Isaya 51:1-23

  • Sione ukafetulwa kuba sina Edeni (1-8)

  • Kuomba-ombiwa ki Mubupi yamaata wa Sione (9-16)

  • Komoki ya buhali bwa Jehova (17-23)

51  “Hamu niteeleze, mina babatundamena kuluka,Mina bababata Jehova. Mutalimele kwa licwe kone muketuzwiNi kwa mukoti kone mulafilwe.   Mutalimele ku Abrahama ndataa minaNi ku Sara+ yanaa mipepile.* Kakuli naali feela anosi hani mubiza,+Mi namufuyola ni kumuatisa.+   Kakuli Jehova ukaomba-omba Sione.+ Ukaomba-omba libaka zahae kaufela zeli matota,+Mi ukafetula lihalaupa lahae kuba sina Edeni+Ni libala lahae leliomile kuba sina simu ya Jehova.+ Ku yena kukafumanwa nyakalalo ni tabo,Buitumelo ni lipina zende.+   Mina sicaba saka, hamu niteeleze,Mi musikekele zebe ku na, mina sicaba saka.+ Kakuli mulao ukazwa ku na,+Mi nikatahisa kuli katulo yaka yelukile ibe sina liseli kwa macaba.+   Kuluka kwaka kusutelezi.+ Kupilisa kwaka kukataha ku mina,+Mi mazoho aka akaatula macaba.+ Lioli lika nisepa,+Mi likalibelela lizoho* laka.   Hamuinulele meeto amina kwa mahalimu,Mi mutalime lifasi leli kwatasi. Kakuli mahalimu akahasana sina musi;Lifasi likasupala sina siapalo,Mi babayahile ku lona bakashwa sina minañi. Kono kupilisa kwaka kukaba kwa kamita,+Mi kuluka kwaka hakuna kufela.*+   Hamu niteeleze, mina babaziba kuluka,Batu babanani mulao* waka mwa lipilu zabona.+ Musike mwasaba linyefulo za batu babashwa,Mi musike mwasabiswa ki matapa abona.   Kakuli bakaciwa ki mafele sina siapalo;Mafele aaca liapalo aka* baca sina boya bwa folofolo.+ Kono kuluka kwaka kukaina kuya kuile,Mi kupilisa kwaka kukaba teñi mwa masika kaufela.”+   Zuha! Zuha! Uapale maata,Wena lizoho la Jehova!+ Uzuhe sina mwa miteñi ya kwaikale, sina mwa masika a kwamulaho. Kana haki wena yanaatubakile Rahaba*+ buemba-emba,Yanaatabile sibatana sa mwa liwate?+ 10  Kana haki wena yanaaomisize liwate, ona mezi a mwa buliba bobutuna?+ Yanaatahisize kuli buliba bwa liwate bufetuhe nzila fone basilezi babaliuluzwi?+ 11  Babaliuluzwi ba Jehova bakakuta.+ Bakataha mwa Sione ka muhuwo wa tabo,+Tabo yesafeli ikaba sina kuwani kwa litoho zabona.*+ Bakanyakalala ni kutaba,Mi maswabi ni kutonga likafela.+ 12  “Ki na ya kuomba-omba.+ Kiñi seuka sabela mutu yakashwa,+Ni mwanaa mutu yakaletuka sina bucwañi bobutala? 13  Ki kabakalañi haulibala Jehova Mubupi wahao,+Yena yanaanamuluzi mahalimu+ ni kutoma mitomo ya lifasi? Mi lizazi kaufela neusaba buhali bwa munyandisi,*Inge kuli naanani maata a kukusinya. Cwale buhali bwa munyandisi bukai? 14  Yatamilwe mawenge atuha alukululwa;+Haana kushwa ni kuya mwa mukoti,Mi haana kutokwa sinkwa. 15  Kono ki na Jehova Mulimu wahao,Yanyunga liwate ni kulumisa mandinda alona+—Libizo lahae ki Jehova wa limpi.+ 16  Nikabeya manzwi aka mwa mulomo wahao,Mi nika kuapesa ka muluti wa lizoho laka,+Kuli nicale mahalimu ni kutoma mutomo wa lifasi+Ni kubulelela Sione kuli: ‘U sicaba saka.’+ 17  Zuha! Zuha! Yema, wena Jerusalema,+Wena yanwile mwa komoki ya buhali bwa Jehova ye mwa lizoho lahae. Unwile mwa sinwiso;Ufelize kunwa ze mwa komoki yetantalikisa.+ 18  Hakuna nihaiba alimuñwi kwa bana kaufela banaapepile yamuetelela,Mi hakuna nihaiba alimuñwi kwa bana kaufela banaautile yamusweli kwa lizoho. 19  Utahezwi ki lika zepeli ze. Ki mañi yaka kuutwela butuku? Ukasinyiwa ni kuyundiswa, ukatahelwa ki tala ni mukwale!+ Ki mañi yaka kuomba-omba?+ 20  Bana bahao bawelezi.+ Balobala mwa makona kaufela a linzila*Sina lingu za mwa naheñi ze mwa kanyandi. Bakozwi buhali bwa Jehova, yona kalimelo ya Mulimu wahao.” 21  Cwale utwa taba ye,Wena musali yanyandile ni yakozwi, nihaike kuli haki waine yeukozwi. 22  Jehova Mulenaa hao, yena Mulimu wahao yalwanela sicaba sahae, sabulela ki se, uli: “Bona! Nikaanga mwa lizoho lahao komoki yetantalikisa,+Sona sinwiso, ili komoki ya buhali bwaka;Hausana kunwela mwateñi hape.+ 23  Nika ibeya mwa mazoho a bane bakunyandisa,+Bane bakubulelela kuli: ‘Obama kuli luzamaye fa mukokoto wahao!’ Mi neufetuzi mukokoto wahao kuba sina fafasi,Sina nzila, kuli bazamaye ku yona.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yanaa mitahisize ka butuku bwa lupepo.”
Kamba “maata.”
Kamba “hakuna kuyundiswa.”
Kamba “tuto.”
Kamba mwendi, “Sibuku sika.”
Linzwi ka linzwi, “ikaina fa litoho zabona.”
Kamba “yakubeya mwahali.”
Linzwi ka linzwi, “kwa litoho za linzila kaufela.”