Isaya 31:1-9

  • Tuso sakata izwa ku Mulimu, isiñi kwa batu (1-9)

    • Lipizi za Egepita ki za nama (3)

31  Bumai ki bwa babashetumukela kwa Egepita kuyo kupa tuso,+Babaitingile fa lipizi,+Babasepile likoloi za ndwa kabakala kuli ki zeñata,Ni lipizi za ndwa* kabakala kuli linani maata. Kono habatalimi ku Yakenile wa Isilaele,Mi hababati Jehova.   Kono ni yena ubutali mi uka batahiseza ziyezi,Mi sabulezi kaufela sikaezahala. Ukayema kulwanisa ndu ya baezalibiNi kulwanisa babatusa batu babaeza zemaswe.+   Kono Maegepita ki batu-tu feela, habaswani ni Mulimu;Lipizi zabona ki za nama, haki za moya.+ Jehova haotolola lizoho lahae,Mutu kaufela yatusa babañwi ukasitatalaMi mutu kaufela yatusiwa ukawa;Kaufelaa bona bakayunda ka nako yeswana.   Kakuli Jehova sabulezi ki se: “Sina tau, yona tau yamwana* yemaata, haihonela folofolo yeisweli,Mi sikwata kaufela sa balisana sikopana kuto ilwanisa,Kono haisabiswi ki manzwi abonaKamba kubembiwa ki lilata labona,Ni Jehova wa limpi ukashetumuka cwalo kuto lwanaFa Lilundu la Sione ni fa kalundu kalona.   Sina linyunywani zeshetumuka ka bubebe, ni Jehova wa limpi ukalwanela Jerusalema cwalo.+ Uka mulwanela ni kumupilisa. Uka musileleza ni kumulamulela.”  “Mina sicaba sa Isilaele, mukutele ku Yena yemukwenuhezi ka kashwau.+  Kakuli ka lizazi leo, yomuñwi ni yomuñwi ukahana milimu yahae ya silivera yesina tuso ni milimu yahae ya gauda yesatusi sesiñwi, yemuezize ka mazoho amina, mi mwaeza sibi cwalo.   Mi Muasiria ukabulaiwa ka mukwale, isiñi wa mutu;Mi mukwale, osi wa mutu, uka muyundisa.+ Ukabaleha kusaba mukwale,Mi mitangana bahae bakahapelezwa kueza misebezi.   Licwe lahae likafeliswa kabakala luwewe,Mi manduna bahae bakasabiswa ki musumo wa sisupo,” ki mwabulelela Jehova,Ili yo liseli* lahae li mwa Sione mi liyekuyeku lahae li mwa Jerusalema.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “bapahami ba lipizi.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba “mulilo.”