Isaya 39:1-8

  • Linumwana zezwa kwa Babilona (1-8)

39  Ka nako yeo, mulena wa Babilona, Merodaki-baladani mwanaa Baladani, alumela Ezekiasi+ mañolo ni mpo, kakuli naautwile kuli Ezekiasi naakulile mi naafolile.+  Ezekiasi aamuhela ka tabo* baana bane balumilwe mi ababonisa lika kaufela zeneli mwa ndu yahae ya bufumu,+ ili silivera, gauda, oli ya balusamu ni oli yeñwi yabutokwa, ni lilwaniso zahae kaufela, ni lika kaufela zeneli mwa mabulukelo ahae a bufumu. Hakuna nto yanaasika babonisa Ezekiasi mwa ndu* yahae ni mwa mubuso wahae kaufela.  Hasamulaho, mupolofita Isaya ataha ku Mulena Ezekiasi mi amubuza kuli: “Baana ba, babuleziñi mi bazwa kai?” Ezekiasi ali: “Bazwa kwa naha ya kwahule, kwa Babilona.”+  Cwale amubuza kuli: “Baboniñi mwa ndu* yahao?” Ezekiasi aalaba kuli: “Baboni lika kaufela ze mwa ndu* yaka. Hakuna senisika babonisa mwa mabulukelo aka a bufumu.”  Cwale Isaya ali ku Ezekiasi: “Utwa linzwi labulezi Jehova wa limpi:  ‘Bona! Mazazi ataha, ili ao lika kaufela ze mwa ndu* yahao ni lika kaufela ze babulukile bo kuku wahao kuto fita ni kacenu le, likaiswa kwa Babilona. Hakuna sesika siyala,’+ kubulela Jehova.+  ‘Mi babañwi kwa bana bahao babashimani beuka pepa bakaangiwa mi bakaba manduna ba kwa lapa la mulena wa Babilona.’”+  Ezekiasi hautwa cwalo, ali ku Isaya: “Linzwi la Jehova leubulezi ki lelinde.” Mi aekeza, ali: “Kakuli kukaba ni kozo ni buiketo* ka nako* ya bupilo bwaka.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “atabiswa ki.”
Kamba “ndu ya silena.”
Kamba “ndu ya silena.”
Kamba “ndu ya silena.”
Kamba “ndu ya silena.”
Kamba “niti.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”