Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KAPU YA 119

Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

YOANE 14:1-31

  • YEZU KE KWENDA SAMBU NA KUYIDIKA KISIKA

  • YEZU ME SILA BALONGOKI NA YANDI NSADISI MOSI

  • TATA KELE NENE KULUTA YEZU

Yezu kele kaka na suku ya zulu ti bantumwa na yandi; ntangu bo me manisa kusala Lusungiminu, yandi me pesa bo kikesa nde: “Beno bika ve nde bantima na beno kukuma kisaka-saka. Beno kwikila na Nzambi, beno kwikila mpi na mono.”—Yoane 13:36; 14:1.

Yezu me songa bantumwa na yandi ya kwikama kikuma yina bo fwete kuma ve kisaka-saka sambu yandi ke kwenda; yandi me tuba nde: “Bisika ya kuzinga kele mingi na nzo ya Tata na mono. . . . Kana mono kwenda mpi mono yidikila beno kisika, mono ta kwisa diaka mpi mono ta yamba beno kisika mono kele, sambu beno mpi kuvanda kisika yina mono kele.” Kansi, bantumwa me bakisa ve nde yandi ke tubila kukwenda na zulu. Toma me yula yandi nde: “Mfumu, beto me zaba ve kisika yina nge ke kwenda. Inki mutindu beto lenda zaba nzila?”—Yoane 14:2-5.

Yezu me songa yandi nde: “Mono kele nzila mpi kieleka mpi luzingu.” Sambu muntu kukota na nzo ya Tata na yandi na zulu, muntu yango fwete ndima Yezu ti malongi na yandi mpi kulanda mbandu ya luzingu na yandi. Yezu me tuba nde: “Ata muntu mosi ve ke kwisaka na Tata kana yandi kwisa ve na nzila na mono.”—Yoane 14:6.

Filipo ke widikila Yezu na dikebi yonso mpi me zabisa yandi nde: “Mfumu, songa beto Tata, mpi yo me fwana sambu na beto.” Ziku Filipo ke zola nde yandi mona Nzambi na mbona-meso mutindu Moize, Eliya, mpi Yezaya monaka. Kansi, bantumwa kele ti kima yina me luta bambona-meso yina. Yezu me monisa yo pwelele, mpi me songa Filipo nde: “Filipo, ata mono me vanda ti beno katuka ntama, nge me zaba mono kaka ve? Muntu yina me mona mono me mona mpi Tata.” Yezu ke monisa kibeni bikalulu ya tata na yandi na mutindu ya kukuka; yo yina kana muntu ke zinga ti Yezu mpi ke mona mambu yina yandi ke sala, yo kele bonso nde yandi me mona tata na yandi. Ya kieleka, tata kele nene kuluta mwana sambu Yezu me tuba nde: “Mambu ya mono ke tubila beno mono ke tuba yo ve na mabanza na mono mosi.” (Yoane 14:8-10) Bantumwa ke bakisa nde Yezu ke pesa lukumu yonso na tata na yandi sambu na malongi yina yandi ke longa.

Bantumwa ya Yezu me mona mambu ya kuyituka yina yandi me sala mpi me wa yandi ke longa nsangu  ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi. Ntangu yai, yandi me songa bo nde: “Muntu yina ke kwikila na mono, yandi ta sala mpi mambu yina mono ke sala; mpi yandi ta sala mambu ya nene kuluta yai.” (Yoane 14:12) Yezu ke zola ve kutuba nde bo ta sala bimangu ya nene kuluta yina yandi salaka. Kansi, bo ta sala kisalu ya kusamuna na nsungi mosi ya nda, na babwala mingi mpi bo ta zabisa nsangu na bantu mingi kibeni.

Ata Yezu me kwenda na zulu yo ke tendula ve nde yandi me yambula bo, sambu yandi me sila bo nde: “Kana beno lomba konso kima yina na zina na mono, mono ta sala yo.” Yandi me tuba diaka nde: “Mono ta lomba Tata mpi yandi ta pesa beno nsadisi ya nkaka sambu yandi vanda ti beno kimakulu, mpeve ya kieleka.” (Yoane 14:14, 16, 17) Yandi me pesa bo kivuvu nde Nzambi ta pesa bo nsadisi ya nkaka, disongidila mpeve santu. Diambu yai salamaka na kilumbu ya Pantekoti.

Yezu me tuba nde: “Kubika fioti, nsi-ntoto ta mona mono diaka ve, kansi beno, beno ta mona mono, sambu mono kele na luzingu mpi beno ta vanda na luzingu.” (Yoane 14:19) Ntangu Yezu ta futumuka, yandi ta monana na bantumwa na yandi na nitu ya kinsuni mpi na bilumbu ke kwisa, yandi ta futumuna bo sambu bo kuma bigangwa ya kimpeve mpi bo zinga ti yandi na zulu.

Ntangu yai, Yezu me tubila diambu yai bantumwa lenda bakisa kukonda mpasi: “Muntu yina kele ti bansiku na mono mpi ke zitisaka yo, yandi muntu ke zolaka mono. Ebuna muntu yina ke zolaka mono, Tata na mono ta zola yandi; mono ta zola yandi mpi mono ta kudimonisa pwelele na yandi.” Ntangu Yudasi yina bo ke bingaka mpi Tadeo me wa mpidina, yandi me yula Yezu nde: “Mfumu, nki me salama sambu nge kudimonisa pwelele na beto kansi na nsi-ntoto ve?” Yezu me songa yandi nde: “Kana muntu ke zolaka mono, yandi ta zitisa ndinga na mono, mpi Tata na mono ta zola yandi . . . Muntu yina ke zolaka mono ve ke zitisaka ve mambu ya mono ke tubaka.” (Yoane 14:21-24) Na kuswaswana ti balongoki na yandi, nsi-ntoto ke ndima ve nde Yezu kele nzila, kieleka, mpi luzingu.

Sambu Yezu ke kwenda, inki mutindu balongoki na yandi ta kuka kuyibuka mambu yonso yina yandi longaka bo? Yandi me tuba nde: “Nsadisi, mpeve santu, yina Tata ta tinda na zina na mono, yandi ta longa beno mambu yonso mpi ta yibusa beno mambu yonso ya mono songaka beno.” Bantumwa monaka ngolo yina mpeve santu kele ti yo, yo yina mambu yai ya Yezu me tuba me pesa bo kikesa. Yezu me tuba diaka nde: “Mono ke bikila beno ngemba; mono ke pesa beno ngemba na mono. . . . Beno bika ve nde bantima na beno kukuma kisaka-saka mpi beno bika ve nde yo lemba sambu na boma.” (Yoane 14:26, 27) Yo yina, bantumwa kele ve ti bikuma ya kukuma kisaka-saka sambu tata ya Yezu ta twadisa bo mpi ta tanina bo.

Ntama mingi ve, bo ta mona mambu yina ke monisa nde Nzambi ke tanina bo. Yezu me tuba nde: “Mfumu ya nsi-ntoto ke kwisa, mpi yandi kele ve ti kiyeka na zulu na mono.” (Yoane 14:30) Diabulu vandaka ti makuki ya kukota na Yudasi mpi kutwadisa yandi. Kansi, Yezu kele ve ata ti kifu mosi yina Satana lenda sadila sambu na kupusa yandi na kuyambula Nzambi. Diabulu kele mpi ve ti makuki ya kusala nde Yezu kubikala ya kufwa. Sambu na nki? Yezu me tuba nde: “Mono ke sala mutindu Tata songaka mono na kusala.” Yandi ke ndima nde tata na yandi ta futumuna yandi.—Yoane 14:31.