Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Isaya

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Ndate ni bana bahae ba bakwenuheli (1-9)

  • Jehova utoile bulapeli bobusa zweleli kwatasaa pilu (10-17)

  • “Lulukise litaba” (18-20)

  • Sione uyahiwa sinca sina muleneñi osepahala (21-31)

 • 2

  • Lilundu la Jehova lapahamiswa (1-5)

   • Mikwale ieziwa malimi a likekele (4)

  • Lizazi la Jehova li ka kokobeza babaikuhumusa (6-22)

 • 3

  • Baeteleli ba Juda bakelusa sicaba (1-15)

  • Bana ba Sione babasizana ba linyawe baatuliwa (16-26)

 • 4

  • Basali ba 7 ku muuna alimuñwi (1)

  • Lika zekameliswa ki Jehova likaba zetahisa kanya (2-6)

 • 5

  • Pina yebulela za simu ya Jehova ya veine (1-7)

  • Bumai kwa simu ya Jehova ya veine (8-24)

  • Buhali bwa Mulimu butukela batu bahae (25-30)

 • 6

  • Pono yebonisa Jehova mwa tempele yahae (1-4)

   • “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova” (3)

  • Milomo ya Isaya yakeniswa (5-7)

  • Isaya ufiwa musebezi (8-10)

   • “Ki na yo! Haku nilume!” (8)

  • “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” (11-13)

 • 7

  • Lushango loluya ku Mulena Akazi (1-9)

   • Sheari-jashubi (3)

  • Sisupo sa Emanuele (10-17)

  • Lika zetahiswa ki kusasepahala (18-25)

 • 8

  • Tasezo yetaha ya Maasiriya (1-8)

   • Mahere-shalalu-hashi-bazi (1-4)

  • Musike mwasaba—“Mulimu uinzi ni luna!” (9-17)

  • Isaya ni bana bahae baswana sina lisupo (18)

  • Musikuluhele kwa mulao, isiñi kwa madimona (19-22)

 • 9

  • Liseli lelituna mwa naha ya Galilea (1-7)

   • Kupepiwa kwa “Nduna wa Kozo” (6-7)

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (8-21)

 • 10

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (1-4)

  • Asiria—mulamu wa buhali bwa Mulimu (5-11)

  • Koto yefiwa Asiria (12-19)

  • Bo masiyaleti ba Jakobo bakakuta (20-27)

  • Mulimu uka atula Asiria (28-34)

 • 11

  • Puso yelukile ya katai ka Jese (1-10)

   • Liakanyani lipila hamoho ni ngunyana (6)

   • Lifasi likatala zibo ya Jehova (9)

  • Kukutiswa kwa bo masiyaleti (11-16)

 • 12

  • Pina ya buitumelo (1-6)

   • “Jah Jehova ki yena maata aka” (2)

 • 13

  • Katulo ya Babilona (1-22)

   • Lizazi la Jehova lifakaufi! (6)

   • Mamede bakatula Babilona (17)

   • Babilona haina kuyahiwa nikamuta (20)

 • 14

  • Isilaele ukapila mwa naha yahae (1, 2)

  • Kunyefula mulena wa Babilona (3-23)

   • Yabenya ukawa kwa lihalimu (12)

  • Lizoho la Jehova likatuba Muasiria (24-27)

  • Katulo ya naha ya Mafilisita (28-32)

 • 15

  • Katulo yekatahela Moabi (1-9)

 • 16

  • Lushango ka za Moabi lusazwelapili (1-14)

 • 17

  • Katulo yekatahela Damaseka (1-11)

  • Macaba akakalimelwa ki Jehova (12-14)

 • 18

  • Lushango ka za Etopia (1-7)

 • 19

  • Katulo ya Egepita (1-15)

  • Egepita ikaziba Jehova (16-25)

   • Aletare ya Jehova ye mwa Egepita (19)

 • 20

  • Sisupo ku Egepita ni Etopia (1-6)

 • 21

  • Katulo yekatahela lihalaupa la liwate (1-10)

   • Kuzwelapili kulibelela fa tawala ya mulibeleli (8)

   • “Babilona uwile!” (9)

  •  Katulo yekatahela Duma ni lihalaupa (11-17)

   • “Mulibeleli, busihu buzamaya cwañi?” (11)

 • 22

  • Katulo yekatahela Musindi wa Lipono (1-14)

  • Sikombwa Shebina uyoliwa ki Eliakimi (15-25)

   • Mapo ya swanisezo (23-25)

 • 23

  • Katulo yekatahela Tire (1-18)

 • 24

  • Jehova ukazwisa batu mwa naha (1-23)

   • Jehova ki Mulena mwa Sione (23)

 •  25

  • Limbuyoti zetahela batu ba Mulimu (1-12)

   • Mukiti wa Jehova wa waine yende (6)

   • Lifu halisana kubateñi (8)

 • 26

  • Pina yebulela za kusepa ni kupiliswa (1-21)

   • Jah Jehova ki Licwe la kamita (4)

   • Batu ba mwa lifasi baituta kuluka (9)

   • “Babashwile bahao bakapila” (19)

   • Mukene mwa mizuzu ya mwahali mi muipate (20)

 • 27

  • Leviatani ubulailwe ki Jehova (1)

  • Pina yeswaniseza Isilaele kwa simu ya veine (2-13)

 • 28

  • Bumai ki bwa macakolwa ba Efraimi! (1-6)

  • Baprisita ni bapolofita ba Juda batantalika (7-13)

  • “Tumelelano ni Lifu” (14-22)

   • Licwe labutokwa la mwa kona leli mwa Sione (16)

   • Musebezi wa Jehova omakaza (21)

  • Kalimelo ya Jehova yebutali yaswanisezwa (23-29)

 • 29

  • Bumai ki bwa Ariele! (1-16)

   • Sebelezo yesazwi kwa pilu inyazizwe (13)

  • Bo susu bakautwa; mi libofu likabona (17-24)

 • 30

  • Tuso yekazwa kwa Egepita haina kutusa (1-7)

  • Batu bahana lushango lwa mupolofita (8-14)

  • Maata ka kuba ni sepo (15-17)

  • Jehova ushemuba batu bahae (18-26)

   • Jehova, Muluti Yapahami (20)

   • “Nzila ki yona ye” (21)

  • Jehova ukatahisa katulo yahae ku Asiria (27-33)

 • 31

  • Tuso sakata izwa ku Mulimu, isiñi kwa batu (1-9)

   • Lipizi za Egepita ki za nama (3)

 • 32

  • Mulena ni manduna bakabusa ka kuya ka katulo yelukile (1-8)

  • Temuso kwa basali babasa isi pilu kwa lika (9-14)

  • Limbuyoti zetaha, moya hausululwa (15-20)

 • 33

  • Katulo ni sepo ya babalukile (1-24)

   • Jehova ki Muatuli, Mutomi wa Mulao, ni Mulena (22)

   • Hakuna yakali: “Nakula” (24)

 • 34

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-8)

  • Naha ya Edomo ikaba matota (9-17)

 • 35

  • Paradaisi ikutiswa sinca (1-7)

   • Libofu bakabona; bo susu bakautwa (5)

  • Nzila Yekenile ya babaliuluzwi (8-10)

 • 36

  • Senakeribi ulwanisa Juda (1-3)

  • Rabishake unyefula Jehova (4-22)

 • 37

  • Ezekiasi ukupa tuso ya Mulimu ka Isaya (1-7)

  • Senakeribi ubemba Jerusalema (8-13)

  • Tapelo ya Ezekiasi (14-20)

  • Isaya ufitisa kalabo ya Mulimu (21-35)

  • Lingeloi libulaya Maasiria ba 185,000 (36-38)

 • 38

  • Kukula ni kufola kwa Ezekiasi (1-22)

   • Pina ya buitebuho (10-20)

 • 39

  • Linumwana zezwa kwa Babilona (1-8)

 • 40

  • Kuomba-ombiwa kwa batu ba Mulimu (1-11)

   • Linzwi mwa lihalaupa (3-5)

  • Butuna bwa Mulimu (12-31)

   • Macaba aswana sina lilotoli lelizwa mwa sikotolo (15)

   • Mulimu upila fahalimwaa “mupotoloho wa lifasi” (22)

   • Linaleli kaufela ulibiza ka mabizo (26)

   • Mulimu haakatali (28)

   • Babasepile Jehova bakakutelwa ki maata (29-31)

 • 41

  • Muhapi yazwa kwa mapazulelo a lizazi (1-7)

  • Isilaele uketiwa kuba Mutangaa Mulimu (8-20)

   • “Abrahama mulikanaaka” (8)

  • Milimu yemiñwi yalwaniswa (21-29)

 • 42

  •  42 Mutangaa Mulimu ni musebezi wahae (1-9)

   • ‘Jehova ki lona libizo laka’ (8)

  • Pina yenca ya kulumbeka Jehova (10-17)

  • Isilaele ki sibofu mi ki susu (18-25)

 • 43

  • Jehova ukubukanya sinca batu bahae (1-7)

  • Milimu yazekiswa (8-13)

   • “Mu lipaki zaka” (10, 12)

  • Kulukululwa mwa Babilona (14-21)

  • “Haluzekisane” (22-28)

 • 44

  • Limbuyoti kwa batu ba Mulimu babaketilwe (1-5)

  • Hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa Jehova (6-8)

  • Butoto bwa maswaniso aezizwe ki batu (9-20)

  • Jehova, Muliululi wa Isilaele (21-23)

  • Tukuluho ka Sirusi (24-28)

 • 45

  • Sirusi utozizwe kuli ahape Babilona (1-8)

  • Lizupa halikoni kulwanisa Mubupi (9-13)

  •  Macaba amañwi alemuha Isilaele (14-17)

  • Mulimu wasepahala ka za bupile ni kwa kupatulula litaba (18-25)

   • Lifasi nelibupezwi kuli liyahiwe (18)

 • 46

  • Maswaniso a Babilona abapanywa ni Mulimu wa Isilaele (1-13)

   • Jehova upolofita zekaezahala kwapili (10)

   • Nyunywani yeca nama yezwa kwa mapazulelo a lizazi (11)

 • 47

  • Kuwa kwa Babilona (1-15)

   • Banuhi ba linaleli batompololwa (13-15)

 • 48

  • Isilaele wanyaziwa ni kukeniswa (1-11)

  • Jehova ukaanga muhato wa kulwanisa Babilona (12-16a)

  • Tuto ya Mulimu yatusa (16b-19)

  • “Hamuzwe mwa Babilona!” (20-22)

 • 49

  • Musebezi obafilwe batanga ba Jehova (1-12)

   • Liseli la macaba (6)

  • Kuomba-ombiwa kwa Isilaele (13-26)

 • 50

  • Sibi sa Isilaele sitahisa matata (1-3)

  • Mutangaa Jehova yasepahala (4-11)

   • Malimi ni mazebe a babalutilwe (4)

 • 51

  • Sione ukafetulwa kuba sina Edeni (1-8)

  • Kuomba-ombiwa ki Mubupi yamaata wa Sione (9-16)

  • Komoki ya buhali bwa Jehova (17-23)

 • 52

  • Zuha! Wena Sione! (1-12)

   • Ki amande hahulu mahutu a babatisa taba yende (7)

   • Balibeleli ba Sione bahuwa inze baswalisani (8)

   • Babalwalanga lisebeliso za Jehova balukela kukena (11)

  • Mutanga Jehova ukapahamiswa (13-15)

   • Ponahalo yesinyehile (14)

 • 53

  • Manyando, lifu, ni kubulukiwa kwa mutangaa Jehova (1-12)

   • Kukendiwa ni kutokolomohiwa (3)

   • Naalwezi makulano ni matuku (4)

   • “Sina ngu yeiswa kwa kubulaiwa” (7)

   • Naalwezi libi za babañata (12)

 • 54

  • Sione yali mumba ukaba ni bana babañata (1-17)

   • Jehova, muunaa Sione (5)

   • Bana ba Sione bakalutiwa ki Jehova (13)

   • Hakuna silwaniso sesiezezwa Sione sesika konda (17)

 • 55

  • Memo ya kuca ni kunwa kusina tifo (1-5)

  • Hamubate Jehova ni linzwi lahae lelisepahala (6-13)

   • Linzila za Mulimu lipahami hahulu kufita linzila za batu (8, 9)

   • Linzwi la Mulimu likakondisa luli (10, 11)

 • 56

  • Muzwahule ni numbulwa bakafuyaulwa (1-8)

   • Ndu ya tapelo ya macaba kaufela (7)

  • Balibeleli ba libofu, linja za limumu (9-12)

 • 57

  • Mutu yalukile ni yasepahala bashwa (1, 2)

  • Buhule bwa Isilaele bwa kwa moya bwapatululwa (3-13)

  • Kuomba-ombiwa kwa babotana (14-21)

   • Babamaswe baswana sina liwate lelisa ombali (20)

   • Hakuna kozo yebulukezwi babamaswe (21)

 • 58

  • Kuitima lico kwa niti ni kwa buhata (1-12)

  • Kutabiswa ki kumamela Sabata (13, 14)

 • 59

  • Libi za Isilaele ki zona zemukauhanyize ku Mulimu (1-8)

  • Kuipulela libi (9-15a)

  • Jehova ufa tuso bababakile (15b-21)

 • 60

  •  60 Kanya ya Jehova ibenya fahalimwaa Sione (1-22)

   • Sina maiba afufela kwa mandu aona (8)

   • Gauda mwa sibaka sa kopa (17)

   • Yomunyinyani ukafetuha babaeza 1,000 (22)

 • 61

  • Batozizwe kuli bashaele taba yende (1-11)

   • “Silimo sa sishemo sa Jehova” (2)

   • “Likota zetuna za kuluka” (3)

   • Bazwaule bakatusa (5)

   • “Baprisita ba Jehova” (6)

 • 62

  • Libizo la Sione lelinca (1-12)

 • 63

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-6)

  • Lilato lelisa feli la Jehova mwa mazazi a kwamulaho (7-14)

  • Tapelo yebonisa kubaka (15-19)

 • 64

  • Tapelo yebonisa kubaka yazwelapili (1-12)

   • Jehova “Mubupi waluna” (8)

 • 65

  • Katulo ya Jehova fahalimwaa balapeli ba maswaniso (1-16)

   • Milimu ya Matohonolo ni ya Bushiko (11)

   • “Batanga baka bakaca” (13)

  • Mahalimu amanca ni lifasi lelinca (17-25)

   • Kuyaha mandu; kucala masimu a likota za veine (21)

   • Hakuna yakaikataza feela asafumani sesiñwi (23)

 • 66

  • Bulapeli bwa niti ni bwa buhata (1-6)

  • Sione ni bana bahae (7-17)

  • Sicaba sikubukanyizwe mwa Jerusalema kulapela (18-24)