Isaya 27:1-13

  • Leviatani ubulailwe ki Jehova (1)

  • Pina yeswaniseza Isilaele kwa simu ya veine (2-13)

27  Ka lizazi leo, Jehova, ka mukwale wahae obuhali, omutuna, ni omaata,+Ukanata Leviatani,* noha yebubebe,Anate Leviatani, yona noha yeminyauka,Mi ukabulaya sibatana sesi mwa liwate.   Ka lizazi leo, mumuopelele,* muli: “Wena simu ya veine yetahisa waine yenani lufulo!+   Na Jehova, ki na yamubabalela.+ Nimuselaela ka nako kaufela.+ Nimubabalela busihu ni musihali,Ilikuli asike aholofazwa ki mutu.+   Nituhezi kumunyemela.+ Ki mañi yakato nilwanisa anani sicacani sa miutwa ni bucwañi? Nika lihatikela ni kulicisa mwa mulilo kaufelaa zona.   Hakusicwalo, akumalele kwa sibaka saka sa silelezo. Aeze kozo ni na;Ki cwalo, aeze kozo ni na.”   Mwa mazazi ataha, Jakobo ukamela mibisi,Isilaele ukatubula lipalisa ni kushoshela,+Mi bakataza naha ka miselo.+   Kana waswanela kunatiwa ki yamunata? Kamba kana waswanela kubulaiwa sina mobabulaezwi batu bahae bababulailwe?   Wena uka muzekisa ka muhuwo osabisa ka nako yeuka muleleka. Ka lizazi la moya ozwa kwa upa, Mulimu uka mulundula ka moya wahae omaata.+   Bufosi bwa Jakobo bukakwahelwa cwalo,+Mi sibi sahae hasika feliswa, sesikazwa mwateñi ki se: Ukatahisa kuli macwe kaufela a kwa aletareAbe sina macwe abulumuka atubilwe,Mi hakuna likota za kulapela* ni lialetare za insense zekasiyala.+ 10  Kakuli muleneñi osilelelizwe ukayubekwa;Mafulisezo akasiiwa ni kuyubekwa sina lihalaupa.+ Namani ikafulela mwateñi ni kubutela mwateñi,Mi ikaca mitai ya mwateñi.+ 11  Mitai ya mwateñi haika oma,Basali bakataha kuto iloba,Baitumbulise mulilo. Kakuli sicaba se, hasina kutwisiso.+ Ki lona libaka Mubupi wabona haasike abaeza ka sishemo,Mi Yena yabaezize haana kubashemuba.+ 12  Ka lizazi leo, Jehova ukanata likota kuli azwise kwateñi miselo, kukalela kwa Nuka* yebuba kuisa kwa Mulapo* wa Egepita,+ mi mina sicaba sa Isilaele mukakubukanywa hamoho, yomuñwi ni yomuñwi.+ 13  Ka lizazi leo, kukalizwa lunaka lolutuna,+ mi babashwa mwa naha ya Asiria+ ni babahasanezi mwa naha ya Egepita+ bakataha kuto kubamela Jehova kwa lilundu lelikenile mwa Jerusalema.+

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli yaopelelwa yo ki Isilaele; ubulelwa inge kuli ki musali mi ubapanywa kwa simu ya likota za veine.
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.