Isaya 33:1-24

  • Katulo ni sepo ya babalukile (1-24)

    • Jehova ki Muatuli, Mutomi wa Mulao, ni Mulena (22)

    • Hakuna yakali: “Nakula” (24)

33  Bumai ki bwahao, wena sisinyi yasika sinyiwa;+Wena mubeteki yasika betekiwa! Hase usinyize babañwi, ni wena ukasinyiwa.+ Hase ubetekile babañwi, ni wena ukabetekiwa.   Wena Jehova, haku lushemube.+ Sepo yaluna i ku wena. Ube lizoho* laluna+ zazi ni zazi kakusasana,Mi ube mupilisi waluna mwa nako ya ziyezi.+   Habautwa mulumo wa mifilifili, batu babaleha. Hauyema, macaba ahasana.+   Sina nziye yelapile haikubukana, ni tutu yeuhapile ni yona ikakubukanywa cwalo;Batu bakamatela ku yona sina sikutu sa nziye.   Jehova ukapahamiswa,Kakuli uyahile mwa libaka za kwahalimu. Ukataza Sione ka katulo yelukile ni ka kuluka.   Ki yena yakutiisa mwa linako zahao;Puluso yetuna,+ butali, zibo, ni sabo ya kusaba Jehova+—Ki bona bufumu bwahae.   Hamubone! Lindume zahae zalila mwa likululu;Linumwana zahae za kozo zabokolola.   Linzila liyubekilwe;Hakuna mutu yazamaya mwa makululu. Hasika* mamela tumelelano;Uhanile mileneñi;Haana taba ni mutu.+   Naha yalila* mi yaletuka. Lebanoni iswabile;+ ibolile. Sharoni ibile sina lihalaupa,Mi Bashani ni Karmele litutula matali azona.+ 10  Jehova uli: “Cwale nikayema,Cwale nikaipahamisa;+Cwale nikaipubeka. 11  Muitwala bucwañi bobuomile mi mupepa mataka. Moya wamina uka micisa sina mulilo.+ 12  Mi macaba akaba sina laimu yeca mulilo. Bakaciswa mwa mulilo, sina miutwa yelemilwe.+ 13  Mina babakwahule, muutwe zenika eza! Ni mina babafakaufi, mulemuhe maata aka! 14  Baezalibi baba mwa Sione bakenezwi ki luwewe;+Bakwenuheli basweli bangangama, inze bali: ‘Ki mañi ku luna yakona kupila mwa sibaka mokunani mulilo ocisa?+ Ki mañi ku luna yakona kupila mwa malimi aasakoni kutimiwa?’ 15  Mutu yazwelapili kuzamaya ka kuluka,+Yabulela litaba zelukile,+Yahana kufumana lika ka kusasepahala, ili ka bupumi,Yahana kuamuhela kweta mwa mazoho, mi haiswali,+Yatiba mazebe ahae kuli asike autwa za milelo ya kusulula mali,Ni yakwala meeto ahae kuli asike abona sesimaswe 16  —Ukaina mwa libaka zelumbile;Masabelo ahae aatiile afumaneha* mwa libaka za silelezo za macwe,Ukafiwa lico zahae,Mi mezi ahae haana kukala.”+ 17  Meeto ahao akabona mulena mwa bunde bwahae;Akabona naha ye kwahule. 18  Mwa pilu yahao, ukahupula* taba yesabisa, mi ukali: “Muñoli wa litaba ukai? Ukai yanaaweitanga ñamba?+ Ukai yanaabalanga litawala?” 19  Hamusana kubona batu babanani kashwau,Batu ba puo yetaata* hahulu kuiutwisisa,Ba lulimi lolukukuma, lomusa koni kuutwisisa.+ 20  Hamubone Sione, ona muleneñi wa mikiti yaluna!+ Meeto ahao akabona kuli Jerusalema ki sibaka sa kozo,Ili tende yesike yasutiswa.+ Limapo za tende yayona halina kukumulwa nikamuta,Mi hakuna muhala wayona okapumiwa. 21  Kono mwateñi, Jehova, yena Yomutuna,Ukaba sibaka saluna sa linuka, sa maabwa aatami,Kokusike kwaya lisepe za lilaboNi kokusike kwafita lisepe zetuna. 22  Kakuli Jehova ki Muatuli waluna,+Jehova ki Mutomi wa Mulao waluna,+Jehova ki Mulena waluna;+Ki Yena yaka lupilisa.+ 23  Mihala yahao ikalepelela;Haikoni kutiisa musumo wa sisepe kamba kubapula seili. Ka nako yeo, tutu yeñata yehapilwe ikaabiwa;Mane ni lihole likaikungela tutu yeñata yehapilwe.+ 24  Mi hakuna yayahile mwa naha yakali: “Nakula.”+ Batu babapila mwa naha bakaswalelwa bufosi bwabona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maata.”
Ili kutalusa sila.
Kamba mwendi, “yaoma.”
Kamba “Sibaka sahae sesilumbile sa silelezo sifumaneha.”
Kamba “kukengeyela.”
Linzwi ka linzwi, “yetibile.”