Isaya 13:1-22

  • Katulo ya Babilona (1-22)

    • Lizazi la Jehova lifakaufi! (6)

    • Mamede bakatula Babilona (17)

    • Babilona haina kuyahiwa nikamuta (20)

13  Ki ye katulo ya Babilona+ yanaaboni Isaya+ mwanaa Amozi mwa pono:   “Muyemise sisupo*+ fa lilundu la macwe. Mubahuweleze, mubakobete ka lizoho,Kuli bato kena mwa minyako ya batu babakutekeha.   Nifile taelo kwa batu beniketile.*+ Nibizize lindwalume zaka kuli libonise buhali bwaka,Mi banyakalala ka kuikuhumusa.   Amuteeleze! Kunani sicaba mwa malundu;Siluma sina batu babañata! Amuteeleze! Kuutwahala siyongili sa mibuso,Sa macaba akopani hamoho!+ Jehova wa limpi ukubukanya mpi kuli iye kwa ndwa.+   Bazwa kwa naha yakwahule,+Kwa mafelelezo a mahalimu,Ki Jehova ni lilwaniso za buhali bwahae,Bataha kuto sinya lifasi kaufela.+   Amulile, kakuli lizazi la Jehova lifakaufi! Likataha sina sinyeho yezwa ku Yamaata Kaufela.+   Ki lona libaka mazoho kaufela hakafokola,Ni pilu ya mutu kaufela haika shengunukiswa ki sabo.+   Batu baziyelehile.+ Banyakaula mi bautwa butuku,Sina musali yautwa butuku bwa lupepo. Batalimana ka luwewe,Lipata zabona libonisa kuli baziyelehile.   Hamubone! Lizazi la Jehova lataha,Ki lelisituhu, ili lelisabisa ni la buhali bobutuka,Kuto fetula naha kuba nto yesabisa,+Ni kuto yundisa baezalibi ba mwa naha. 10  Kakuli linaleli za mahalimu ni litopa za linaleli*+ ze ku onaHalina kubenyisa liseli lazona;Lizazi halika pazula likaunsufala,Mi kweli haina kubenyisa liseli layona. 11  Nikazekisa lifasi la batu kabakala bumaswe bwabona,+Ni kuzekisa babamaswe kabakala bufosi bwabona. Nikafelisa buikuhumuso bwa babaipahamisa,Mi nikakokobeza bahateleli babaikuhumusa.+ 12  Nikatahisa kuli batu bafukuzehe kufita gauda yekenisizwe,+Bafukuzehe kufita gauda ya kwa Ofiri.+ 13  Ki lona libaka hanika ngangamisa mahalimu,Mi lifasi likanyanganya, lizwe mwa sibaka salona+Kabakala mabifi a Jehova wa limpi ka lizazi la buhali bwahae bobutuka. 14  Sina kamunda kakazumiwa, ni sina mutapi osina yaukubukanya,Yomuñwi ni yomuñwi ukakutela kwa sicaba sahabo;Yomuñwi ni yomuñwi ukasabela kwa naha yahabo.+ 15  Mutu kaufela yakafumanwa ukatabiwa,Mi mutu kaufela yakaswalwa ukabulaiwa ka mukwale.+ 16  Bana babona bakalobakiwa fapilaa meeto abona,+Tutu ya mwa mandu abona ikahapiwa,Mi basali babona bakaswalwa likalala. 17  Hamubone, nibatiseza Mamede kuli bato balwanisa,+Bona babasa ngi silivera kuli ki sesiñwiNi babasa tabeli gauda. 18  Buta bwabona bukabulaya mitangana;+Habana kushwela makeke limbututuMi habana kushemuba banana. 19  Mi Babilona, ona mubuso omunde hahulu mwahalaa* mibuso,+Ili mubuso wa Makaladeya obuheha, obaikuhumusa ka ona,+Ukaswana sina Sodoma ni Gomora nako yelisinyiwa ki Mulimu.+ 20  Hausana kuyahiwa nikamuta,Mi hakuna babaka pila mwateñi mwa masika kaufela a kwapili.+ Hakuna Muarabe yakatoma tende yahae mwateñi,Mi hakuna balisana babaka pumuliseza mwateñi mitapi yabona. 21  Libupiwa za mwa lihalaupa likabuta mwateñi;Mandu abona akatala masikita. Limpye likaina mwateñi,+Mi lipuli za mwa naheñi* likatula-tula mwateñi. 22  Libupiwa zebokololanga likalilela mwa litawala zaona,Mi mawawa akalilela mwa mandu amande a silena a mwateñi. Nako yaona isutelezi, mi mazazi aona haana kuekezwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi ka linzwi, “batu baka benikenisize.”
Linzwi ka linzwi, “ni Likesile,” mwendi ili kutalusa Orioni ni litopa za linaleli zeipotolohile.
Kamba “mubuso okabisa.”
Kamba mwendi, “Mi madimona aswana sina lipuli.”