Isaya 6:1-13

  • Pono yebonisa Jehova mwa tempele yahae (1-4)

    • “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova” (3)

  • Milomo ya Isaya yakeniswa (5-7)

  • Isaya ufiwa musebezi (8-10)

    • “Ki na yo! Haku nilume!” (8)

  • “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” (11-13)

6  Ka silimo sashwa Mulena Oziasi,+ nabona Jehova ainzi mwa lubona lolupahami hahulu,+ mi mingundo ya siapalo sahae neitezi mwa tempele.  Liserafimi neliyemi fahalimwaa hae; yeñwi ni yeñwi neinani mafufa a 6. Serafimi yeñwi ni yeñwi neiikwahezi kwa pata ka mafufa amabeli mi neikwahezi mahutu ayona ka mafufa a mabeli, mi yeñwi ni yeñwi ya ku zona neifufa ka mafufa amabeli.   Mi liserafimi zeo nelihuwelezana, lili: “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova wa limpi.+ Lifasi kaufela litezi kanya yahae.”  Mi matiyelo a minyako anyanganyiswa ki lilata la muhuwo wo,* mi ndu yatala musi.+   Cwale nali: “Ninani bumai! Nishwile,*Kakuli ni mutu wa milomo yesika kena,Mi nipila mwahalaa batu ba milomo yesika kena;+Kakuli meeto aka aboni Mulena, yena Jehova wa limpi!”  Honafo, yeñwi ya liserafimi yafufela ku na, mi neisweli lishala lelituka+ mwa lizoho, lene iyokozi fa aletare ka lumangato.+  Yaniswala kwa mulomo mi yali: “Bona! Lishala le, lisweli milomo yahao. Mulatu wahao uzwisizwe ku wena,Mi sibi sahao sikwahezwi.”  Kiha niutwa linzwi la Jehova halili: “Ki mañi yenika luma, mi ki mañi yakaya kuyo luyemela?”+ Mi nali: “Ki na yo! Haku nilume!”+   Mi aalaba ali: “Zamaya, uyo bulelela sicaba se, uli: ‘Mukautwa hañata-ñata,Kono hamuna kuutwisisa;Mukabona hañata-ñata,Kono hamuna kuba ni zibo ni yekana.’+ 10  Utatafaze lipilu za sicaba se,+Utibe mazebe abona,+Mi ukwahele meeto abona,Kuli basike babona ka meeto abonaNi kuutwa ka mazebe abona,Ilikuli lipilu zabona lisike zautwisisaMi basike bakuta kuli bafoliswe.” 11  Kiha nili: “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” Yena ali: “Kufitela mileneñi itubiwa kuba matota, mi kutokwe mutu yayahile mwateñiNi mwa mandu kutokwe batuNi kufitela naha isinyiwa, kuba matota;+ 12  Kufitela Jehova alelekela batu kwahule+Mi matota aba amañata hahulu mwa naha. 13  “Kono kukasiyala kalulo iliñwi ku zelishumi mwateñi, mi hape ikaciswa, sina kota yetuna, sina kota ya oke, zekasiya lisina hase lilemilwe; mi lisina leo likaba peu yekenile.”*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linzwi la yahuweleza.”
Linzwi ka linzwi, “Nikuzisizwe.”
Kamba “bana babakenile.”