Isaya 56:1-12

  • Muzwahule ni numbulwa bakafuyaulwa (1-8)

    • Ndu ya tapelo ya macaba kaufela (7)

  • Balibeleli ba libofu, linja za limumu (9-12)

56  Jehova sabulela ki se, uli: “Muyemele katulo yelukile,+ mi mueze sesilukile,Kakuli kupilisa kwaka kukatuha kutahaMi kuluka kwaka kukapatululwa.+   Tabo ki ya mutu yaeza zeoNi ya mwanaa mutu yalikumalela,Yabuluka Sabata ni kusa isilafaza,+Yasaisi lizoho lahae kwa bumaswe bufi kamba bufi.   Muzwahule yataha ku Jehova+ asike ali:‘Kaniti Jehova uka nikauhanya kwa sicaba sahae.’ Mi numbulwa asike ali: ‘Hamubone! Na, ni kota yeomile.’”  Kakuli ki se sabulela Jehova kwa linumbulwa zebuluka lisabata zaka ni kuketa zenilata ni kukumalela tumelelano yaka, uli:   “Nika bafa licwe la kupuzo ni libizo mwa ndu yaka ni mwahalaa mamota aka,Zende kufita bana babashimani ni babasizana. Nika bafa libizo la kuya kuile,Lona lelisike lafela.   Haili bazwahule babataha ku Jehova kuto musebeleza,Kulata libizo la Jehova+Ni kuba batanga bahae,Bona kaufela bababuluka Sabata ni kusa isilafaza,Babakumalela tumelelano yaka,   Ni bona nika batisa kwa lilundu laka lelikenile,+Nibatabise mwa ndu yaka ya tapelo. Linubu zabona za kucisa zefiwa mutumbi ni matabelo abona likaamuhelwa fa aletare yaka. Kakuli ndu yaka ikabizwa ndu ya tapelo ya macaba kaufela.”+  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena yakubukanya babahasani ba Isilaele,+ uli: “Nikakubukanya babañwi ku yena kwandaa babakubukanyizwe kale.”+   Mina lifolofolo kaufela za mwa naheñi, hamutahe muto ca,Mina lifolofolo kaufela za mwa naheñi.+ 10  Balibeleli bahae ki libofu,+ ku bona hakuna yalemuha sesiñwi.+ Kaufelaa bona ki linja za limumu, zesakoni kuhuhula.+ Babuyana mi babutile; balata kulobala. 11  Ki linja zenani takazo yetuna hahulu ya kuca;Habakuli nihanyinyani. Ki balisana babasina kutwisiso.+ Kaufelaa bona baikezi mwa nzila yabona;Wa mafelelezo kaufela ku bona uipatela zahae ka kusasepahala, mi uli: 12  “Hamutahe, nito nwa waine,Mi lunwe bucwala, lukolwe.+ Mi lizazi la kamuso likaswana ni la kacenu, mane lona likaba lelinde hahulu!”

Litaluso ze kwatasi