Isaya 57:1-21

  • Mutu yalukile ni yasepahala bashwa (1, 2)

  • Buhule bwa Isilaele bwa kwa moya bwapatululwa (3-13)

  • Kuomba-ombiwa kwa babotana (14-21)

    • Babamaswe baswana sina liwate lelisa ombali (20)

    • Hakuna kozo yebulukezwi babamaswe (21)

57  Mutu yalukile ushwile,Kono hakuna yaisa pilu kwateñi. Baana babasepahala baangilwe,*+Mi hakuna yalemuha kuli mutu yalukile uungilweKabakala* ziyezi.   Ukena mwa kozo. Kaufela babazamaya ka kuluka balobala fa mimbeta* yabona.   “Haili mina, hamusutelele,Mina bana babashimani ba muloi wamusali,Mina bana ba mubuki ni lihule:   Musheununa mañi? Ki mañi yemuatumuluseza milomo yamina ni kumuzwiseza malimi amina? Kana haki mina bana ba bufosi,Bana ba bupumi,+   Babaciwa ki takazo yetuna mwahalaa likota zetuna,+Mwatasaa kota kaufela ya matali amañata,+Bababulaya bana mwa misindi,*+Mwatasaa mañope a macwe?   Uketile macwe abupehile hande a mwa musindi.*+ Yeo ki yona kabelo yahao. Uasululela linubu za zenwiwa ni limpo zahao zeñwi.+ Kana naswanela kukuliswa ki* lika zeo?   Ulukiselize mumbeta wahao fa lilundu lelitelele, lelilumbile,+Mi wakambamela fateñi kuyo eza sitabelo.+   Neubeile sisupo sahao sa kupuzo kwamulaho wa munyako ni musumo wa munyako. Neunisiile mi watubula;Wakambama mi waekeza kwa butuna bwa mumbeta wahao. Mi waeza tumelelano ni bona. Neulata kuitusisa mumbeta ulimuñwi ni bona,+Mi walubukela silama sa buuna.*   Neushetumukezi ku Meleki* inze ulwezi oliNi mafula amañata a munko omunati. Waluma linumwana zahao kwahule,Mi washetumukela mwa Libita.* 10  Neuikatalize kulatelela linzila zahao zeñata,Kono neusika bulela kuli: ‘Ki kuikataza feela!’ Neutahezwi ki maata. Ki lona libaka hausa tuheli.* 11  Ki mañi yanaa kusabisa ni kukungangamisaKuli ukalise kubulela buhata?+ Neusika nihupula.+ Neusika isa pilu kwa nto ifi kamba ifi.+ Kana hanisika ikuzeza ni kusaisa pilu kwateñi?*+ Kabakaleo, neusika nisaba. 12  Nikazibahaza ‘kuluka’ kwahao+ ni misebezi yahao,+Mi haina kukutusa.+ 13  Haukalila kukupa tuso,Milimu yahao ya maswaniso yemiñata haina kukulamulela.+ Kaufelaa yona ikafukiswa ki moya, Mi moya obululwa uka ifefula,Kono yasabela ku na ukayola nahaMi ukaluwa lilundu laka lelikenile.+ 14  Kukabulelwa kuli: ‘Hamuyahe, hamuyahe nzila! Mulukise nzila!+ Muzwise lisitataliso kaufela mwa nzila ya sicaba saka.’” 15  Kakuli ki se sabulela Yena Yapahami,Yapila* kuya kuile+ ili yo libizo lahae likenile,+ uli: “Nipila mwa sibaka sesipahami, sesikenile,+Kono hape nipila ni babahatelelwa, babaikokobeza,Kuli niwetuluse moya wa babotanaNi kutiisa lipilu za babahatelelwa.+ 16  Kakuli hanina kubalwanisa kuya kuileKamba kuhalifa kamita;+Kakuli moya wa mutu ukafokola kabakala ka,+Nihaiba libupiwa zebuyela zeniezize. 17  Neni muhalifezi kabakala sibi sahae sa kubata lika ka kusasepahala,+Kabakaleo, namunata, napata pata yaka, mi nahalifa. Kono azwelapili kuzamaya sina yaipanguzi,+ alatelela pilu yahae. 18  Niboni linzila zahae,Kono nika mufolisa+ ni kumuetelela+Mi nikakutela kumuomba-omba+ ni kuomba-omba babalila bahae.”+ 19  “Nieza manzwi a milumbeko. Kozo yesafeli ikafiwa mutu ya kwahule ni ya fakaufi,”+ kubulela Jehova,“Mi nika mufolisa.” 20  “Kono babamaswe baswana sina liwate lelisa ombali, lelisa koni kukuza, Mi mezi alona azwelapili kukasha bucwañi ni sileze. 21  Hakuna kozo yebulukezwi babamaswe,” kubulela Mulimu waka.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, bashwile.
Kamba mwendi, “Kwa.”
Fo kikuli, mwa libita.
Kamba “milapo.”
Kamba “mulapo.”
Kamba “Kana naswanela kuitiisa ka.”
Mwendi ili kutalusa bulapeli bwa milimu ya maswaniso.
Kamba mwendi, “mulena.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “hausa katali.”
Kamba “ni kupata litaba?”
Kamba “Yayahile.”