Isaya 5:1-30

  • Pina yebulela za simu ya Jehova ya veine (1-7)

  • Bumai kwa simu ya Jehova ya veine (8-24)

  • Buhali bwa Mulimu butukela batu bahae (25-30)

5  Nikaopelela mulatiwa wakaPina yebulela za mulatiwa waka ni simu yahae ya veine.+ Mulatiwa waka naanani simu ya veine kwa lilundu lelinunile.   Ailima ni kuzwisa mwateñi macwe. Acala mwateñi veine yefubelu yende hahulu,Ayaha tawala fahalaa yona,Mi aeza mwateñi silubelo.+ Cwale alibelela kuli ikabeya miselo ya veine yeminde,Kono yona yabeya feela miselo ya veine yemaswe.+   “Mi cwale mina babayahile mwa Jerusalema ni mina batu ba mwa Juda,Amuatule mwahalaa ka ni simu yaka ya veine.+   Ki lika mañi zeñwi zene nikaezeza simu yaka ya veineZenisika eza kale?+ Hane nilibelela miselo ya veine yeminde,Kiñi hane ibeile feela miselo ya veine yemaswe?   Cwale namibulelelaSenikaeza kwa simu yaka ya veine: Nikazwisa lukwakwa lwayona,Mi ikacisiwa ka mulilo.+ Nikatuba lukwakwa lwayona lwa macwe,Mi ikahatikelwa.   Nika ifetula matota;+Haina kukolelwa kamba kutahulelwa. Kukamela hahulu mikakani ni bucwañi mwateñi,+Mi nikalaela malu kuli asike anelisa mwateñi pula.+   Kakuli simu ya veine ya Jehova wa limpi ki ba ndu ya Isilaele;+Batu ba Juda ki bona simu* yanaalata hahulu. Naalibelela kuli ukabona katulo yelukile,+Kono batu nebasa atuli ka kuluka;Naalibelela kuli bakaeza zelukile,Kono batu nebaliloka kabakala kuswenyeha.”+   Bumai ki bwa babangungeka ndu kwa ndu yeñwi+Ni babakopanya simu kwa simu yeñwi+Kufitela sibaka sitaelaMi mupila munosi mwa naha!   Niikutwezi Jehova wa limpi hakonkaKuli mandu amañata, nihali amatuna ni amande,Akafetuha nto yesabisa,Mi hakuna yakapila mwateñi.+ 10  Kakuli lieka zelishumi za simu ya veine likazwisa feela waine yeeza tikanyo iliñwi ya bati,*Mi tikanyo iliñwi ya homere* ya bubeke ikabeya feela lico zeeza efa* iliñwi.+ 11  Bumai ki bwa babapakelela kunwa bucwala,+Babazwelapili kunwa kuisa manzibwana hase kuunsufezi, kufitela waine ibakola! 12  Banani liharepa ni zelizwa za mihala,Tulupanyana, tunamutolilo, ni waine kwa mikiti yabona;Kono habanahanisisi misebezi ya Jehova,Mi hababoni misebezi ya mazoho ahae. 13  Ka mukwa ocwalo, batu baka bakaya mwa buhapiwaKabakala kutokwa zibo;+Baana babona babakutekeha bakalapa,+Mi batu babona kaufela bakashwa linyolwa. 14  Kabakaleo, Libita* liekelize kwa butuna bwalonaMi liatumulusize hahulu mulomo walona;+Mi kanya yahae,* sicabatuna sahae sesililata, ni batu bahae babalata hahulu minyakaBakashetumukela mwateñi luli. 15  Mi mutu ukakokobezwa,Mutu ukatompololwa,Mi meeto a babaikankabeka akakokobezwa. 16  Jehova wa limpi ukapahamiswa ki katulo* yahae;Mulimu wa niti, yena Yakenile,+ uka ikenisa ka kuluka.+ 17  Mi lingunyana likafula ka kulukuluha inge ze mwa mafulelo azona;Bazwahule bakacela lico mwa matota mone lifulelanga lifolofolo zefepilwe hande. 18  Bumai ki bwa babahoholola mulatu wabona ka mihala ya bupumiNi babahoholola sibi sabona ka mihala ya sikocikala; 19  Bona babali: “Aakufise musebezi wahae;Hautahe kapili kuli luubone. Mulelo* wa Yakenile wa Isilaele upetahaleKuli luuzibe!”+ 20  Bumai ki bwa bababulela kuli bunde ki bumaswe ni kuli bumaswe ki bunde,+Babayolisa lififi ka liseli ni liseli ka lififi,Bababeya zebaba mwa sibaka sa zemunati ni zemunati mwa sibaka sa zebaba! 21  Bumai ki bwa babaipona butali mwa meeto abonaNi babaipona kutalifa mwa meeto abona!+ 22  Bumai ki bwa babanwa hahulu waineNi batu babacuukile kwa kuzwaka bucwala,+ 23  Babaatula babamaswe kuli habana mulatu, kabakala kuamuhela kweta+Ni babasa atuleli hande babalukile!+ 24  Kabakaleo, sina lulimi lwa mulilo halucisa matakaNi bucwañi habuletukiswa ki malimi a mulilo,Ni mibisi yabona tota ikabola,Mi lipalisa zabona likahasana sina bupi,Kakuli bahanile mulao* wa Jehova wa limpiNi kushwaula linzwi la Yakenile wa Isilaele.+ 25  Ki lona libaka buhali bwa Jehova habutukela batu bahae,Mi uka baotololela lizoho lahae kubafa koto.+ Malundu akangangama,Mi litupu zabona likaba sina manyalala mwa linzila.+ Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate. 26  Ukayemiseza naha ye kwahule sisupo;*+Ubalizelize muloli kubabiza kuzwa kwa mafelelezo a lifasi;+Mi hamubone! bataha ka lubilo lolutuna.+ 27  Mwahalaa bona hakuna yakatezi kamba yasitatala. Hakuna yaozela kamba yalobala. Makanda ebaitamile mwa linoka hashekeshi,Mi lintambo za makatulo abona halisika pumeha. 28  Masho abona kaufela ashengile,Mi buta bwabona kaufela busikamisizwe.* Litaku za lipizi zabona liswana sina licwe lelitiile hahulu,Mi mawili a likoloi zabona aswana sina moya wa liñungwa.+ 29  Kubuluma kwabona kuswana sina kubuluma kwa tau;Babuluma sina bana ba litau.*+ Bakahona ni kuswala folofoloNi kuishimba kusina yaka iyangwela. 30  Ka lizazi leo, bakahonela folofolo yeoInge liwate haliluma.+ Mutu kaufela yatalimela naha ukabona lififi lelisabisa;Nihaiba liseli likafetuha lififi kabakala malu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “licalo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “batu bahae babakutekeha.”
Kamba “katulo yelukile.”
Kamba “kelezo.”
Kamba “tuto.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Kamba “buitukiselize kukunupa.”
Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”