Đa-ni-ên 9:1-27

 • Lời cầu nguyện xưng tội của Đa-ni-ên (1-19)

  • Bảy mươi năm hoang tàn (2)

 • Gáp-ri-ên đến gặp Đa-ni-ên (20-23)

 • Báo trước 70 tuần lễ mang tính tiên tri (24-27)

  • Đấng Mê-si xuất hiện sau 69 tuần lễ (25)

  • Đấng Mê-si sẽ bị loại trừ (26)

  • Thành và nơi thánh sẽ bị hủy diệt (26)

9  Vào năm đầu tiên của triều đại Đa-ri-út+ con trai A-suê-ru, thuộc con cháu dân Mê-đi, là người đã được lập làm vua cai trị vương quốc của người Canh-đê,+  vào năm đầu tiên của triều đại vua ấy, tôi, Đa-ni-ên, đã nghiên cứu các sách* và đã hiểu số năm được nói đến trong lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Giê-rê-mi về thời kỳ chấm dứt cảnh hoang tàn của Giê-ru-sa-lem,+ tức là 70 năm.+  Vậy, tôi quay mặt về phía Giê-hô-va Đức Chúa Trời và dâng lời cầu nguyện nài xin. Tôi cũng kiêng ăn,+ mặc vải thô và phủ tro lên người.  Tôi cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và xưng tội rằng: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng vĩ đại và đáng kính sợ, đấng luôn giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín+ với những ai yêu thương ngài và vâng giữ điều răn ngài,+  chúng con đã phạm tội, đã làm điều sai trái, hành động gian ác và phản nghịch;+ chúng con đã đi chệch khỏi các điều răn và phán quyết của ngài.  Chúng con đã không nghe các tôi tớ ngài là nhà tiên tri,+ tức những người đã nhân danh ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh, với tổ phụ của chúng con cùng toàn thể dân trong xứ.  Ôi Đức Giê-hô-va, sự công chính thuộc về ngài, còn nỗi hổ nhục thuộc về chúng con như đã thấy ngày nay, nỗi hổ nhục thuộc về người Giu-đa, về cư dân Giê-ru-sa-lem và hết thảy người Y-sơ-ra-ên, dù gần hay xa, trong mọi xứ mà ngài đuổi họ đến vì họ đã bất trung với ngài.+  Ôi Đức Giê-hô-va, nỗi hổ nhục thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh và tổ phụ của chúng con vì chúng con đã phạm tội cùng ngài.  Sự thương xót và tha thứ thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con,+ vì chúng con đã phản nghịch ngài.+ 10  Chúng con đã không vâng theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi không làm theo các luật pháp mà ngài lập trước mặt chúng con qua các tôi tớ ngài là nhà tiên tri.+ 11  Toàn thể Y-sơ-ra-ên đã vượt quá Luật pháp của ngài và quay lưng không vâng theo tiếng phán ngài, vậy nên ngài đổ trên chúng con sự rủa sả cùng các lời thề được viết trong Luật pháp Môi-se, là tôi tớ của Đức Chúa Trời,+ vì chúng con đã phạm tội cùng ngài. 12  Ngài đã thực hiện lời ngài phán nghịch cùng chúng con+ và những bậc cầm quyền cai trị chúng con khi giáng đại họa trên chúng con; ở dưới trời, chưa bao giờ có điều gì giống như điều đã xảy ra tại Giê-ru-sa-lem.+ 13  Mọi tai họa ấy đã giáng trên chúng con đúng như những gì được viết trong Luật pháp Môi-se,+ vậy mà chúng con không nài xin ân huệ* của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi không từ bỏ lỗi lầm+ và cho thấy mình thông hiểu về sự chân thật* của ngài. 14  Do đó, Đức Giê-hô-va cứ để ý và giáng tai họa trên chúng con, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con là công chính trong mọi việc ngài làm; vậy mà chúng con không vâng theo tiếng phán ngài.+ 15  Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, đấng đã dùng bàn tay mạnh mẽ để đưa dân ngài ra khỏi xứ Ai Cập+ và tạo một danh cho mình đến tận ngày nay,+ chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác. 16  Ôi Đức Giê-hô-va, theo mọi việc làm công chính của ngài,+ xin cơn giận dữ và thịnh nộ của ngài lìa khỏi thành Giê-ru-sa-lem là núi thánh ngài; vì tội lỗi chúng con và lỗi lầm của tổ phụ chúng con mà thành Giê-ru-sa-lem cùng dân ngài bị mọi dân xung quanh sỉ nhục.+ 17  Bây giờ, ôi Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời cầu nguyện và những lời khẩn nài của tôi tớ ngài. Ôi Đức Giê-hô-va, hãy vì chính mình mà khiến mặt ngài chiếu sáng trên nơi thánh của ngài,+ là nơi bị hoang vu.+ 18  Ôi Đức Chúa Trời của con, xin nghiêng tai lắng nghe! Xin ngài mở mắt và nhìn xem cảnh hoang tàn của chúng con cùng thành được gọi bằng danh ngài; chúng con không dựa vào những việc làm công chính của mình mà nài xin, nhưng dựa vào lòng thương xót bao la của ngài.+ 19  Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng nghe. Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy tha thứ.+ Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy để ý và ra tay hành động! Vì danh ngài, xin đừng trì hoãn, ôi Đức Chúa Trời của con, bởi thành và dân ngài đều mang danh ngài”.+ 20  Khi tôi còn đang nói, dâng lời cầu nguyện và xưng tội mình cùng tội của dân Y-sơ-ra-ên, cầu xin ân huệ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời liên quan đến núi thánh của Đức Chúa Trời mình,+ 21  thật vậy, khi tôi đang dâng lời cầu nguyện thì Gáp-ri-ên,+ đấng mà tôi đã thấy trong khải tượng,+ đến gặp tôi khi tôi vô cùng mệt mỏi, vào khoảng lúc dâng lễ vật chiều tối. 22  Đấng ấy ban cho tôi sự hiểu biết và nói: “Hỡi Đa-ni-ên, tôi đến để ban cho anh sự sáng suốt và hiểu biết. 23  Khi anh bắt đầu nài xin thì có lời phán ra và tôi đến để báo cho anh, vì anh là người rất đáng quý.+ Vậy, hãy suy nghĩ về điều tôi sắp nói với anh và hiểu khải tượng. 24  Có 70 tuần lễ* đã được ấn định cho dân tộc và thành thánh của anh,+ để kết thúc sự phạm pháp, chấm dứt tội lỗi+ và chuộc lỗi lầm,+ để mang đến sự công chính đời đời,+ để niêm phong khải tượng cùng lời tiên tri+ và để xức dầu cho Nơi Thánh Của Các Nơi Thánh.* 25  Anh phải biết và hiểu rằng kể từ khi lệnh khôi phục và xây lại thành Giê-ru-sa-lem được ban ra+ cho đến lúc Đấng Mê-si,*+ tức Đấng Lãnh Đạo,+ xuất hiện là 7 tuần lễ và 62 tuần lễ.+ Thành ấy sẽ được khôi phục và xây lại với một quảng trường và hào, nhưng trong thời kỳ khó khăn. 26  Sau 62 tuần lễ, Đấng Mê-si sẽ bị loại trừ*+ và ngài sẽ chẳng có gì.+ Một vị lãnh đạo sẽ đến, quân đội của vị ấy sẽ hủy diệt thành và nơi thánh.+ Nơi đó sẽ bị hủy diệt như thể là bởi nước lụt. Chiến tranh sẽ tiếp diễn cho đến cuối cùng; sự hoang tàn đã được định.+ 27  Người* sẽ giữ giao ước có hiệu lực với nhiều người trong một tuần; đến giữa tuần, người sẽ khiến vật tế lễ và lễ vật không còn được dâng nữa.+ Kẻ gây ra sự hoang tàn sẽ cưỡi trên cánh của những vật gớm ghiếc;+ điều đã được định cũng sẽ đổ trên nơi hoang tàn cho đến khi sự hủy diệt xảy ra”.

Chú thích

Tức là các sách thánh.
Hay “không làm dịu nét mặt”.
Hay “sự trung tín”.
Tức là tuần năm.
Hay “Nơi Chí Thánh”.
Hay “Đấng Được Xức Dầu”.
Hay “bị giết”.
Hẳn nói đến Đấng Mê-si.