Isaya 49:1-26

  • Musebezi obafilwe batanga ba Jehova (1-12)

    • Liseli la macaba (6)

  • Kuomba-ombiwa kwa Isilaele (13-26)

49  Hamuniteeleze, mina lioli,Mi muutwe, mina macaba a kwahule.+ Jehova unibizize nisika pepwa kale.*+ Ubizize libizo laka kuzwa nako yenenili mwa mba ya bo ma.   Uezize mulomo waka kuli ube sina mukwale oshengile;Unipatile mwa muluti wa lizoho lahae.+ Uniezelize lisho lelishengile;Anipata mwa sipusu sahae sa masho.   Ali ku na: “U mutangaaka, wena Isilaele,+Yenika bonisa kanya yaka ka yena.”+   Kono nali: “Nisebelize kusatusi sesiñwi. Maata aka niasinyelize ku zesiyo, zesatusi sesiñwi. Kono katulo yaka i ku Jehova,*Mi lituwelo* zaka li ku Mulimu waka.”+   Mi cwale Jehova, Yena yanaa nibupile mwa mba sina mutangaa hae,Unilaezi kuli nikutiseze Jakobo ku yena,Ilikuli Isilaele akopanele ku yena.+ Nikakutekiwa mwa meeto a Jehova,Mi Mulimu waka ukaba maata aka.   Mi ali: “Hakusika likana hauli mutangaakaKuli uzuse masika a JakoboNi kukutisa babasilelelizwe ba Isilaele. Hape nikufile kuli ube liseli la macaba,+Ilikuli kupilisa kwaka kuyo fita ni kwa mafelelezo a lifasi.”+  Ki se sabulela Jehova, Muliululi wa Isilaele, Yakenile+ wahae, ku yakendilwe,+ yatoilwe ki sicaba, mutangaa babusi, uli: “Malena bakabona mi bakayema,Mi manduna bakakubamaKabakala Jehova, yasepahala,+Yakenile wa Isilaele, yena yakuketile.”+   Jehova sabulela ki se, uli: “Neni kualabile ka nako ya kukushemuba,+Nenikutusize ka lizazi la kukupilisa;+Nazwelapili kukusileleza kuli nikufe sina tumelelano mwahalaaka ni sicaba,+Kuli ulukise naha,Kuli ubaluwise lianda zabona zesinyehile,+   Kuli ubulelele mapantiti, uli: ‘Hamuzwe mo!’+ Ni babali mwa lififi kuli+ ‘Hamuiponahaze!’ Bakacela bukaufi ni linzila,Macelo abona akaba mwa linzila mokufitiwanga hahulu.* 10  Habana kushwa tala, kamba kushwa linyolwa,+Mi habana kubabulwa ki kucisa kokutuna kamba lizazi.+ Kakuli Yena yabashemuba uka baetelela,+Mi uka baisa kwa maweluwelu a mezi.+ 11  Nikafetula malundu aka kaufela kuba linzila,Mi makululu aka akaumbuka.+ 12  Hamubone! Ba, bazwa kwahule,+Mi hamubone! Ba, bazwa kwa mutulo ni kwa wiko,Mi ba, bazwa kwa naha ya Sinimi.”+ 13  Hamuhuweleze ka tabo, mina mahalimu, mi wena lifasi hakunyakalale.+ Malundu awabelwe ka mihuwo ya tabo.+ Kakuli Jehova uomba-ombile batu bahae,+ Mi ushemuba batu bahae babanyandile.+ 14  Kono Sione azwelapili kubulela, ali: “Jehova uniyubekile,+ mi Jehova unilibezi.”+ 15  Kana musali wakona kulibala mwanaa hae yaanya Kamba kusashwela makeke mwana yazwile mwa mba yahae?Basali ba, niha bakalibala, na hanina kukulibala nikamuta.+ 16  Bona! Nikuñozi mwa lizoho laka. Mamota ahao a fapilaa ka kamita. 17  Bana bahao bakaakufa kukuta. Baba kushandauzi ni kukusinya baka kusiya. 18  Inula meeto ahao, utalime kwa maneku kaufela. Kaufelaa bona bakubukana hamoho.+ Bataha ku wena. Jehova uli: “Ka na yapila,Uka baapala kaufela sina yaapala likabisa,Mi ukaitama bona sina mwaezezanga munyaliwa. 19  Nihaike kuli libaka zahao nelishandauzwi mi nelibile matota mi naha yahao neisinyizwe,+Cwale ikaba yenyinyani hahulu ku babapila mwateñi,+Mi bane bakumizize+ bakaba kwahule.+ 20  Bana bane bapepilwe haneuli mwa sililo bakabulela inze uikutwela, bali:‘Sibaka se ki sesinyinyani ku na. Unilukiseze sibaka kuli nipile honamo.’+ 21  Mi ukabulela mwa pilu yahao, uli:‘Ki mañi yanipepezi bana ba,Kakuli ni musali yashwezwi ki bana mi ni mumba,Ni muhapiwa mi ni lipantiti? Ki mañi yahulisize bana ba?+ Hamubone! Nenisiilwe ninosi,+Cwale bana ba, bazwa kai?’”+ 22  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hamubone! Nikayemiseza macaba lizoho laka,Mi nikayemiseza batu sisupo* saka.+ Bakatisa bana bahao babashimani mwa mazoho abona*Ni kulwala bana bahao babasizana fa maheta abona.+ 23  Malena baka kubabalela,+Mi bana babona babasizana ki bona babaka kuuta. Baka kukubamela bawiselize lipata zabona fafasi+Mi bakalwaza liluli la kwa mahutu ahao,+Mi ukaziba kuli ki na Jehova;Baba nisepile habana kuswabiswa.”+ 24  Kana muuna yamaata wakona kuamuhiwa batu bahapile kale,Kamba kana babahapilwe ki muhateleli bakona kuliululwa? 25  Kono Jehova sabulela ki se, uli: “Nihaiba babahapilwe ki muuna yamaata bakaangiwa,+Mi babahapilwe ki muhateleli bakaliululwa.+ Nikalwanisa baba kulwanisa,+Mi nikapilisa bana bahao. 26  Nikatahisa kuli baba kunyandisa bace mibili yabona,Bakolwe mali abona, sina babakozwi waine yemunati. Mi batu kaufela bakaziba kuli ki na Jehova,+Mupilisi wahao+ ni Muliululi wahao,+Yena Yamaata wa Jakobo.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nisali mwa mba.”
Kamba “Jehova uka nifa katulo yelukile.”
Kamba “mupuzo.”
Kamba mwendi, “fa malundunyana mokusina limela.”
Kamba “musumo wa sisupo.”
Linzwi ka linzwi, “lifuba zabona.”