Isaya 9:1-21

  • Liseli lelituna mwa naha ya Galilea (1-7)

    • Kupepiwa kwa “Nduna wa Kozo” (6-7)

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (8-21)

9  Kono lififi halina kuswana ni lene liliteñi naha hane ili mwa ziyezi, sina mwa linako za kwamulaho naha ya Zabuloni ni naha ya Nafetali hane lisheununwa.+ Kono mwa linako za kwapili, ukatahisa kuli ikutekiwe—yona nzila ya kwa liwate, mwa sibaka sa Jordani, Galilea wa macaba.   Batu bane bazamaya mwa lififiBaboni liseli lelituna. Haili babapila mwa naha ya muluti omutuna,Liseli libabenyelize.+   Uatisize sicaba;Utahisize kuli sinyakalale hahulu. Banyakalala fapilaa haoSina batu habanyakalala ka nako ya kutulo,Sina babaikabela zehapilwe inze batabile.   Kakuli utubakile coko ya mushimbo wabona,Ili tupa yeneli fa maheta abona, ona mulamu wa basebelisi babona,Sina mwa lizazi la Midiani.+   Sikatulo kaufela sesinyanganyisa lifasi hasicaulaNi siapalo kaufela sesicupwilwe mwa maliSikacisiwa mwa mulilo.   Kakuli lupepezwi mwana,+Lufilwe mwana wamushimani;Mi puso* ikaba fa liheta lahae.+ Mi ukabizwa Muelezi Yomunde,+ Mulimu Yamaata,+ Ndate wa Kamita, Nduna wa Kozo.   Puso yahae* ikazwelapiliMi kozo haina kufela,+Mwa lubona lwa Davida+ ni mwa mubuso wahaeIlikuli autiise hahulu+ ni kuuzwisezapiliKa katulo yelukile+ ni ka kuluka,+Kuzwa cwale ni kuya kuile. Kutukufalelwa kwa Jehova wa limpi ki kona kokuka eza cwalo.   Jehova ulumile linzwi la kulwanisa Jakobo,Mi litile kuto lwanisa Isilaele.+   Mi batu kaufela baka liziba—Efraimi ni batu babayahile mwa Samaria—Bababulela ka buikuhumuso bwabona ni ka lipilu zabona za kashwau, bali: 10  “Masitina awile,Kono lukayaha ka macwe acakuzwi.+ Likota za sikomora lilemilwe,Kono luka liyolisa ka likota za sidare.” 11  Jehova ukalumela Rezini lila zeka mulwanisaMi ukasusueza lila zahae kuto mulwanisa, 12  Ili Masiria babaka zwa kwa upa ni Mafilisita babaka zwa kwa wiko,*+Bakamiza Isilaele ka milomo yeatami.+ Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate.+ 13  Kakuli batu habasika kutela ku Yena yabanata;Habasika bata Jehova wa limpi.+ 14  Jehova ukapuma mwa IsilaeleToho ni muhata, mutai oshoshela ni ñolokoko,* ka lizazi lililiñwi.+ 15  Yo muhulu ni yakutekiwa hahulu ki toho,Mi mupolofita yabulela litaba za buhata ki muhata.+ 16  Babaetelela sicaba se, batahisa kuli siyambaele,Mi babaetelelwa balyangani. 17  Ki lona libaka Jehova hasike atabela mitangana babona,Mi haana kushemuba bana babona babasina bo ndataa bona* ni limbelwa zabonaKakuli kaufelaa bona ki bakwenuheli mi ki batu babaeza zemaswe+Mi mulomo ni mulomo ubulela zesina tuso. Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate.+ 18  Kakuli bumaswe butuka sina mulilo,Bucisa mikakani ni bucwañi. Bukacisa macacani a mwa mushitu otibani,Mi musi waona ukakambamela mwahalimu. 19  Kabakala buhali bwa Jehova wa limpi,Naha itumbekilwe mulilo,Mi batu bakaciswa mwa mulilo. Hakuna yakapilisa nihaiba mwanahabo yena. 20  Yomuñwi ukapuma siemba sa nama kwa bulyoKono ukazwelapili kulapa;Mi yomuñwi ukacela kwa nzohotoKono haana kukula. Yomuñwi ni yomuñwi ukaca nama ya fa lizoho lahae, 21  Manase ukamiza Efraimi,Mi Efraimi ukamiza Manase. Kaufelaa bona bakalwanisa Juda.+ Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mubuso; bulena.”
Kamba “Mubuso wahae; Bulena bwahae.”
Linzwi ka linzwi, “kwamulaho.”
Kamba mwendi, “mutai wa nzalu ni lutaka.”
Kamba “lindiala zabona.”