Isaya 58:1-14

  • Kuitima lico kwa niti ni kwa buhata (1-12)

  • Kutabiswa ki kumamela Sabata (13, 14)

58  “Uhuweleze hahulu; usike walisela! Tumusa kwa linzwi lahao sina lunaka. Zibisa sicaba saka za bukwenuheli bwasona,+Ni ba ndu ya Jakobo libi zabona.   Banibata zazi ni zazi,Mi babonisa kuli batabela kuziba linzila zaka,Inge kuli ki sicaba sesiezize ka kulukaNi sesisika tuhela katulo yelukile ya Mulimu wasona.+ Banikupa likatulo zelukile,Inge babatabela kusutelela ku Mulimu, mi bali+   ‘Ki kabakalañi hausa boni haluitima lico?+ Mi ki kabakalañi hausa lemuhi halubonisa kuswaba kwaluna?’+ Kakuli ka lizazi lemuitima lico, mundongwama zemutabela mina beñi,Mi munyandisa babeleki bamina.+   Muitima lico inze muomana ni kulwana,Mi munata ka liñindi za bumaswe. Hamukoni kuitima lico sina momuezeza kacenu ni kulibelela kuli manzwi amina akautwiwa kwa lihalimu.   Kana kuitima lico koniketa kuswanela kuba cwana,Kube sina lizazi labonisa mutu yomuñwi kuswaba kwahae,Kuinamisa toho yahae sina ñolokoko,Kufetula lisila la saka ni mufuse kuba mumbeta wahae? Kana kwa, ki kona koubiza kuitima lico ni lizazi la kutabisa Jehova?   Batili, kuitima lico koniketile ki kwa mufuta wo: Kuzwisa mawenge a bumaswe,Kutamulula mihala ya coko,+Kulukulula babanyandiswa,+Ni kuloba licoko kaufela fahali;   Ki kuikabela sinkwa sahao ni babalapile,+Kutisa mwa ndu yahao babotana ni babatokwile malobalo,Kuapesa yasika apala hau mubona,+Ni kusafulalela wahenu.   Fohe, liseli lahao likabenya sina hakupatalala,+Mi ukafoliswa kapili. Kuluka kwahao kuka kuzamaya kwapili,Mi kanya ya Jehova ika kusileleza mwamulaho.+   Mi hauka biza, Jehova ukaalaba;Ukakupa tuso, mi yena ukali: ‘Ki na yo!’ Haiba uzwisa coko ku wenaMi utuhela kusupa ka munwana wahao ni kubulela zemaswe,+ 10  Haiba ufa yalapile seulakaza+Mi ufepa babanyandile,Fohe, liseli lahao likabenya nihaiba mwa lififi,Mi lififi lahao likaswana sina liseli la musihali.+ 11  Jehova uka kuetelela kamitaNi kukufepa nihaiba mwa naha yeomile;+Ukatiisa masapo ahao,Mi wena ukaswana sina simu yenani mezi amañata,+Sina liweluwelu la mezi asakali. 12  Bakayaha sinca matota a kwaikale kabakala hao,+Mi ukayaha sinca mitomo ya mwa masika a kwakale.+ Ukabizwa mulukisi wa mamota asinyehile,*+Ni mubaakanyi wa linzila za kupila kwatuko ni zona. 13  Haiba kabakala Sabata utuhela* kundongwama zeutabela wena muñi ka lizazi laka lelikenile+Mi ubiza Sabata kuli ki nto yetabisa hahulu, ki lizazi lelikenile la Jehova, ni lizazi leliswanela kukutekiwa,+Mi walikuteka kufita kundongwama zeutabela wena muñi ni kubulela manzwi asina tuso, 14  Fohe, ukafumana zeutabela hahulu kabakala Jehova,Mi nika kupahamisa fa libaka zelumbile za lifasi.+ Nikatahisa kuli uce kwa* saanda sa Jakobo kuku wahao,+Kakuli mulomo wa Jehova ubulezi cwalo.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “fokupunyehile.”
Linzwi ka linzwi, “ukutiseza lihutu lahao mwamulaho kwa.”
Kamba “uikole.”