Isaya 21:1-17

  • Katulo yekatahela lihalaupa la liwate (1-10)

    • Kuzwelapili kulibelela fa tawala ya mulibeleli (8)

    • “Babilona uwile!” (9)

  • Katulo yekatahela Duma ni lihalaupa (11-17)

    • “Mulibeleli, busihu buzamaya cwañi?” (11)

21  Ki ye katulo yekatahela lihalaupa la liwate:*+ Itaha sina moya wa liñungwa ozwa kwa mboela,Ozwa kwa lihalaupa, kwa naha yesabisa.+   Nibulelezwi pono yesabisa: Yasasepahali ueza lika ka kusasepahala,Mi musinyi wasinya. Wena Elami, kambama! Wena Media,+ hakuambeke! Nikafelisa sitongo kaufela satahisize.+   Ki lona libaka haniutwa butuku bobutuna.*+ Nisweli nanyakaula,Sina mwanyakaulelanga musali yapuluha. Niziyelehile hahulu kuli mane napalelwa kuutwa;Nikatazehile hahulu kuli mane napalelwa kubona.   Pilu yaka yatula-tula; ningangamiswa ki luwewe. Nako ya swalala yene nilakaza yaningangamisa.   Hamulukise tafule mi mubeye hande lipula! Muce ni kunwa!+ Mina manduna, hamuyeme mi mutoze* tebe!   Kakuli sanibulelezi Jehova ki se, uli: “Zamaya, ubeye mulibeleli mwa sibaka sahae mi umutaluseze kubiha sabona.”   Mi abona koloi ya ndwa yehohiwa ki sipani sa lipizi,Koloi ya ndwa yehohiwa ki limbongolo,Koloi ya ndwa yehohiwa ki likamele. Alitalimela ka tokomelo, aisa hahulu pilu kwateñi.   Cwale ahuwa sina tau, ali: “Wena Jehova, niyemi fa tawala ya mulibeleli nako kaufela musihali,Mi niinzi mwa sibaka saka sa bulibeleli zazi ni zazi busihu.+   Hamubone sesitaha: Kunani baana baba mwa koloi ya ndwa yehohiwa ki sipani sa lipizi!”+ Kihona abulela, ali: “Uwile! Babilona uwile!+ Maswaniso kaufela a kupanga a milimu yahae atubakezwi fafasi!”+ 10  Mina sicaba saka babapulilwe,Mina babazwile fa* mapulelo aka,+ Nimibihezi zeniutwile ku Jehova wa limpi, yena Mulimu wa Isilaele. 11  Ki ye katulo yekatahela Duma:* Kunani mutu yanihuweleza ali mwa Seiri,+ yali: “Mulibeleli, busihu buzamaya cwañi? Mulibeleli, busihu buzamaya cwañi?” 12  Mulibeleli ali: “Sebusa, mi busihu busataha. Haiba mubata kubuza, hamubuze. Mutahe hape!” 13  Ki ye katulo yekatahela lihalaupa: Mina likoloi za Dedani,Mukatanda busihu mwa mushitu, mwa lihalaupa.+ 14  Mina babayahile mwa naha ya Tema,+Hamutiseze babashwile linyolwa mezi,Mi mutiseze bababaleha sinkwa. 15  Kakuli basabile kwa mukwale, kwa mukwale ocomozwi,Kwa buta bobusikamisizwe, ni kwa ndwa yebifile. 16  Kakuli sabulela Jehova ki se, uli: “Silimo sisika fela kale, sesiswana sina lilimo za mubeleki yabelekela masheleñi,* kanya kaufela ya Kedare+ ikafela. 17  Bakunupi babakunupa ka buta babasiyezi kwa lindwalume za mwa Kedare bakaba babanyinyani, kakuli Jehova Mulimu wa Isilaele ubulezi cwalo.”

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli kutaluswa sibaka sa Babilona sa kwaikale.
Linzwi ka linzwi, “linoka zaka liutwa hahulu butuku.”
Kamba “musele oli.”
Linzwi ka linzwi, “Mina bana ba.”
Lelitalusa “Kukuza.”
Kamba “zebalilwe hande ka tokomelo sina mwabalela mubeleki yabelekela masheleñi”; fo kikuli, mwahalaa silimo silisiñwi sesikwanile.