Isaya 11:1-16

  • Puso yelukile ya katai ka Jese (1-10)

    • Liakanyani lipila hamoho ni ngunyana (6)

    • Lifasi likatala zibo ya Jehova (9)

  • Kukutiswa kwa bo masiyaleti (11-16)

11  Katai+ kakamela fa lisina la Jese,+Mi kwa mibisi yahae+ kukamela lituhela lelika beya miselo.   Mi moya wa Jehova ukaina fahalimwaa hae,+Ili moya wa butali+ ni wa kutwisiso,Moya wa kelezo ni wa maata,+Moya wa zibo ni wa kusaba Jehova.   Mi ukafumana tabo ka kusaba Jehova.+ Haana kuatula ka kuya ka sesibonwa ki meeto ahae,Mi haana kufa nyazo ka kuya ka litaba feela zautwa mwa mazebe ahae.+   Ukaatula babotana ka kuya ka niti ya taba,*Mi ka kuluka, ukafa nyazo ka kuyemela babaishuwa mwa lifasi. Ukanata lifasi ka mulamu o mwa mulomo wahae+Ni kubulaya babamaswe ka moya ozwa mwa mulomo wahae.+   Kuluka kukaba lukanda lwa mwa teka yahae,Mi busepahali bube lukanda lwa mwa linoka zahae.+   Liakanyani likaina ni ngunyana,+Mi ngwe ikabuta hamoho ni pulinyana,Mi namani ni tau* ni folofolo yenunile likaba hamoho;*+Mi mushimani yomunyinyani uka lietelela.   Komu ni bere likafula hamoho,Mi manamani azona akabuta hamoho. Tau ikaca bucwañi sina poho.+   Mwana yaanya ukabapalela fa musima wa mbumbe,Mi mwana yakwile ukabeya lizoho lahae fa musima wa noha yenani sifanu.   Habana kutahisa kozi ifi kamba ifi+Kamba kutahisa sinyeho fa lilundu laka kaufela lelikenile,+Kakuli lifasi likatala zibo ya JehovaSina mezi mwakwahelezi liwate.+ 10  Ka lizazi leo, mubisi wa Jese+ ukayema sina sisupo* sa macaba.+ Macaba akaya ku yena kuli yena aaetelele,*+Mi mapumulelo ahae akakutekeha. 11  Ka lizazi leo, Jehova hape ukaotolola lizoho lahae lwabubeli, kuli akutise bo masiyaleti ba sicaba sahae babasiyezi mwa Asiria,+ mwa Egepita,+ mwa Patrosi,+ mwa Kushi,+ mwa Elami,+ mwa Shinari,* mwa Hamati, ni mwa lioli za mwa liwate.+ 12  Ukayemiseza macaba sisupo* ni kukubukanya babahasani ba Isilaele,+ mi ukakubukanya babahasani ba Juda kuzwa mwa makona amane a lifasi.+ 13  Muna wa Efraimi ukafela,+Mi babalwanisa Juda bakabulaiwa. Efraimi haana kushwela Juda muna,Mi Juda haana kulwanisa Efraimi.+ 14  Mi bakashetumuka kapili-pili fa linjetumuko* za Mafilisita ze kwa wiko;Kaufelaa bona baka hapa tutu ya batu ba kwa Upa. Bakaotolola lizoho labona kulwanisa* Edomo+ ni Moabi,+Mi Maamoni bakabusiwa ki bona.+ 15  Jehova ukakauhanya* siko* sa liwate la Egepita+Ni kuzungisa lizoho lahae fahalimwaa Nuka.*+ Ka moya ocisa wabuyela,* ukanata nuka yeo mwa linukana zayona ze 7,*Mi ukatahisa kuli batu basile inze batinile makatulo abona. 16  Mi kukaba ni likululu+ lelizwa mwa Asiria mobaka fita bo masiyaleti ba sicaba sahae babasiyezi,+Sina mone kubezi ku Isilaele ka lizazi lazwa mwa naha ya Egepita.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka kuluka.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “Mi namani ni tau likafula hamoho.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Kamba “Macaba aka mubata.”
Fo kikuli, naha ya Babilonia.
Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi ka linzwi, “liheta.”
Kamba “Bakaekeza maata abona fahalimwaa.”
Kamba mwendi, “ukaomisa.”
Linzwi ka linzwi, “lulimi.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufraiti.
Kamba “moya wahae ocisa.”
Kamba mwendi, “ukanata nuka yeo kuieza linukana ze 7.”