Isaya 19:1-25

  • Katulo ya Egepita (1-15)

  • Egepita ikaziba Jehova (16-25)

    • Aletare ya Jehova ye mwa Egepita (19)

19  Ki ye katulo ya Egepita+ Hamubone! Jehova upahami fa lilu lelibubebe mi utaha mwa Egepita. Milimu yesina tuso ya Egepita ikangangama fapilaa hae,+Mi lipilu za Maegepita likashengunuka.   “Nikatahisa kuli Maegepita balwanise Maegepita,Mi bakaitwanisa,Yomuñwi ni yomuñwi alwanise mwanahabo yena ni yayahile mabapa ni yena,Muleneñi ulwanise muleneñi, mubuso ulwanise mubuso.   Mi moya wa Egepita ukaziyeleha,Mi nikalyanganisa milelo yayona.+ Bakakupa tuso kwa milimu yesina tuso,Kwa baambeleli ni kwa balauli ni kwa linuhi.+   Nikafa Egepita mwa lizoho la mulena yataata,Mi bakabusiwa ki mulena yabuhali,”+ ki mwabulelela Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi.   Mezi a mwa liwate akaoma,Mi nuka ikakala, iome ñoo.+   Mi linuka likanunka;Maabwa a Nile a mwa Egepita akakala ni kuoma. Mataka ni bucwañi bwa ñolokoko likabola.+   Limela ze kwa likamba la Nuka ya Nile, kwa mulomo wa Nile,Ni naha kaufela ye kwa likamba la Nile+ yecezwi lipeu, likaoma.+ Likafefulwa ki moya, mi halisana kuba teñi hape.   Mi mandui bakalila,Babashuta ka tushuto mwa Nile bakalila,Mi bababeya tunyandi twabona fa mezi bakafokola.   Babaeza masila ka bwanda bobukenisizwe+Ni babalukela masila amasweu fa lifulemu, bakaswabiswa. 10  Baluki bahae bakalobeha lipilu;Babeleki kaufela bababelekela masheleñi bakaswaba. 11  Manduna ba Zoani+ ki likuba. Baelezi ba Faro bababutali hahulu bafa likelezo zesautwahali.+ Mukona kubulelela cwañi Faro kuli: “Nisimuluha ku bababutali,Nisimuluha kwa malena ba kwaikale”? 12  Cwale bakai baana bahao bababutali?+ Habakubulelele haiba baziba seo Jehova wa limpi alelezi Egepita. 13  Manduna ba Zoani baezize ka bukuba;Manduna ba Nofi*+ bapumilwe;Manduna ba mishobo ya Egepita bakelusize naha. 14  Jehova usululezi naha moya wa kulyangana;+Mi bakelusize Egepita mwa misebezi yahae kaufela,Sina mutu yakozwi yatantalikela fa mataza ahae. 15  Mi Egepita haana kuba ni musebezi wakueza,Ibe okaezwa ki toho kamba muhata, mutai oshoshela kamba bucwañi bwa ñolokoko.* 16  Ka lizazi leo, Egepita ikaswana sina basali, ikangangama ni kusaba hahulu kabakala lizoho la Jehova wa limpi lelisabisa lakayemisa fahalimwaa yona.+ 17  Mi naha ya Juda ikatisa luwewe mwa Egepita. Bakasaba maswe hakubulelwa za Juda, kabakala mulelo wabalelezi Jehova wa limpi.+ 18  Ka lizazi leo, kukaba ni mileneñi yeketalizoho mwa naha ya Egepita yekabulela puo ya mwa Kanana,+ mi ikakonka kuli ikasepahala ku Jehova wa limpi. Omuñwi wa mileneñi yeo ukabizwa Muleneñi wa Sinyeho. 19  Ka lizazi leo, fahalaa naha ya Egepita kukaba ni aletare yekaezezwa Jehova mi kwa mululwani wayona kukaba ni musumo okatomelwa Jehova. 20  Likaba sisupo ni bupaki ka za Jehova wa limpi mwa naha ya Egepita; kakuli bakahuweleza ku Jehova kabakala banyandisi, mi ukabalumela mupilisi, ili yomutuna, yaka bapilisa. 21  Mi Jehova ukazibahala kwa Maegepita, mi Maegepita bakaziba Jehova ka lizazi leo, mi bakafa matabelo ni limpo mi bakaeza buitamo ku Jehova ni kubupeta. 22  Jehova ukanata Egepita,+ ainate ni kuifolisa; bakakutela ku Jehova, mi ukaalaba likupo zabona ni kubafolisa. 23  Ka lizazi leo, kukaba ni likululu+ lelikazwa mwa Egepita kuya kwa Asiria. Mi Asiria ukataha mwa Egepita, ni Egepita ukaya mwa Asiria, mi Egepita ukasebeleza Mulimu hamoho ni Asiria. 24  Ka lizazi leo, Isilaele ukakopana ni Egepita ni Asiria,+ abe mbuyoti mwa lifasi, 25  kakuli Jehova wa limpi ukabe abafuyauzi, ali: “Kufuyaulwe Egepita, sona sicaba saka, ni Asiria, ona musebezi wa mazoho aka, ni Isilaele, sona saanda saka.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Memfisi.”
Kamba mwendi, “mutai wa nzalu ni lutaka.”