Isaya 25:1-12

  • Limbuyoti zetahela batu ba Mulimu (1-12)

    • Mukiti wa Jehova wa waine yende (6)

    • Lifu halisana kubateñi (8)

25  Wena Jehova, ki wena Mulimu waka. Nakupahamisa, nilumbeka libizo lahao,Kakuli uezize lika zekomokisa,+Lika zenelelilwe* mwa linako za kwaikale,+Ka busepahali,+ ni ka niti.   Kakuli ufetuzi muleneñi kuba libunda la macwe,Ufetuzi tolopo yenesilelelizwe kuba matota. Tawala ya batu bakusili haisali muleneñi;Hauna kuyahiwa sinca hape.   Ki lona libaka sicaba sesimaata hasika kulumbeka;Muleneñi wa macaba a bahateleli uka kusaba.+   Kakuli ubile sibaka sa silelezo ku yashebile,Ubile sibaka sa silelezo ku mubotana yaziyelehile,+Ubile masabelo asileleza kwa pula ya liñungwa,Ni muluti osileleza kwa kucisa kwa lizazi.+ Lilata la bahateleli halika swana sina pula ya liñungwa yenata limota,   Sina kucisa kwa lizazi mwa naha yeomile,Ukakokobeza lilata la bazwahule. Sina muluti wa lilu haufolisa kucisa kwa lizazi,Ni pina ya bahateleli ni yona ikuzisizwe.   Fa lilundu le,+ Jehova wa limpi ukaezeza macaba kaufelaMukiti wa lico zende hahulu,+Mukiti wa waine yende,*Wa lico zende hahulu zetezi mooko,Wa waine yende, yeshekezi.   Fa lilundu le, ukazwisa* kubo yekwahezi macaba kaufelaNi lisila leliapesize* macaba kaufela.   Ukamiza* lifu kuya kuile,+Mi Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova, ukatakula miyoko kwa lipata zabona kaufela.+ Ukazwisa maswabi a sicaba sahae mwa lifasi kaufela,Kakuli Jehova ki yena yabulezi cwalo.   Ka lizazi leo, bakali: “Hamubone! Yo ki yena Mulimu waluna!+ Ki yena yelusepile,+Mi uka lupilisa.+ Yo ki yena Jehova! Ki yena yelusepile. Luwabelwe mi lunyakalale kakuli ulupilisize.”+ 10  Kakuli lizoho la Jehova likaina fa lilundu le,+Mi Moabi ukahatikelwa mwa sibaka sahae+Sina bucwañi bobuhatikelwa fa libunda la musutelo. 11  Uka mubakaula ka mazoho ahaeSina mutu yatapa yanata mazoho ahae fa mezi kuli atape,Ukafelisa buikuhumuso bwahae+Ka mazoho ahae aitusisa ka bukwala. 12  Mi muleneñi osilelelizwe, hamoho ni mamota ahao a silelezo,Uka liwiseza fafasi;Uka litubela fafasi mwa liluli.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Milelo yene liteñi.”
Kamba “wa waine yeshekezi.”
Linzwi ka linzwi, “ukamiza.”
Kamba “kapai kakaapesize.”
Kamba “ukafelisa.”