Đa-ni-ên 5:1-31

  • Đại tiệc của vua Ben-sát-xa (1-4)

  • Chữ viết trên tường (5-12)

  • Đa-ni-ên được nhờ giải nghĩa chữ viết (13-25)

  • Lời giải nghĩa: Ba-by-lôn sụp đổ (26-31)

5  Vua Ben-sát-xa+ mở đại tiệc chiêu đãi một ngàn người quyền quý và uống rượu trước mặt họ.+  Khi đã có hơi men, Ben-sát-xa sai người mang đến các đồ đựng bằng bạc, bằng vàng mà vua cha là Nê-bu-cát-nết-xa đã lấy từ đền thờ Giê-ru-sa-lem+ để vua cùng các bậc quyền quý, các cung phi và vợ lẽ của vua dùng mà uống rượu.  Vậy, người ta đem đến các đồ đựng bằng vàng lấy từ đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Vua cùng các bậc quyền quý, các cung phi và vợ lẽ của vua dùng chúng mà uống rượu.  Họ vừa uống rượu vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, các thần bằng đồng, sắt, gỗ và đá.  Ngay lúc ấy, có những ngón tay của bàn tay người hiện ra và viết trên tường cung điện, đối diện chân đèn. Khi bàn tay đang viết, vua Ben-sát-xa nhìn thấy phần mu của bàn tay ấy.  Vua tái mặt,* các tư tưởng làm vua khiếp sợ, hông vua run lên+ và hai đầu gối đập vào nhau.  Vua lớn tiếng triệu tập các đồng bóng, người Canh-đê* và các nhà chiêm tinh.+ Vua nói với những nhà thông thái của Ba-by-lôn rằng: “Ai đọc được những chữ này và giải nghĩa chúng cho ta sẽ được mặc áo màu tía, được đeo vòng cổ bằng vàng+ và sẽ đứng hàng thứ ba trong vương quốc”.+  Hết thảy nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không thể đọc được những chữ ấy, cũng không thể giải nghĩa chúng cho vua.+  Do đó, vua Ben-sát-xa sợ tái mặt, còn các bậc quyền quý thì bối rối.+ 10  Vì cớ lời của vua và các bậc quyền quý nên hoàng hậu* đi vào phòng tiệc. Bà nói: “Thưa bệ hạ, nguyện ngài sống muôn đời. Xin đừng để các ý tưởng trong đầu làm ngài kinh hãi và biến sắc. 11  Trong vương quốc của ngài có một người có quyền năng của các thần thánh. Dưới thời cha ngài, người này rất sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan giống như các vị thần.+ Cha ngài là vua Nê-bu-cát-nết-xa đã lập người làm người dẫn đầu các pháp sư, đồng bóng, người Canh-đê* và các nhà chiêm tinh;+ thưa bệ hạ, cha ngài đã làm thế. 12  Đa-ni-ên, người mà cha ngài đã đặt tên là Ben-tơ-sát-xa,+ có trí tuệ phi thường, có kiến thức và sự thông hiểu để giải nghĩa các giấc mơ, để cắt nghĩa những điều bí ẩn và tháo gỡ những vấn đề nan giải.+ Xin ngài hãy cho gọi Đa-ni-ên, người sẽ giải nghĩa cho ngài”. 13  Vậy, Đa-ni-ên được dẫn vào yết kiến vua. Vua hỏi Đa-ni-ên: “Ngươi có phải là Đa-ni-ên thuộc những kẻ bị lưu đày của Giu-đa+ mà cha ta đã mang về từ Giu-đa không?+ 14  Ta nghe nói là ngươi có quyền năng của các vị thần,+ rằng ngươi rất sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan vượt bậc.+ 15  Này, các nhà thông thái và đồng bóng đã được dẫn đến trước mặt ta để đọc những chữ này và giải nghĩa chúng, nhưng họ không thể giải nghĩa thông điệp ấy.+ 16  Ta nghe nói ngươi có tài giải nghĩa+ và tháo gỡ những vấn đề nan giải. Nếu có thể đọc những chữ này và giải nghĩa chúng cho ta thì ngươi sẽ được mặc áo màu tía, được đeo vòng cổ bằng vàng và sẽ đứng hàng thứ ba trong vương quốc”.+ 17  Đa-ni-ên đáp: “Xin bệ hạ giữ lại những tặng vật đó và ban phần thưởng cho người khác. Tuy nhiên, hạ thần sẽ đọc những chữ này và giải nghĩa chúng cho ngài. 18  Thưa bệ hạ, Đức Chúa Trời Tối Cao đã ban vương quốc cùng sự vĩ đại, vinh hiển và uy nghi cho cha ngài là Nê-bu-cát-nết-xa.+ 19  Vì cớ sự vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho cha ngài nên mọi dân, mọi nước và mọi nhóm ngôn ngữ đều run sợ trước mặt cha ngài.+ Ông ấy muốn giết hay tha ai tùy ý, muốn nâng hay hạ ai tùy ý.+ 20  Nhưng khi lòng cha ngài trở nên cao ngạo và ương ngạnh đến nỗi hành động một cách tự phụ,*+ ông ấy đã bị truất khỏi ngôi của vương quốc và bị cất lấy sự vinh hiển. 21  Cha ngài đã bị đuổi khỏi loài người, lòng ông ấy bị đổi thành lòng thú và phải sống với lừa rừng. Ông phải ăn cỏ như bò và thân thể bị ướt đẫm sương trời, cho đến chừng ông nhận biết Đức Chúa Trời Tối Cao là Đấng Cai Trị các vương quốc của nhân loại và Đức Chúa Trời lập người nào mình muốn lên nắm quyền.+ 22  Dù biết mọi điều ấy nhưng ngài, Ben-sát-xa, là con của ông ấy, đã không hạ lòng mình xuống. 23  Thay vì thế, ngài lại tôn mình lên nghịch lại Chúa của các tầng trời,+ sai người mang các đồ đựng của nhà Đức Chúa Trời đến cho mình.+ Rồi ngài cùng các bậc quyền quý, cung phi và vợ lẽ của ngài dùng các vật ấy để uống rượu và ca ngợi các thần bằng bạc, vàng, các thần bằng đồng, sắt, gỗ và đá, tức các thần chẳng thấy gì, chẳng nghe gì và chẳng biết gì;+ nhưng ngài không tôn vinh Đức Chúa Trời, là đấng nắm trong tay hơi thở+ và mọi đường lối của ngài. 24  Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai bàn tay đến và khắc những chữ này.+ 25  Đây là những chữ đã được khắc: MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN và PHÁC-SIN. 26  Còn đây là lời giải nghĩa: MÊ-NÊ nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm những ngày của vương quốc bệ hạ và chấm dứt nó.+ 27  TÊ-KEN nghĩa là bệ hạ đã được đặt trên cân và thấy là thiếu kém. 28  PHÊ-RẾT nghĩa là vương quốc bệ hạ đã bị phân chia và trao cho người Mê-đi và Ba Tư”.+ 29  Sau đó, Ben-sát-xa truyền lệnh mặc áo màu tía cho Đa-ni-ên và đeo vòng cổ bằng vàng cho ông, rồi người ta loan báo rằng Đa-ni-ên sẽ đứng hàng thứ ba trong vương quốc.+ 30  Ngay trong đêm ấy, vua Canh-đê là Ben-sát-xa bị giết.+ 31  Đa-ri-út+ người Mê-đi nhận lấy vương quốc; lúc đó, ông khoảng 62 tuổi.

Chú thích

Hay “Diện mạo vua thay đổi”.
Tức là nhóm người chuyên về bói toán và thuật chiêm tinh.
Hẳn nói đến thái hậu.
Tức là nhóm người chuyên về bói toán và thuật chiêm tinh.