Isaya 45:1-25

  • Sirusi utozizwe kuli ahape Babilona (1-8)

  • Lizupa halikoni kulwanisa Mubupi (9-13)

  • Macaba amañwi alemuha Isilaele (14-17)

  • Mulimu wasepahala ka za bupile ni kwa kupatulula litaba (18-25)

    • Lifasi nelibupezwi kuli liyahiwe (18)

45  Ki se sabulela Jehova ku mutoziwa wahae, ku Sirusi,+Yamusweli kwa lizoho la bulyo+Kuli atule macaba fapilaa hae,+Kuli aamuhe malena maata,*Kuli amukwalulele likwalo zenani liemba zepeli,Ilikuli minyako isike yakwaliwa, uli:   “Nikazamaya fapilaa hao,+Mi nikapatamisa malundunyana. Nikalobaka likwalo za kopa,Mi nikapumaka lipakiso za sipi.+   Nika kufa bufumu bobu mwa lififiNi bufumu bobupatilwe mwa libaka za kwa mukunda,+Kuli uzibe kuli ki na Jehova,Mulimu wa Isilaele, yakubiza ka libizo lahao.+   Kabakala mutangaaka Jakobo ni Isilaele yeniketile,Nikubiza ka libizo lahao. Nikufa libizo kuli ukutekiwe ka lona, niha neusa nizibi.   Ki na Jehova, mi hakuna yomuñwi. Hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa ka.+ Nika kutiisa,* niha neusa nizibi,   Ilikuli batu bazibe,Kuzwa kwa mapazulelo a lizazi kuisa kwa malikelelo alona,*Kuli hakuna yomuñwi kwandaa ka.+ Ki na Jehova, mi hakuna yomuñwi.+   Ki na yaeza liseli+ ni yatahisa lififi,+Nitahisa kozo+ ni kutahisa ziyezi;+Ki na Jehova yaeza zeo kaufela.   Mina mahalimu, munelise zezwa kwahalimu;+Malu anelise kuluka. Lifasi liatame mi litahise zepilisa,Mi litahise kuli kuluka kumele ka nako yeswana.+ Ki na Jehova yaezize cwalo.”   Bumai ki bwa mutu yazekisana* ni Mubupi wahae,*Kakuli ki siñetana feela sa lizupaSesi mwahalaa mañetana amañwi a lizupa alatezwi fafasi! Kana lizupa laswanela kubulelela Mubupi walona* kuli: “Ubupa nto mañi?”+ Kamba kana musebezi wahao waswanela kubulela kuli: “Haana mazoho”?* 10  Bumai ki bwa mutu yabulelela ndatahe kuli: “Upepa nto mañi?” Ni kubulelela musali kuli: “Upepañi?”* 11  Ki se sabulela Jehova, Yakenile wa Isilaele,+ Yena yamuezize, uli: “Kana wakona kunibuza lika zesatahaNi kunilaela za bana baka+ ni za misebezi ya mazoho aka? 12  Niezize lifasi+ ni kubupa mutu ku lona.+ Ninamuluzi mahalimu ka mazoho aka,+Mi nilaela mpi kaufela yaona.”+ 13  “Nibizize mutu ka kuluka,+Mi nikanamisa linzila zahae kaufela. Ki yena yakayaha muleneñi waka+Ni kulukulula babahapilwe baka kusina tifo kamba kweta,”+ kubulela Jehova wa limpi.+ 14  Jehova sabulela ki se, uli: “Pulofiti ya* Egepita ni zelekiswa ki* Etopia ni Masabea, bona batu babatelele,Likataha ku wena mi likaba zahao. Baka kuzamaya mwamulaho inze batamilwe mawenge. Bakataha kuto kukubamela.+ Bakalapela ku wena, bali: ‘Kaniti Mulimu uinzi ni wena,+Mi hakuna yomuñwi; hakuna Mulimu usili.’” 15  Kaniti u Mulimu yaipata,Wena Mulimu wa Isilaele, Mupilisi.+ 16  Kaufelaa bona bakaswabiswa ni kukokobezwa;Kaufela babaeza milimu ya maswaniso bakaya inze bashubuzwi.+ 17  Kono Isilaele ukapiliswa ki Jehova ka puluso ya kuya kuile.+ Hamuna kuswabiswa kamba kushubulwa kamita.+ 18  Kakuli ki se sabulela Jehova,Mubupi wa mahalimu,+ yena Mulimu wa niti,Yena yaezize lifasi, Mubupi walona yalitiisize,+Yanaasika libupa feela kusina mulelo,* kono yanaa liezize kuli liyahiwe, uli+ “Ki na Jehova, mi hakuna yomuñwi. 19  Nenisika bulelela mwa sibaka sa kwa mukunda,+ mwa naha ya lififi;Nenisika bulelela bana* ba Jakobo kuli:‘Munibate feela kusina mulelo.’* Ki na Jehova, yabulela litaba zelukile ni kuzibahaza litaba za niti.+ 20  Mukopane hamoho mi mutahe. Musutelele hamoho, mina bababandukile mwa macaba.+ Hakuna sebaziba, bona babalwezi maswaniso abetilwe,Babalapela ku mulimu osakoni kubapilisa.+ 21  Hamufe piho yamina, mubulele taba yamina. Babuzane ka kuswalisana. Ki mañi yanaapolofitile taba ye kwakaleNi kuizibahaza isali mwa linako za kwamulaho? Kana haki na, Jehova? Hakuna Mulimu usili kwandaa ka;Ki na Mulimu yalukile ni Mupilisi,+ mi hakuna yomuñwi kwandaa ka.+ 22  Musikuluhele ku na mi mupiliswe,+ mina kaufela babali kwa mafelelezo a lifasi,Kakuli ki na Mulimu, mi hakuna usili.+ 23  Nikonkile ka na;Mwa mulomo waka kuzwile linzwi ka kuluka,Mi halina kukuta+ Mañwele kaufela aka nikubamela,Malimi kaufela akakonka ku na ka busepahali+ 24  Mi akali: ‘Kaniti kuluka kwa niti ni maata ki za Jehova. Kaufela baba munyemela bakataha fapilaa hae inze baswabile. 25  Ka tuso ya Jehova, bana* ba Isilaele kaufela bakaba babalukile,+Mi bakaitumba ka yena.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “atamulule makanda a mwa liteka za malena.”
Linzwi ka linzwi, “Nika kutama lukanda ka kutiisa.”
Kamba “Kuzwa kwa upa kuisa kwa wiko.”
Kamba “yakananisana.”
Kamba “Yena yamuezize.”
Kamba “Yena yaliezize.”
Kamba mwendi, “Kamba kana lizupa laswanela kubulela kuli: ‘Musebezi wahao hauna maswalelo’?”
Kamba “Ki nto mañi yekutahiseza butuku bwa lupepo?”
Kamba mwendi, “Babeleki ba.”
Kamba mwendi, “balekisi ba.”
Kamba mwendi, “Yanaasika libupa kuli liine mukungulu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “Munibatele feela mbango.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”