Isaya 48:1-22

  • Isilaele wanyaziwa ni kukeniswa (1-11)

  • Jehova ukaanga muhato wa kulwanisa Babilona (12-16a)

  • Tuto ya Mulimu yatusa (16b-19)

  • “Hamuzwe mwa Babilona!” (20-22)

48  Hamuutwe taba ye, mina ba ndu ya Jakobo,Mina babaipiza ka libizo la Isilaele+Ni babazwile kwa mezi a* Juda,Mina babakonka ka libizo la Jehova+Ni bababiza Mulimu wa Isilaele,Nihaike hamuezi cwalo ka niti ni ka kuluka.+   Kakuli baipiza ka libizo la muleneñi okenile+Mi babata tuso ya Mulimu wa Isilaele,+Yo libizo lahae ki Jehova wa limpi.   “Neni kubulelezi kale-kale litaba za kwamulaho.* Nelizwile mwa mulomo waka,Mi nalizibahaza.+ Naanga muhato ka sipundumukela, mi zaezahala.+   Kakuli neniziba kuli unani toho-taata—Kuli mulala wahao ki musifa wa sipi mi pata yahao ki kopa+   Nakubulelela litaba zeo kwakale. Lisika ezahala kale, natahisa kuli uliutwe,Kuli usike wali: ‘Mulimu waka wa siswaniso ki ona oezize cwana;Siswaniso saka sa kubeta ni siswaniso saka sa sipi* ki zona zelaezi cwalo.’   Uutwile litaba ze kaufela ni kulibona. Kikuli hamuna kulizibahaza?+ Kuzwa cwale nimizibisa lika zenca,+Zona likunutu zepatilwe zemusika ziba.   Lika zeo liezwa ka nako ye, isiñi kwakale,Zona lika zene usika utwa kale konji kacenu,Kuli usike wali: ‘Hamubone! Neni liziba.’   Batili, hausika liutwa,+ hausika liziba,Mi kwakale mazebe ahao naasika tibululwa. Kakuli naziba kuli hausepahali nihanyinyani,+Mi ubizizwe sifosi kuzwa foupepelwa.+   Kono kabakala libizo laka, hanina kubonisa buhali bwaka;+Nikaiswala kabakala kulumbekiwa kwaka,Mi hanina kukutimeza.+ 10  Bona! Nikukenisize, kono isiñi mokukenisezwa silivera.+ Nikulikile* mwa liyekuyeku la manyando.+ 11  Kaniti, nikaanga muhato kabakala libizo laka,+Kakuli nikatuhelela cwañi kuli ninyefulwe?+ Hanifi yomuñwi kanya yaka.* 12  Haku niteeleze, wena Jakobo, ni Isilaele, wena yenibizize. Ki Na yaswana.+ Ki na wapili; hape ki na wa mafelelezo.+ 13  Lizoho laka ki lona lelitomile mutomo wa lifasi,+Mi lizoho laka la bulyo ki lona lelinamuluzi mahalimu.+ Hani libiza, zataha hamoho. 14  Hamukopane kaufelaa mina, muteeleze. Ki mañi mwahalaa bona yazibisize litaba zeo? Jehova wamulata.+ Ukaeza salata, ili kulwanisa Babilona,+Mi lizoho lahae likalwanisa Makaladeya.+ 15  Ki na kasibili yabulezi, mi nimubizize.+ Nimutisize, mi nzila yahae ikakonda.+ 16  Hamusutelele ku na, muutwe taba ye. Kuzwa kwa makalelo, hanisika bulelela kwa mukunda.+ Kuzwa nako yeiezahala, neni liteñi.” Mi cwale Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, unilumile, ni* moya wahae. 17  Ki se sabulela Jehova, Muliululi wahao, Yena Yakenile wa Isilaele+ “Na Jehova, ki na Mulimu wahao,Yakuluta kuli ufumane tuso,+Yakuzamaisa mwa nzila yeuswanela kuzamaya ku yona.+ 18  Umamele milao yaka!+ Haueza cwalo, kozo yahao ikaswana sina nuka+Mi kuluka kwahao kukaswana sina mandinda a mwa liwate.+ 19  Bana* bahao ni baikulu bahaoBakaba babañata sina mushabati.+ Libizo labona halina kufeliswa kamba kuyundiswa fapilaa ka.” 20  Hamuzwe mwa Babilona!+ Musabe kwa Makaladeya! Muzibise taba ye ka muhuwo wa tabo! Muishaele!+ Muizibahaze kuisa kwa mafelelezo a lifasi.+Mubulele, muli: “Jehova uliuluzi Jakobo mutangaa hae.+ 21  Nebasika utwa linyolwa hanaa bazamaisa mwa mahalaupa.+ Ababubiseza mezi azwa mwa licwe; Apazula licwe mi mezi apwacuka ku lona.”+ 22  Jehova uli: “Hakuna kozo yebulukezwi babamaswe.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “babasimuluhile ku.”
Linzwi ka linzwi, “zapili.”
Kamba “siswaniso saka sa sipi yeshengunuzwi.”
Kamba “Nikutatubile.” Kamba mwendi, “Nikuketile.”
Kamba “Haniikabeli kanya yaka ni yomuñwi.”
Kamba “hamoho ni.”
Linzwi ka linzwi, “Peu.”