Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 94

Kisambu mpi Kudikulumusa Kele Mfunu Mingi

Kisambu mpi Kudikulumusa Kele Mfunu Mingi

LUKA 18:1-14

  • MBANDU YA MUFWIDI YINA KWAMINAKA

  • MUFARIZE MPI KALAKI YA MPAKU

Yezu pesaka dezia balongoki na yandi mbandu ya ke tubila kulanda kusamba. (Luka 11:5-13) Ntangu yai, ziku yandi kele na Samaria to na Galilea mpi yandi me tubila diaka mfunu ya kulanda kusamba. Yandi me sala yo na nzila ya mbandu yai ya nkaka ya yandi me pesa:

“Na mbanza mosi kuvandaka ti zuzi mosi yina vandaka kuwa ve Nzambi boma mpi kuzitisa ve bantu. Na mbanza yina, kuvandaka mpi ti nkento mosi ya mufwidi yina vandaka kukwenda na zuzi yina mbala na mbala mpi kutuba nde, ‘Sala na mpila nde mono nunga muntu yina mono ke samba ti yandi na tribinale.’ Na nsungi ya mwa ntangu yandi vandaka kuzola ve, kansi na nima yandi kuditubilaka nde, ‘Ata mono ke waka ve Nzambi boma mpi ke zitisaka ve muntu, sambu nkento yai ya mufwidi ke landa kuyangisa mono, mono ta sala na mpila nde yandi nunga sambu yandi landa ve kukwisa mpi kulembisa mono ti mambu ya yandi ke lomba.’”—Luka 18:2-5.

Yezu me tendula mbandu yango mutindu yai: “Beno wa mambu yina zuzi yina tubaka, ata yandi kele muntu ya kukonda lunungu! Ebuna, keti Nzambi ta zenga ve mambu na lunungu sambu na bantu yina yandi me solaka, bayina ke didilaka yandi mpimpa ti mwini, na ntangu yandi ke monisila bo ntima ya nda?” (Luka 18:6, 7) Yezu ke zola kutuba nki sambu na Tata na yandi?

Yezu ke zola kutuba ve nde Yehowa Nzambi kele bonso zuzi yina ya kukonda lunungu. Kansi, yandi ke zola kutubila mambu yina me fwanana: Kana zuzi yai ya kukonda lunungu me ndima kulungisa mambu yina nkento yina ke kwamina na kulomba yandi, ntembe kele ve nde Nzambi mpi ta sala yo. Yandi kele muntu ya lunungu mpi ya mbote, yo yina kana bantu ke landa kusamba yandi, yandi ta pesa mvutu na bisambu na bo. Beto ke mona yo na mambu yai ya Yezu me tuba: “Mono ke tubila beno nde, [Nzambi] ta zenga mambu na lunungu sambu na bo nswalu-nswalu.”—Luka 18:8.

Mbala mingi, bantu ke sadilaka ve bansukami ti bantu ya kukonda mfunu mambu ti lunungu kansi bo ke nungisaka bamvwama mpi bantu yina kele ti kiyeka. Kansi, Nzambi ke salaka ve mutindu yina. Na ntangu yina me fwana, yandi ta monisa lunungu mutindu yandi ta pesa bantu ya mbi ndola mpi ta pesa bansadi na yandi luzingu ya mvula na mvula.

Banani kele ti lukwikilu bonso ya nkento yina ya mufwidi? Inki mutindu bantu mingi me kwikila kibeni nde Nzambi ta “zenga mambu na lunungu sambu na bo nswalu-nswalu”? Yezu me katuka kutubila mfunu ya kulanda kusamba. Ntangu yai, na yina me tala kukwikila na ngolo ya kisambu, yandi me yula nde: “Ntangu Mwana ya muntu ta kwisa, keti yandi ta kuta kibeni lukwikilu yai na ntoto?” (Luka 18:8) Ziku yandi ke zola kutuba nde bantu mingi ta vanda ve ti lukwikilu ya mutindu yina ntangu Kristu ta kwisa.

Bantu ya nkaka yina ke widikila Yezu ke kudimona nde bo kele kibeni ti lukwikilu. Bo ke kuditudila ntima nde bo kele bantu ya lunungu, kansi bo ke vwezaka bantu ya nkaka. Yezu me pesa bo mbandu yai:

“Bantu zole kwendaka kusamba na tempelo, mosi vandaka Mufarize mpi ya nkaka kalaki ya mpaku. Mufarize telamaka, yantikaka kusamba mpi kutuba mambu yai sambu na yandi mosi: ‘O Nzambi, mono ke tonda nge sambu mono kele ve bonso bantu yonso ya nkaka—bantu ya ke botulaka bankaka bima, bantu ya kukonda lunungu, bantu ya ke salaka bizumba—to bonso kalaki yai ya mpaku. Mono ke buyaka madia mbala zole konso mposo; mono ke pesaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya bima yonso ya mono ke bakaka.’”—Luka 18:10-12.

Bafarize me zabanaka nde bo ke salaka na meso ya bantu yonso mambu ya ke monisa nde bo kele bantu  ya lunungu. Bo ke salaka mutindu yina sambu na kubenda dikebi ya bantu ya nkaka. Bo vandaka ti kikalulu ya kubuya madia na Kintete mpi na Kiya, bilumbu yina bazandu ya nene ke vandaka ya kufuluka ti bantu sambu bantu mingi kumona bo. Diaka, bo ke futaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya banti ya fioti kibeni. (Luka 11:42) Bangonda fioti na ntwala, bo monisaka nde bo ke vwezaka bantu ya kukonda mfunu mutindu bo tubaka nde: “Kimvuka ya bantu yai ya me zaba ve Nsiku [na kutadila mabanza ya Bafarize] kele bantu ya bo me singaka.”—Yoane 7:49.

Yezu me landa kutubila mbandu na yandi nde: “Kansi kalaki ya mpaku telamaka mwa ntama, yandi zolaka nkutu ve kutala na zulu kansi yandi vandaka kubula ntulu na yandi mpi kutuba nde, ‘O Nzambi, fwila mono nkenda, mono kele nsumuki.’” Na kudikulumusa yonso, kalaki yai ya mpaku me ndima bifu na yandi. Yezu me tuba nde: “Mono ke tubila beno nde, muntu yai vutukaka na nzo na yandi mpi yandi monanaka muntu ya lunungu kuluta Mufarize yina. Sambu konso muntu yina ke kudinangula, bo ta kulumusa yandi, kansi konso muntu yina ke kudikulumusa bo ta nangula yandi.”—Luka 18:13, 14.

Na mutindu yina, Yezu me monisa pwelele nde kudikulumusa kele mfunu mingi. Yo kele ndongisila ya mbote sambu na balongoki na yandi, sambu bo me yelaka kisika mosi ti Bafarize yina ke kudimonaka nde bo kele bantu ya lunungu mpi ke tulaka dikebi mingi na kiyeka mpi bisika ya lukumu. Ndongisila yai kele mpi mfunu kibeni sambu na balongoki yonso ya Yezu.