Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sách Đa-ni-ên

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Quân Ba-by-lôn bao vây Giê-ru-sa-lem (1, 2)

  • Huấn luyện đặc biệt cho người trẻ thuộc hoàng gia bị bắt (3-5)

  • Lòng trung thành của bốn người Hê-bơ-rơ bị thử thách (6-21)

 • 2

  • Giấc mơ khiến vua Nê-bu-cát-nết-xa bối rối (1-4)

  • Người thông thái không thể kể lại giấc mơ (5-13)

  • Đa-ni-ên xin Đức Chúa Trời giúp (14-18)

  • Ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã tiết lộ điều kín nhiệm (19-23)

  • Đa-ni-ên kể lại giấc mơ cho vua (24-35)

  • Giải nghĩa giấc mơ (36-45)

   • Hòn đá của vương quốc nghiền nát pho tượng (44, 45)

  • Đa-ni-ên được vua tôn trọng (46-49)

 • 3

  • Pho tượng bằng vàng của vua Nê-bu-cát-nết-xa (1-7)

   • Lệnh thờ pho tượng (4-6)

  • Ba người Hê-bơ-rơ bị tố cáo là cãi lệnh (8-18)

   • “Chúng thần sẽ không hầu việc các thần của ngài” (18)

  • Bị ném vào lò lửa hực (19-23)

  • Được cứu khỏi lửa cách mầu nhiệm (24-27)

  • Vua ca tụng Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ (28-30)

 • 4

  • Vua Nê-bu-cát-nết-xa công nhận vương quyền Đức Chúa Trời (1-3)

  • Giấc mơ của vua về một cây (4-18)

   • Bảy kỳ trải qua trên cây bị đốn (16)

   • Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị của nhân loại (17)

  • Đa-ni-ên giải nghĩa giấc mơ (19-27)

  • Sự ứng nghiệm đầu tiên trên vua (28-36)

   • Vua bị điên trong bảy kỳ (32, 33)

  • Vua ca tụng Đức Chúa Trời (37)

 • 5

  • Đại tiệc của vua Ben-sát-xa (1-4)

  • Chữ viết trên tường (5-12)

  • Đa-ni-ên được nhờ giải nghĩa chữ viết (13-25)

  • Lời giải nghĩa: Ba-by-lôn sụp đổ (26-31)

 • 6

  • Các quan Ba Tư mưu hại Đa-ni-ên (1-9)

  • Đa-ni-ên tiếp tục cầu nguyện (10-15)

  • Đa-ni-ên bị ném vào hầm sư tử (16-24)

  • Vua Đa-ri-út tôn vinh Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên (25-28)

 • 7

  • Khải tượng về bốn con thú (1-8)

   • Sừng nhỏ ngạo mạn mọc lên (8)

  • Đấng Thượng Cổ mở phiên tòa (9-14)

   • Một con người được lập làm vua (13, 14)

  • Cắt nghĩa cho Đa-ni-ên (15-28)

   • Bốn con thú là bốn vua (17)

   • Các thánh sẽ nhận vương quốc (18)

   • Mười cái sừng, hay vua, sẽ dấy lên (24)

 • 8

  • Khải tượng về cừu đực và dê đực (1-14)

   • Cái sừng nhỏ tôn mình lên (9-12)

   • Cho đến chừng kết thúc 2.300 buổi chiều tối và buổi sáng (14)

  • Gáp-ri-ên giải nghĩa khải tượng (15-27)

   • Giải thích về cừu đực và dê đực (20, 21)

   • Vua có diện mạo dữ tợn trỗi dậy (23-25)

 • 9

  • Lời cầu nguyện xưng tội của Đa-ni-ên (1-19)

   • Bảy mươi năm hoang tàn (2)

  • Gáp-ri-ên đến gặp Đa-ni-ên (20-23)

  • Báo trước 70 tuần lễ mang tính tiên tri (24-27)

   • Đấng Mê-si xuất hiện sau 69 tuần lễ (25)

   • Đấng Mê-si sẽ bị loại trừ (26)

   • Thành và nơi thánh sẽ bị hủy diệt (26)

 • 10

  • Sứ giả của Đức Chúa Trời thăm Đa-ni-ên (1-21)

   • Mi-ca-ên giúp thiên sứ (13)

 • 11

  • Vua Ba Tư và vua Hy Lạp (1-4)

  • Vua phương nam và vua phương bắc (5-45)

   • Quan thu thuế được dấy lên (20)

   • Đấng Lãnh Đạo của giao ước bị bẻ gãy (22)

   • Thần của các thành trì được tôn vinh (38)

   • Sự xô đẩy giữa vua phương nam và vua phương bắc (40)

   • Tin tức gây bối rối từ phương đông và phương bắc (44)

 • 12

  • “Thời kỳ cuối cùng” và sau đó (1-13)

   • Mi-ca-ên sẽ trỗi dậy (1)

   • Người thông hiểu sẽ chiếu sáng rực rỡ (3)

   • Sự hiểu biết thật sẽ dư tràn (4)

   • Đa-ni-ên trỗi dậy nhận lấy phần dành cho mình (13)