Đa-ni-ên 2:1-49

  • Giấc mơ khiến vua Nê-bu-cát-nết-xa bối rối (1-4)

  • Người thông thái không thể kể lại giấc mơ (5-13)

  • Đa-ni-ên xin Đức Chúa Trời giúp (14-18)

  • Ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã tiết lộ điều kín nhiệm (19-23)

  • Đa-ni-ên kể lại giấc mơ cho vua (24-35)

  • Giải nghĩa giấc mơ (36-45)

    • Hòn đá của vương quốc nghiền nát pho tượng (44, 45)

  • Đa-ni-ên được vua tôn trọng (46-49)

2  Vào năm thứ hai triều đại vua Nê-bu-cát-nết-xa, vua mơ thấy nhiều giấc chiêm bao và cảm thấy bối rối+ đến nỗi không ngủ được.  Vua triệu tập các pháp sư, đồng bóng, thuật sĩ và người Canh-đê* đến để kể lại cho vua về các giấc mơ của vua. Vậy, họ vào chầu trước mặt vua.+  Vua nói với họ: “Ta có một giấc mơ và ta bối rối muốn biết mình đã mơ gì”.  Những người Canh-đê thưa với vua bằng tiếng A-ram+ rằng:* “Ôi đức vua, nguyện ngài sống muôn đời. Xin kể lại giấc mơ cho các tôi tớ ngài rồi chúng thần sẽ giải nghĩa”.  Vua đáp: “Đây là phán quyết cuối cùng của ta: Nếu không cho ta biết giấc mơ đó là gì và không giải nghĩa nó thì các ngươi sẽ bị phanh thây, nhà các ngươi sẽ thành hố xí công cộng.*  Nhưng nếu kể lại giấc mơ và giải nghĩa nó thì các ngươi sẽ được ta ban vật quý, phần thưởng và vinh dự lớn lao.+ Vậy, hãy kể lại giấc mơ và giải nghĩa nó cho ta”.  Họ thưa với vua một lần nữa: “Xin bệ hạ thuật lại giấc mơ cho các tôi tớ ngài và chúng thần sẽ giải nghĩa nó”.  Vua nói: “Rõ ràng các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian, vì các ngươi biết phán quyết của ta là gì.  Nếu không cho ta biết giấc mơ đó thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một hình phạt. Nhưng các ngươi lại thông đồng với nhau nói điều dối trá để chờ đến khi tình thế thay đổi. Hãy cho ta biết giấc mơ đó là gì thì ta sẽ tin rằng các ngươi có thể giải nghĩa nó”. 10  Người Canh-đê thưa với vua: “Không người nào trên đất có thể thực hiện được yêu cầu của bệ hạ, vì không có đại đế hay quan tổng đốc nào đã yêu cầu một điều như vậy nơi các pháp sư, đồng bóng hay người Canh-đê. 11  Điều ngài muốn thật khó, không người sống nào có thể cho ngài biết, ngoại trừ các vị thần, là những đấng không ngự giữa người phàm”. 12  Bấy giờ, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết tất cả người thông thái của Ba-by-lôn.+ 13  Khi mệnh lệnh được ban hành và những người thông thái sắp bị xử tử, người ta cũng tìm giết Đa-ni-ên và những người bạn của ông. 14  Đa-ni-ên nói chuyện một cách khôn ngoan và thận trọng với quan chỉ huy thị vệ của vua là A-ri-ốc, khi ông ta đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Ba-by-lôn. 15  Đa-ni-ên hỏi A-ri-ốc, quan chỉ huy của vua, rằng: “Sao đức vua lại ban một mệnh lệnh khắc nghiệt như thế?”. A-ri-ốc kể lại sự tình cho Đa-ni-ên.+ 16  Nghe xong, Đa-ni-ên vào xin vua cho thêm thời gian để giải nghĩa giấc mơ. 17  Rồi Đa-ni-ên về nhà và thuật lại việc ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. 18  Ông bảo họ cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời của các tầng trời tỏ lòng thương xót, tiết lộ điều kín nhiệm này để ông cùng các bạn mình không bị giết chung với những người thông thái của Ba-by-lôn. 19  Ban đêm, điều kín nhiệm ấy được tiết lộ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng.+ Vậy, Đa-ni-ên ngợi khen Đức Chúa Trời của các tầng trời. 20  Ông cất tiếng nói: “Nguyện danh Đức Chúa Trời được ngợi khen đến đời đời,Vì sự khôn ngoan và uy lực chỉ thuộc về ngài.+ 21  Ngài thay đổi thì giờ và kỳ hạn,+Ngài phế và lập các vua,+Ban sự khôn ngoan cho người khôn ngoan và kiến thức cho người thông sáng.+ 22  Ngài tiết lộ điều sâu nhiệm và điều kín giấu,+Ngài biết có điều gì trong bóng tối,+Và ánh sáng ở cùng ngài.+ 23  Ôi Đức Chúa Trời của tổ phụ con, con xin dâng lên ngài lời tạ ơn và ngợi khen,Vì ngài đã ban cho con sự khôn ngoan và quyền năng. Giờ đây ngài tỏ cho con điều chúng con cầu xin;Ngài cho chúng con biết mối bận tâm của vua”.+ 24  Sau đó, Đa-ni-ên vào gặp A-ri-ốc, người mà vua đã sai đi giết những nhà thông thái của Ba-by-lôn,+ và nói với ông rằng: “Đừng giết bất cứ người thông thái nào của Ba-by-lôn. Hãy dẫn tôi vào yết kiến vua và tôi sẽ giải nghĩa giấc mơ cho vua”. 25  A-ri-ốc liền dẫn Đa-ni-ên vào yết kiến vua, và ông tâu với vua rằng: “Hạ thần tìm thấy một người thuộc những kẻ bị lưu đày của Giu-đa+ có thể giải nghĩa giấc mơ cho bệ hạ”. 26  Vua hỏi Đa-ni-ên, còn gọi là Ben-tơ-sát-xa,+ rằng: “Có thật là ngươi có thể cho ta biết ta đã mơ gì và giải nghĩa nó không?”.+ 27  Đa-ni-ên thưa: “Không một nhà thông thái, đồng bóng, pháp sư hay nhà chiêm tinh nào có thể nói cho bệ hạ điều kín nhiệm mà ngài muốn biết.+ 28  Nhưng Đức Chúa Trời ngự trên các tầng trời là Đấng Tiết Lộ về những việc kín nhiệm,+ ngài đã tỏ cho vua Nê-bu-cát-nết-xa điều sẽ xảy đến vào những ngày sau cùng. Đây là giấc mơ của bệ hạ cùng những khải tượng đã hiện ra trong đầu bệ hạ khi ngài nằm trên giường: 29  Thưa bệ hạ, khi ngài nằm trên giường, tư tưởng ngài đã hướng về những điều sẽ xảy đến trong tương lai, và Đấng Tiết Lộ về những việc kín nhiệm đã tỏ cho ngài điều sẽ xảy ra. 30  Còn về hạ thần, điều kín nhiệm ấy đã được tiết lộ cho hạ thần không phải vì hạ thần khôn ngoan hơn người khác, nhưng là để giải nghĩa cho bệ hạ, hầu ngài có thể biết những tư tưởng trong lòng mình.+ 31  Thưa bệ hạ, khi ngài đang nhìn thì thấy một pho tượng to lớn. Pho tượng ấy thật khổng lồ và vô cùng rực rỡ, nó đứng trước mặt ngài và hình dạng rất đáng sợ. 32  Đầu của pho tượng bằng vàng tốt,+ ngực và cánh tay bằng bạc,+ bụng và đùi bằng đồng,+ 33  ống chân bằng sắt,+ còn bàn chân thì có phần bằng sắt có phần bằng đất sét.*+ 34  Bệ hạ nhìn cho đến khi có một hòn đá được tách ra khỏi núi, nhưng chẳng phải do bàn tay loài người, nó đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng và nghiền nát chúng.+ 35  Bấy giờ, sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng, hết thảy đều bị nghiền nát và trở nên như trấu trên sân đạp lúa mùa hạ, bị gió thổi đi chẳng còn dấu vết gì. Nhưng hòn đá đã đập vào pho tượng thì trở thành một ngọn núi lớn và bao phủ khắp đất. 36  Đó là giấc mơ của bệ hạ, bây giờ chúng thần sẽ giải nghĩa nó cho ngài. 37  Thưa bệ hạ, ngài là vua của các vua, Đức Chúa Trời của các tầng trời đã ban cho ngài vương quốc,+ uy lực, sức mạnh và vinh hiển, 38  Đức Chúa Trời đã trao vào tay ngài loài người trên khắp đất, cùng loài thú đồng và chim trời, Đức Chúa Trời đã lập ngài cai trị trên tất cả.+ Thưa bệ hạ, ngài chính là cái đầu bằng vàng.+ 39  Sau ngài sẽ có một vương quốc khác nổi lên,+ nhưng kém hơn ngài. Rồi sẽ có một vương quốc thứ ba, tức là đồng, sẽ cai trị khắp đất.+ 40  Vương quốc thứ tư sẽ mạnh như sắt.+ Như sắt nghiền nát và phá hủy mọi thứ khác, thật vậy, vương quốc ấy sẽ nghiền nát và đập tan mọi nước khác, tựa như sắt.+ 41  Như ngài đã thấy bàn chân và ngón chân có phần bằng đất sét của thợ gốm và có phần bằng sắt, vương quốc ấy sẽ bị phân chia, nhưng vẫn có phần cứng của sắt, như ngài đã thấy sắt trộn với đất sét mềm. 42  Các ngón chân có phần bằng sắt và có phần bằng đất sét nên vương quốc ấy sẽ nửa mạnh nửa yếu. 43  Như ngài đã thấy sắt trộn với đất sét mềm, các phần trong vương quốc ấy* sẽ trộn với dân;* nhưng chúng sẽ không dính cùng nhau, như sắt không thể hòa lẫn với đất sét. 44  Trong thời các vua này, Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ lập nên một vương quốc*+ không bao giờ bị hủy diệt+ và sẽ không bao giờ bị trao cho một dân khác.+ Vương quốc ấy sẽ nghiền nát và chấm dứt mọi vương quốc kia,+ còn mình thì đứng vững muôn đời,+ 45  y như ngài đã thấy rằng tách ra khỏi núi là hòn đá chẳng phải do bàn tay loài người, và nó nghiền nát sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng.+ Đức Chúa Trời Vĩ Đại đã cho ngài biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai.+ Giấc mơ đó là thật và lời giải nghĩa của nó là đáng tin cậy”. 46  Vua Nê-bu-cát-nết-xa quỳ sấp mặt xuống đất trước Đa-ni-ên và tôn kính ông. Vua ra lệnh dâng quà và hương cho Đa-ni-ên. 47  Vua nói với Đa-ni-ên rằng: “Quả thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Thần của các thần và Chúa của các vua, là Đấng Tiết Lộ về những việc kín nhiệm, vì ngươi đã tỏ cho ta biết điều kín nhiệm này”.+ 48  Rồi vua thăng chức cho Đa-ni-ên, ban cho ông nhiều tặng vật quý, lập ông đứng đầu toàn bộ tỉnh Ba-by-lôn+ và làm quan cai quản của hết thảy những nhà thông thái Ba-by-lôn. 49  Theo lời thỉnh cầu của Đa-ni-ên, vua bổ nhiệm Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô+ cai quản tỉnh Ba-by-lôn, còn Đa-ni-ên thì hầu việc trong cung vua.

Chú thích

Tức là nhóm người chuyên về bói toán và thuật chiêm tinh.
Ban đầu, Đa 2:4b đến 7:28 được viết bằng tiếng A-ram.
Cũng có thể là “đống rác; đống phân”.
Hay “đất sét nung (nắn thành hình)”.
Dường như nói đến các phần bằng sắt.
Hay “con cái loài người”, tức là các thường dân.
Hay “nước”.