Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

 KITINI YA 3

Kisalu ya Nene ya Kulonga Yina Yezu Salaka na Galilea

‘Yezu yantikaka kusamuna nde: “Kimfumu me kuma pene-pene.”’​—Matayo 4:17

Kisalu ya Nene ya Kulonga Yina Yezu Salaka na Galilea

NA KITINI YAI

KAPU YA 20

Kimangu ya Zole na Kana

Yezu me belula na kintama mwana ya kapita ya ntotila na kitamina ya bakilometre 26.

KAPU YA 21

Yezu Kele na Sinagoga na Nazareti

Inki Yezu me tuba yo yina bantu ya bwala na yandi ke zola kufwa yandi?

KAPU YA 22

Balongoki Iya Me Kuma Balobi-Bantu

Yandi me songa balongoki iya na kuyambula kuloba bambisi sambu na kuyantika kisalu ya nkaka ya kuloba.

KAPU YA 23

Yezu Me Sala Bimangu ya Nene na Kapernaumi

Ntangu Yezu ke basisa bademo, yandi ke buyisa bo na kusonga bantu nde yandi kele Mwana ya Nzambi. Sambu na nki?

KAPU YA 24

Yezu Me Samuna Mingi na Galilea

Bantu me kwisa na Yezu sambu yandi belula bo, kansi yandi me tendudila bo nde kisalu na yandi ya kulonga kele mfunu mingi.

KAPU YA 25

Yezu Me Wila Muntu ya Lepre Mawa mpi Me Belula Yandi

Ti Bangogo ya pete kansi ya kele ti kiyeka, Yezu me monisa nde yandi ke tudila bantu yina yandi ke belula dikebi.

KAPU YA 26

“Masumu na Nge Me Lolulama”

Inki mutindu Yezu me fwanisa disumu ti maladi?

KAPU YA 27

Yezu Me Binga Matayo

Sambu na nki Yezu ke dia ti bansumuki ya ngolo?

KAPU YA 28

Sambu na Nki Balongoki ya Yezu Vandaka Ve Kubuya Madia?

Sambu na kupesa mvutu, Yezu me sadila mbandu ya mabungu ya mpusu ya mbisi.

KAPU YA 29

Keti Muntu Lenda Sala Mambu ya Mbote na Kisabatu?

Sambu na nki Bayuda me monisa Yezu mpasi mutindu yandi me belula muntu yina vandaka kubela banda bamvula 38?

KAPU YA 30

Yezu Kele Mwana ya Nzambi

Bayuda ke yindula nde Yezu ke monisa nde yandi kele kiteso mosi ti Nzambi, kansi Yezu me monisa pwelele nde Nzambi me luta yandi.

KAPU YA 31

Kubuka Bambuma na Kisabatu

Sambu na nki Yezu ke kudibinga “Mfumu ya Kisabatu”?

KAPU YA 32

Inki Mambu Nsiku Ke Pesa Nzila na Kusala na Kisabatu?

Na kutuba masonga, Basaduse ti Bafarize ke wakanaka ve kansi bo kele na bumosi sambu na diambu mosi.

KAPU YA 33

Yezu Me Lungisa Mbikudulu ya Yezaya

Sambu na nki Yezu me zabisa bantu yina yandi ke belula na kusonga ve bantu ya nkaka mambu yina yandi me sala to kana yandi kele nani?

KAPU YA 34

Yezu Me Pona Bantumwa Kumi na Zole

Inki luswaswanu kele na kati ya ntumwa mpi longoki?

KAPU YA 35

Disolo ya Yezu na Zulu ya Ngumba

Sosa kuzaba ntendula ya mambu ya mfunu na disolo ya Yezu.

KAPU YA 36

Mfumu ya Basoda Me Monisa Lukwikilu ya Nene

Inki mfumu ya basoda me sala ya me yitukisa Yezu?

KAPU YA 37

Yezu Me Futumuna Mwana ya Mufwidi Mosi

Bantu yina me mona kimangu yai me bakisa ntendula na yo ya kieleka.

KAPU YA 38

Yoane Ke Zola Kuwa Yezu

Sambu na nki Yoane Mbotiki me yula kana Yezu kele Mesia? Keti yandi kele ti baketi-keti?

KAPU YA 39

Mawa na Ndonga ya Bantu Yina Me Buya Kubalula Ntima

Yezu me tuba nde na Kilumbu ya Kusambisa, yo ta vanda pete mingi sambu na insi ya Sodome kuluta sambu na Kapernaumi, mbanza yina yandi longaka mingi.

KAPU YA 40

Dilongi na Yina Me Tala Kulolula

Ntangu Yezu me songa nkento yina vandaka ziku ndumba nde masumu na yandi me lolulama, keti yandi zolaka kutuba nde kufwa nsiku ya Nzambi kele mbote?

KAPU YA 41

Yezu Ke Sala Bimangu na Ngolo ya Nani?

Bampangi ya Yezu ke ndima nde yandi me bela kilawu.

KAPU YA 42

Yezu Me Nganina Bafarize

“Kidimbu ya mbikudi Yonasi” kele nki?

KAPU YA 43

Bambandu ya Me Tala Kimfumu

Yezu me pesa bambandu nana sambu na kutendula mambu ya me tala Kimfumu ya zulu.

KAPU YA 44

Yezu Me Lembika Mupepe ya Ngolo na Nzadi-Mungwa

Ntangu Yezu me lembika mupepe mpi bitembo, yandi me longa bantu mutindu luzingu ta vanda na nsi ya Kimfumu na yandi.

KAPU YA 45

Yezu Kele ti Kiyeka na Zulu ya Bademo Mingi

Keti muntu mosi lenda vanda ti bademo mingi?

KAPU YA 46

Yandi Me Simba Lele ya Yezu mpi Me Beluka

Yezu me monisa ngolo mpi mawa na yandi mutindu yandi me sala diambu yai ya kiese.

KAPU YA 47

Mwana-Nkento Yina Fwaka Me Vutuka na Luzingu!

Bantu me seka Yezu ntangu yandi me tuba nde mwana-nkento yina me fwa kele kaka ya kulala. Inki mambu yandi me zaba yina bo me zaba ve?

KAPU YA 48

Yezu Me Sala Bimangu Kansi Bantu ya Nazareti Me Buya Kundima Yandi

Bantu ya Nazareti me buya kundima Yezu sambu na kikuma ya nkaka, kansi ve sambu na malongi na yandi to bimangu na yandi.

KAPU YA 49

Yezu Ke Samuna na Galilea mpi Me Pesa Bantumwa na Yandi Formasio

Bangogo ‘Kimfumu ya zulu me kuma pene-pene’ ke tendula kibeni nki?

KAPU YA 50

Balongoki Kele ya Kuyilama na Kusamuna Ata na Ntwala ya Kimbeni

Yezu me zabisa bantumwa na kuwa ve boma ya lufwa, kansi sambu na nki yandi me songa bo na kutina kana bo kutana ti kimbeni?

KAPU YA 51

Bo Me Fwa Muntu na Nkinsi ya Kilumbu ya Kubutuka

Makinu ya Salome me sepedisa Erode, yo yina yandi me sila nde yandi ta pesa yandi konso kima yina yandi ta lomba. Inki kima Salome me lomba ya me pesa bantu mpasi?

KAPU YA 52

Yezu Me Disa Mafunda ya Bantu Mampa mpi Bambisi Fioti ya Masa

Kimangu yai ya Yezu kele mfunu mingi, yo yina Ba-evanzile yonso ke tubila yo.

KAPU YA 53

Mfumu Yina Lenda Yala Bima ya Lugangu

Inki bantumwa me longuka mutindu Yezu me tambula na zulu ya masa mpi me lembika mupepe?

KAPU YA 54

Yezu Kele “Dimpa ya Luzingu”

Sambu na nki Yezu me nganina bantu ata bo me sala bikesa ya ngolo sambu na kukwisa na yandi?

KAPU YA 55

Mambu Yina Yezu Me Tuba Me Pesa Bantu Mingi Mpasi na Ntima

Yezu me longa diambu mosi ya mpasi kibeni, yo yina balongoki na yandi mingi me yambula yandi.

KAPU YA 56

Inki Kibeni Ke Kumisaka Muntu Mvindu?

Keti yo kele kima yina ke kotaka na munoko ya muntu, to mambu yina ke basikaka na munoko na yandi?

KAPU YA 57

Yezu Me Belula Mwana-Nkento Mosi mpi Bakala Mosi ya Kifwa-Makutu

Sambu na nki nkento mosi me wa ve makasi ntangu Yezu me fwanisa bantu ya dikanda na yandi ti bana ya bambwa?

KAPU YA 58

Yezu Me Kumisa Mampa Mingi mpi Me Pesa Lukebisu Sambu na Levire

Nsuka-nsuka, balongoki ya Yezu me bakisa levire yina yandi ke tubila.

KAPU YA 59

Mwana ya Muntu Kele Nani?

Bansapi ya Kimfumu kele nki? Nani sadilaka yo, mpi nki mutindu?

KAPU YA 60

Kukituka: Kumonana ya Kristu na Nkembo

Inki kitukaka? Kukituka ke tendula nki?

KAPU YA 61

Yezu Me Belula Mwana-Bakala Mosi Yina Vandaka ti Demo

Yezu me tuba nde kukonda lukwikilu me sala nde mwana yina kubeluka ve, nani me konda lukwikilu? Mwana-bakala yina, tata na yandi, to balongoki ya Yezu?

KAPU YA 62

Yezu Me Longa Dilongi Mosi ya Mfunu ya Me Tala Kudikulumusa

Bambuta me longuka diambu mosi ya mfunu na mwana ya fioti.

KAPU YA 63

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kubudisa Sakuba mpi Disumu

Yezu me tubila mambu tatu yina bampangi-Bakristu fwete sala kana mambu ya mpasi me basika na kati na bo.

KAPU YA 64

Kulolula Kele Mfunu

Yezu me pesa mbandu ya mpika ya kukonda mawa sambu na kumonisa mutindu Nzambi ke tadilaka luzolo na beto ya kulolula bantu ya nkaka.

KAPU YA 65

Yezu Ke Longa Ntangu Bo Ke Kwenda na Yeruzalemi

Ntangu Yezu me solula ti bantu tatu, yandi me monisa mambu yina lenda kanga muntu nzila ya kulanda yandi.