Numeri 8:1-26

  • Aäron steek die sewe lampe aan (1-4)

  • Leviete gereinig, begin dien (5-22)

  • Ouderdomsbeperkings vir Levitiese diens (23-26)

8  Jehovah het vir Moses gesê:  “Sê vir Aäron: ‘Wanneer jy die lampe aansteek, moet die sewe lampe die ruimte voor die lampstaander verlig.’”+  Aäron het toe so gemaak: Hy het die lampe aangesteek vir die ruimte voor die lampstaander,+ net soos Jehovah Moses beveel het.  Dít is hoe die lampstaander gemaak is: Dit is van goud gemaak en met ’n hamer gevorm. Van die steel tot by die bloeisels is dit met ’n hamer gevorm.+ Die lampstaander is gemaak volgens die visioen+ wat Jehovah Moses laat sien het.  Jehovah het weer met Moses gepraat en gesê:  “Sonder die Leviete van die Israeliete af en reinig hulle.+  Dít is hoe jy hulle moet reinig: Spat reinigingswater* op hulle, en hulle moet hulle hele liggaam met ’n skeermes skeer, hulle klere was en hulle reinig.+  Dan moet hulle ’n jong bul+ neem en die graanoffer+ wat daarmee saamgaan – fynmeel wat met olie gemeng is – en jy moet nog ’n jong bul as ’n sonde-offer+ neem.  En jy moet die Leviete voor die tent van samekoms bring en die hele gemeenskap van Israel bymekaar laat kom.+ 10  Wanneer jy die Leviete voor Jehovah bring, moet die Israeliete hulle hande op die Leviete+ lê. 11  En Aäron moet die Leviete as ’n beweegoffer+ van die Israeliete voor Jehovah offer,* en hulle moet die diens van Jehovah verrig.+ 12  “Dan moet die Leviete hulle hande op die koppe van die bulle sit.+ Daarna moet hulle die een as ’n sonde-offer en die ander as ’n brandoffer aan Jehovah offer om vir die Leviete versoening te doen.+ 13  En jy moet die Leviete voor Aäron en sy seuns laat staan en hulle as ’n beweegoffer aan Jehovah offer.* 14  Jy moet die Leviete van die Israeliete afsonder, en die Leviete sal myne word.+ 15  Daarna moet die Leviete ingaan om by die tent van samekoms te dien. Dit is hoe jy hulle moet reinig en hulle as ’n beweegoffer moet offer.* 16  Want hulle is aan my gegee as gawes uit die Israeliete. In die plek van al die eersgeborenes* van die Israeliete+ sal ek hulle vir my neem. 17  Want elke eersgeborene van die Israeliete is myne, mens sowel as dier.+ Ek het hulle vir my geheilig op die dag toe ek elke eersgeborene in Egipte doodgemaak het.+ 18  Ek sal die Leviete neem in die plek van al die eersgeborenes van die Israeliete. 19  Ek sal die Leviete aan Aäron en sy seuns gee as gawes uit die Israeliete om die diens namens die Israeliete by die tent van samekoms te verrig+ en om vir die Israeliete versoening te doen, sodat geen plaag onder die Israeliete+ ontstaan omdat hulle naby die heiligdom kom nie.” 20  Moses en Aäron en die hele gemeenskap van Israel het so met die Leviete gedoen. Die Israeliete het alles gedoen wat Jehovah Moses in verband met die Leviete beveel het. 21  Die Leviete het hulleself toe gereinig en hulle klere gewas,+ waarna Aäron hulle as ’n beweegoffer voor Jehovah geoffer* het.+ Toe het Aäron vir hulle versoening gedoen om hulle te reinig.+ 22  Daarna het die Leviete ingegaan om hulle diens by die tent van samekoms voor Aäron en sy seuns te verrig. Alles wat Jehovah Moses in verband met die Leviete beveel het, is uitgevoer. 23  Jehovah het toe vir Moses gesê: 24  “Dít is van toepassing op die Leviete: As ’n man 25 jaar of ouer is, moet hy aansluit by die groep wat die diens in verband met die tent van samekoms verrig. 25  Maar op die ouderdom van 50 jaar moet hy uit die diensgroep uittree en nie meer dien nie. 26  Hy mag sy broers dien wat na die verantwoordelikhede by die tent van samekoms omsien, maar hy mag nie die diens daar verrig nie. Dit is wat jy moet doen in verband met die Leviete en hulle verantwoordelikhede.”+

Voetnote

Of “water om sonde weg te neem”.
Lett. “beweeg”, d.w.s. heen en weer laat beweeg.
Lett. “beweeg”, d.w.s. heen en weer laat beweeg.
Lett. “beweeg”, d.w.s. heen en weer laat beweeg.
Of “al die eersgeborenes wat die baarmoeder open”.
Lett. “beweeg”, d.w.s. heen en weer laat beweeg.