoki na yandi ta manisa ve kusamuna na bambanza yonso “na ntwala nde Mwana ya muntu kukwisa.” Yandi ke monisa nde, balongoki na yandi ta manisa ve kusamuna nsangu ya Kimfumu ya Nzambi na ntwala nde Ntotila Yezu Kristu kukwisa na nkembo bonso zuzi yina Nzambi me ponaka.

 Ntangu bo ke sala kisalu ya kusamuna, bantumwa fwete yituka ve kana bo kutana ti kimbeni, sambu Yezu me tuba nde: “Longoki ke lutaka ve longi na yandi, mpika mpi ke lutaka ve mfumu na yandi.” Dibanza ya Yezu kele pwelele. Bo monisaka yandi mpasi mpi bo mengaka yandi sambu yandi vandaka kulonga Kimfumu ya Nzambi, yo yina bo ta monisa bantumwa mpasi mpi ta menga bo. Kansi, Yezu me pesa bo kikesa nde: “Beno wa boma ve ya bantu yina ke fwaka nitu kansi yina lenda fwa ve moyo; kansi beno wa boma ya muntu yina lenda fwa moyo ti nitu na Gehena.”—Matayo 10:24, 28.

Na diambu yai, Yezu me bikila beto mbandu ya mbote. Kukonda kuwa boma, yandi kangaka ntima na ntwala ya lufwa na kisika ya kubebisa kwikama na yandi na Yehowa, muntu yina me luta bigangwa yonso na ngolo. Nzambi Nkwa-Ngolo Yonso muntu lenda fwa “moyo” ya muntu (kivuvu ya kuzinga na bilumbu ke kwisa) to lenda futumuna yandi sambu na kuzinga mvula na mvula. Yo me pesa bantumwa kikesa kibeni.

Yezu me pesa mbandu sambu na kumonisa dikebi ya zola yina Nzambi kele ti yo sambu na balongoki na yandi. Yandi me tuba nde: “Keti bo ke tekaka ve tu-bandeke zole na mbongo mosi ya kibende ya mfunu mingi ve? Kansi ata mosi ve na kati na yo ta bwa na ntoto kukonda nde Tata na beno kuzaba yo. . . . Yo yina, beno wa boma ve; beno kele na mfunu mingi kuluta tu-bandeke mingi.”—Matayo 10:29, 31.

Nsangu yina balongoki ya Yezu ke longa ta kabula bantu ya mabuta, bantu ya nkaka ta ndima yo kansi bankaka ta buya yo. Yezu me tuba nde: “Beno yindula ve nde mono kwisaka sambu na kutula ngemba na ntoto.” Ya kieleka, yo ke lombaka kikesa sambu muntu ya dibuta kundima kieleka yina kele na Biblia. Yezu me tuba nde: “Muntu yina ke zolaka mingi tata to mama na yandi kuluta mono me fwana ve na kuvanda longoki na mono, mpi muntu yina ke zolaka mingi mwana na yandi ya bakala to ya nkento kuluta mono me fwana ve na kuvanda longoki na mono.”—Matayo 10:34, 37.

Bantu ya nkaka ta yamba mbote balongoki ya Yezu. Yandi me tuba nde: “Muntu yina ke pesa masa ya kunwa, ata dikopa mosi mpamba ya masa ya madidi, na mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu sambu yandi kele longoki, mono ke tubila beno ya kieleka nde: Yandi ta vidisa ve ata fioti matabisi na yandi.”—Matayo 10:42.

Yezu me pesa bantumwa bansiku, balukebisu mpi kikesa, yo yina bo me kwenda, ‘bo me luta na teritware yina, bwala na bwala, bo ke zabisa nsangu ya mbote mpi ke belula bantu na bisika yonso.’—Luka 9:6.