Đa-ni-ên 4:1-37

 • Vua Nê-bu-cát-nết-xa công nhận vương quyền Đức Chúa Trời (1-3)

 • Giấc mơ của vua về một cây (4-18)

  • Bảy kỳ trải qua trên cây bị đốn (16)

  • Đức Chúa Trời là Đấng Cai Trị của nhân loại (17)

 • Đa-ni-ên giải nghĩa giấc mơ (19-27)

 • Sự ứng nghiệm đầu tiên trên vua (28-36)

  • Vua bị điên trong bảy kỳ (32, 33)

 • Vua ca tụng Đức Chúa Trời (37)

4  “Vua Nê-bu-cát-nết-xa gửi cho mọi dân, mọi nước và mọi nhóm ngôn ngữ sinh sống trên khắp đất: Nguyện sự bình an của các ngươi được tràn đầy!  Ta vui mừng công bố những dấu lạ và việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời Tối Cao đã làm cho ta.  Những dấu lạ của ngài thật vĩ đại, các việc kỳ diệu của ngài thật oai hùng! Vương quốc ngài tồn tại mãi mãi và quyền cai trị của ngài kéo dài từ đời nọ qua đời kia.+  Ta, Nê-bu-cát-nết-xa, đang sống an nhàn trong nhà mình và thịnh vượng trong cung mình.  Ta mơ thấy một giấc chiêm bao khiến mình sợ hãi. Khi ta nằm trên giường, các hình ảnh và khải tượng trong đầu làm ta kinh khiếp.+  Vì vậy, ta cho gọi hết thảy nhà thông thái của Ba-by-lôn đến chầu trước mặt mình để giải nghĩa giấc mơ cho ta.+  Bấy giờ, các pháp sư, đồng bóng, người Canh-đê* cùng các nhà chiêm tinh+ đến chầu trước mặt ta. Ta kể lại giấc mơ cho họ nhưng họ không giải nghĩa được.+  Cuối cùng, Đa-ni-ên, còn gọi là Ben-tơ-sát-xa+ theo tên thần của ta,+ là người có quyền năng của các thần thánh,+ vào chầu trước mặt ta và ta kể lại giấc mơ cho người mà rằng:  ‘Hỡi Ben-tơ-sát-xa, người dẫn đầu các pháp sư,+ ta biết rõ ngươi có quyền năng của các thần thánh+ và chẳng có điều kín nhiệm nào là quá khó đối với ngươi.+ Vậy, hãy giải thích các khải tượng ta đã thấy trong giấc mơ và giải nghĩa nó. 10  Khi ta nằm trên giường, những khải tượng hiện ra trong đầu ta và ta thấy giữa mặt đất có một cây+ cao lạ thường.+ 11  Nó lớn lên và trở nên vững mạnh, ngọn của nó vươn đến trời và những nơi tận cùng trái đất cũng thấy nó. 12  Tán lá của nó rất đẹp và trái thì sai, nó có thức ăn cho mọi loài. Thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời sống trên các cành của nó, nó nuôi sống mọi loài sinh vật. 13  Khi nằm trên giường, ta quan sát những khải tượng trong đầu và thấy một đấng canh giữ từ trời ngự xuống, ấy là một đấng thánh.+ 14  Đấng ấy hô lớn rằng: “Hãy đốn cây+ và chặt cành nó! Hãy giũ hết lá và khiến trái nó vương vãi khắp nơi! Hãy để loài thú chạy khỏi nó và chim trời bay khỏi cành nó. 15  Nhưng hãy chừa lại gốc cùng rễ* trong đất, hãy dùng xiềng sắt và đồng mà xiềng nó lại giữa đám cỏ của cánh đồng. Hãy để nó ướt đẫm sương trời và sống chung với loài thú giữa cây cỏ trên đất.+ 16  Hãy thay đổi lòng người của nó, hãy cho nó lòng của loài thú và để bảy kỳ+ trải qua trên nó.+ 17  Những điều đó xảy ra là vì mệnh lệnh của các đấng canh giữ,+ phán quyết đó đến từ lời phán của các đấng thánh, để mọi người đang sống biết rằng Đấng Tối Cao là Đấng Cai Trị các vương quốc của nhân loại,+ ngài sẽ ban quyền cai trị cho người nào ngài muốn và sẽ lập cả người hèn mọn nhất lên nắm quyền”. 18  Đó là giấc mơ mà ta, vua Nê-bu-cát-nết-xa, đã thấy. Bây giờ, hỡi Ben-tơ-sát-xa, hãy giải nghĩa nó vì hết thảy nhà thông thái trong vương quốc ta đều không thể giải nghĩa được.+ Nhưng ngươi thì có thể, bởi ngươi có quyền năng của các thần thánh’. 19  Lúc đó, Đa-ni-ên, còn gọi là Ben-tơ-sát-xa,+ lo lắng trong chốc lát, và các ý nghĩ trong đầu khiến người sợ hãi. Vua nói với người: ‘Hỡi Ben-tơ-sát-xa, đừng để giấc mơ và lời giải nghĩa của nó khiến ngươi sợ hãi’. Ben-tơ-sát-xa đáp: ‘Thưa chúa của hạ thần, nguyện giấc mơ ấy dành cho những kẻ ghét ngài và lời giải nghĩa của nó ứng nghiệm trên kẻ thù của ngài. 20  Cái cây mà ngài thấy đã trở nên vĩ đại và vững mạnh, ngọn nó vươn đến trời và dân trên khắp đất đều thấy,+ 21  tán lá của nó rất đẹp và trái thì sai, nó có thức ăn cho mọi loài; thú đồng sống bên dưới nó và chim trời sống trên các cành nó.+ 22  Thưa bệ hạ, cây đó chính là ngài, vì ngài đã trở nên vĩ đại và vững mạnh, sự uy nghi của ngài đã lớn mạnh và vươn đến trời,+ quyền cai trị của ngài lan rộng đến tận cùng trái đất.+ 23  Bệ hạ đã thấy đấng canh giữ, là một đấng thánh,+ từ trời ngự xuống và nói rằng: “Hãy đốn và hủy diệt cây này nhưng chừa lại gốc cùng rễ* trong đất, hãy dùng xiềng sắt và đồng mà xiềng nó lại giữa đám cỏ của cánh đồng. Hãy để sương trời làm nó ướt đẫm và để nó sống chung với thú đồng cho đến khi bảy kỳ trải qua trên nó”.+ 24  Thưa bệ hạ, đây là lời giải nghĩa; ấy là mệnh lệnh của Đấng Tối Cao phải xảy đến trên đức vua là chúa của hạ thần. 25  Bệ hạ sẽ bị đuổi khỏi loài người và phải sống với thú đồng, bệ hạ sẽ ăn cỏ như bò và ướt đẫm sương trời,+ bảy kỳ+ sẽ trải qua trên bệ hạ+ cho đến chừng bệ hạ nhận biết Đấng Tối Cao là Đấng Cai Trị các vương quốc của nhân loại và ngài sẽ ban quyền cai trị cho người nào ngài muốn.+ 26  Nhưng vì các đấng ấy đã bảo chừa lại gốc cùng rễ* của cây+ nên vương quốc của bệ hạ sẽ trở về cùng bệ hạ sau khi ngài nhận biết các tầng trời đang cai trị. 27  Vì vậy, thưa bệ hạ, xin ngài chấp nhận lời khuyên của hạ thần. Hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, từ bỏ sự gian ác bằng cách thương xót người nghèo. Khi ấy, có thể sự thịnh vượng của ngài sẽ được kéo dài’”.+ 28  Hết thảy những điều đó đều xảy đến với vua Nê-bu-cát-nết-xa. 29  Mười hai tháng sau, khi đi dạo trên sân thượng của cung điện Ba-by-lôn, 30  vua cất tiếng nói: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn Vĩ Đại mà chính ta, bằng sức mạnh và quyền lực của mình, đã xây dựng cho hoàng tộc và để biểu lộ sự vinh hiển và oai nghi của ta sao?”. 31  Những lời đó vẫn còn nơi miệng vua thì có tiếng phán từ trời rằng: “Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-xa, đây là thông điệp dành cho ngươi: ‘Vương quốc đã lìa khỏi ngươi,+ 32  ngươi sẽ bị đuổi khỏi loài người. Ngươi sẽ sống với thú đồng và được ban cỏ để ăn như bò, bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến chừng ngươi nhận biết Đấng Tối Cao là Đấng Cai Trị các vương quốc của loài người và ngài sẽ ban quyền cai trị cho người nào ngài muốn’”.+ 33  Ngay lúc ấy, những lời đó ứng nghiệm trên Nê-bu-cát-nết-xa. Ông bị đuổi khỏi loài người và ăn cỏ như bò, thân thể ông bị ướt đẫm sương trời cho đến khi tóc ông dài như lông đại bàng và móng ông như móng vuốt loài chim.+ 34  “Đến cuối kỳ hạn,+ ta, Nê-bu-cát-nết-xa, nhìn lên trời và trí khôn ta hồi phục. Ta ngợi khen Đấng Tối Cao, ta ca tụng và tôn vinh đấng hằng sống muôn đời, vì quyền cai trị của ngài kéo dài mãi mãi và vương quốc ngài tồn tại từ đời nọ sang đời kia.+ 35  So với ngài, toàn thể cư dân trên đất đều không là gì. Ngài làm theo ý mình đối với đạo quân trên trời và cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản ngài*+ hay hỏi rằng: ‘Ngài làm chi vậy?’.+ 36  Lúc đó, trí khôn ta hồi phục, sự vinh hiển của vương quốc, sự uy nghi và oai phong của ta cũng trở về với ta.+ Các quan chức cấp cao và bậc quyền quý của ta đều sốt sắng tìm đến ta. Ta đã được trả lại vương quốc mình và trở nên vĩ đại hơn trước. 37  Giờ đây, ta, Nê-bu-cát-nết-xa, đang ngợi khen, ca tụng và tôn vinh Vua của các tầng trời,+ vì mọi công việc ngài đều là chân thật và đường lối ngài là công bằng,+ bởi ngài có thể hạ nhục những kẻ đang bước đi trong sự cao ngạo”.+

Chú thích

Tức là nhóm người chuyên về bói toán và thuật chiêm tinh.
Hay “chừa lại thân rễ”.
Hay “chừa lại thân rễ”.
Hay “chừa lại thân rễ”.
Hay “kiểm tra tay ngài”.