Isaya 17:1-14

  • Katulo yekatahela Damaseka (1-11)

  • Macaba akakalimelwa ki Jehova (12-14)

17  Ki ye katulo yekatahela Damaseka+ “Hamubone! Damaseka haisana kuba muleneñi hape,Mi ikafetuha libunda la matota.+   Mileneñi ya Aroere+ ikayubekiwa;Ikafetuha libaka mokuka butelanga mitapi,Kusina yaka isabisa.   Mwa Efraimi+ hakusana kuba ni mileneñi yesilelelizwe,Mi hakusana kuba ni mubuso mwa Damaseka;+Mi babaka siyala mwa SiriaBakaswana sina kanya ya Maisilaele,”* ki mwabulelela Jehova wa limpi.   “Ka lizazi leo, kanya ya Jakobo ikafukuzeha,Mi mubili wahae oiketile* ukañwañuluka.   Kukaba sina mukutuli hakutula bubeke kwa mataka ayemiNi lizoho lahae halikutula makunka a bubeke,Sina mutu habubula bubeke mwa Musindi* wa Refaimi.+   Kukasiyala feela lico za kububula,Sina kota ya olive hase inyungilwe: Kukasiyala feela liolive zebuzwize zepeli kamba zetaalu kwa mutai o kwa njongonjongo,Mi kukasiyala feela liolive zeene kamba zeketalizoho kwa mitai yayona yebeya miselo,”+ ki mwabulelela Jehova Mulimu wa Isilaele.  Ka lizazi leo, mutu ukatalimela ku Mubupi wahae, mi meeto ahae akatalimela Yakenile wa Isilaele.  Haana kutalimela kwa lialetare,+ ona musebezi wa mazoho ahae;+ mi haana kutalimela zeezizwe ki minwana yahae, ibe kwa likota za kulapela* kamba kwa lialetare za insense.   Ka lizazi leo, mileneñi yahae ya silelezo ikaswana sina sibaka sa mwa mushitu sesiyubekilwe,+Sina mutai one uyubekilwe fapilaa Maisilaele;Ikafetuha matota. 10  Kakuli mulibezi Mulimu+ yamipilisa;Mupalezwi kuhupula Licwe+ leli misileleza. Ki lona libaka hamucala masimu a likota amande*Ni kucala mwateñi simela sa mutu usili.* 11  Musihali uyaha lukwakwa kupotoloha simu yahao ya likota,Mi kakusasana peu yahao yamela,Kono zeuka kutula likafela mwa lizazi la makulanu ni butuku bobusa koni kufoliswa.+ 12  Hamuteeleze! Kuutwahala siyongili sa batu babañata,Babataza lilata sina mawate! Kunani mifilifili mwahalaa macaba,Mi lilata laona liswana sina mulumo wa mezi amañata! 13  Macaba akataza lilata sina kuluma kwa mezi amañata. Akakalimelwa ki yena, mi akasabela kwahule,Akalelekiswa sina muuku wa fa malundu ofefulwa ki moya,Sina simela sa miutwa sesitingulukiswa ki moya wa liñungwa. 14  Manzibwana kuba ni sabo yetuna. Nako ya kakusasana isika fita kale, habasa liyo. Yeo ki yona kabelo ya babahapa tutu yalunaNi mupuzo wa baba lubukula.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Linzwi ka linzwi, “nama ya fa mubili wahae yenunile.”
Kamba “Libala.”
Kamba “abuheha.”
Kamba “mulimu wa kusili.”