Isaya 62:1-12

  • Libizo la Sione lelinca (1-12)

62  Kabakala Sione, hanina kukuza,+Mi kabakala Jerusalema, hanina kuina feelaKufitela kuluka kwahae kubenya sina liseli lelituna+Ni kupiliswa kwahae kutuka sina lumonyi.+   “Macaba akabona kuluka kwahao, wena musali,+Mi malena kaufela bakabona kanya yahao.+ Mi ukabizwa ka libizo lelinca+Lakaketa Jehova ka mulomo wahae.   Ukaba kuwani yende mwa lizoho la Jehova,Ili kuwani ya bulena ye mwa lizoho la Mulimu wahao.   Hausana kubizwa musali yayubekilwe,+Mi naha yahao haisana kubizwa matota.+ Kono ukabizwa Yenitabela,+Mi naha yahao ikabizwa Yanyezwi. Kakuli Jehova uka kutabela,Mi naha yahao ikaba sina yanyezwi.   Kakuli sina mutangana hanyala mwalyanjo,Ni bana bahao babashimani baka kunyala. Sina munyali hanyakalala kabakala munyaliwa,Ni Mulimu wahao ukanyakalala kabakala hao.+   Wena Jerusalema, nibeile balibeleli fa mamota ahao. Kamita, musihali kaufela ni busihu kaufela, habaswaneli kukuza. Mina bababulela za Jehova,Musike mwapumula,   Mi musike mwamutuhelela kupumula kufitela atiisa Jerusalema,Kufitela atahisa kuli Jerusalema alumbekwe mwa lifasi.”+   Jehova uikonkile ka lizoho lahae la bulyo, lona lizoho lahae lelimaata, uli: “Bubeke bwahao hanisana kubufa lila zahao sina sico,Mi bazwahule habasana kunwa waine yahao yenca, yeuikatalize kueza.+   Kono babakubukanya bubeke, baka buca mi bakalumbeka Jehova;Mi babakubukanya waine baka inwela mwa malapa aka akenile.”+ 10  Hamufite, hamufite mwa minyako. Mulukiseze batu nzila.+ Hamuyahe, hamuyahe likululu. Muzwise mwateñi macwe.+ Muyemiseze sicaba sisupo.*+ 11  Hamubone! Jehova uzibahalize kwa mafelelezo a lifasi, uli: “Hamubulelele mwanaa Sione wamusizana, muli:‘Bona! Kupiliswa kwahao kwataha.+ Hamubone! Mupuzo wahae u ku yena,Mi tuwelo yalifa i fapilaa hae.’”+ 12  Bakabizwa sicaba sesikenile, bona babaliuluzwi ki Jehova,+Mi wena ukabizwa Yabatiwa, Muleneñi Osika Yubekwa.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “musumo wa sisupo.”