Isaya 23:1-18

  • Katulo yekatahela Tire (1-18)

23  Ki ye katulo yekatahela Tire+ Hamulile, mina lisepe za kwa Tareshishi!+ Kakuli likamba lisinyizwe; hakuna yakona kukena ku lona. Bazibisizwe taba yeo mwa naha ya Kitimi.+   Hamukuze, mina babayahile kwa likamba la liwate. Balekisi babazwa kwa Sidoni+ babasilanga liwate bamifumisize.   Bubeke* bwa Shihore*+ nebuzamaiswa fa mezi amañata,Bona bone bukutulwa kwa Nile, ili sifumu sa Tire,Mi nebutiseza macaba pulofiti.+   Uswabe, wena Sidoni, wena sibaka sa silelezo sa kwa liwate,Kakuli liwate liize: “Hanisika utwa butuku bwa lupepo, hanisika pepa bana,Mi hanisika hulisa mitangana kamba kuuta likalibe.”*+   Batu bakautwa butuku habaka bihelwa zeezahezi ku Tire,+Sina mone bautwezi butuku hane bautwile zeneezahezi ku Egepita.+   Musilele kwa Tareshishi! Hamulile, mina babayahile kwa likamba la liwate!   Kana wo, haki ona muleneñi one uikuhumusa kuzwa kwakale, kuzwa kwa simuluho yaona? Mahutu aona naauisanga kwa linaha za kwahule kuyo ina kwateñi.   Ki mañi yalelezi Tire taba ye,Ona muleneñi one uapesa batu likuwani za bulena,Wo balekisi ba mwateñi neli manduna,Wo ba lipisinisi ba mwateñi nebakutekiwa mwa lifasi kaufela?+   Jehova wa limpi ki yena yalelile taba ye,Kuli afelise buikuhumuso bwaona bone butiswa ki bunde bwaona kaufela,Kuli akokobeze batu kaufela bane bakutekiwa mwa lifasi kamukana.+ 10  Wena mwanaa Tareshishi wamusizana, zamaya mwa naha yahao sina moiezeza Nuka ya Nile. Hakusana sibaka sa lisepe.*+ 11  Uotololezi lizoho lahae fahalimwaa liwate;Unyanganyisize mibuso. Jehova ulaezi kuli libaka za silelezo za Fenisia lisinyiwe.+ 12  Mi uli: “Hausana kuikuhumusa hape,+Wena yahatelezwi, mwalyanjo, mwanaa Sidoni wamusizana. Nanuha, usilele kwa Kitimi.+ Nihaiba kwa sibaka seo hauna kuyo fumana kwateñi pumulo.” 13  Bona naha ya Makaladeya!+ Bao ki bona sicaba—isiñi Asiria+Baba mufetuzi sibaka mokupila lifolofolo za mwa lihalaupa. Bayahile litawala zabona za kuambeka ka zona;Batubakile litawala zahae zesilelelizwe,+Bamutubakile ni kumusinya. 14  Hamulile, mina lisepe za Tareshishi,Kakuli sibaka samina sa silelezo sisinyizwe.+ 15  Ka lizazi leo, Tire ukalibalwa ka lilimo ze 70,+ ili zelikana ni lilimo* za bupilo bwa mulena alimuñwi. Hamulaho wa lilimo ze 70, Tire ukaezwa sina moibulelela pina yeopelelwa lihule, yeli: 16  “Wena lihule lelilibezwi, hakuunge harepa, mi upotolohe muleneñi. Ulize harepa yahao ka bukwala;Uopele lipina zeñata,Ilikuli bakuhupule.” 17  Hamulaho wa lilimo ze 70, Jehova ukahupula Tire, mi Tire ukakalisa hape kuamuhela litifo zahae mi ukaeza buhule ni mibuso kaufela ya lifasi. 18  Kono pulofiti yahae ni litifo zahae likaba zekenile ku Jehova. Halina kubulukwa kamba kubeiwa kwatuko kakuli litifo zahae likatusa babapila fapilaa Jehova, ilikuli bace kukula ni kuapala liapalo zende hahulu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Peu.”
Fo kikuli, nukana yezwa mwa Nuka ya Nile.
Linzwi ka linzwi, “balyanjo.”
Kamba mwendi, “likamba.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi.”