Numeri 28:1-31

 • Prosedure vir verskeie offers (1-31)

  • Daaglikse offers (1-8)

  • Vir Sabbat (9, 10)

  • Maandelikse offers (11-15)

  • Vir Pasga (16-25)

  • Vir Fees van Weke (26-31)

28  Jehovah het toe vir Moses gesê:  “Gee die Israeliete die volgende bevel: ‘Julle moet sorg dat julle my offer, my brood, aanbied. My vuuroffers, wat vir my ’n aangename* geur het, moet aangebied word op die tye wat daarvoor vasgestel is.’+  “En sê vir hulle: ‘Dít is die vuuroffer wat julle elke dag vir Jehovah moet aanbied: twee ramlammers van ’n jaar oud, sonder gebrek, as ’n gereelde brandoffer.+  Die een ramlam moet jy in die oggend offer, en die ander ramlam moet jy offer wanneer dit skemer word,*+  saam met ’n tiende van ’n efa* fynmeel wat gemeng is met ’n kwart hin* uitgestampte olie as ’n graanoffer.+  Dit is ’n gereelde brandoffer,+ wat by die berg Siʹnai vasgestel is as ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah.  Die drankoffer wat daarmee saamgaan, moet ’n kwart hin vir elke ramlam wees.+ Gooi die alkohol in die heiligdom uit as ’n drankoffer aan Jehovah.  En jy moet die ander ramlam offer wanneer dit skemer word.* Jy moet dit as ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah aanbied, saam met dieselfde soort graanoffer en drankoffer wat in die oggend gemaak word.+  “‘Maar op die Sabbatdag+ moet die offer bestaan uit twee ramlammers van ’n jaar oud, sonder gebrek, en twee tiendes van ’n efa fynmeel wat met olie gemeng is as ’n graanoffer, asook die drankoffer wat daarmee saamgaan. 10  Dit is die brandoffer vir die Sabbat, saam met die gereelde brandoffer en die drankoffer wat daarmee saamgaan.+ 11  “‘Aan die begin van elke maand moet julle die volgende as ’n brandoffer vir Jehovah aanbied: twee jong bulle, een skaapram en sewe ramlammers wat elk ’n jaar oud is, sonder gebrek,+ 12  drie tiendes van ’n maat fynmeel wat met olie gemeng is as ’n graanoffer+ vir elke bul, twee tiendes van ’n maat fynmeel wat met olie gemeng is as ’n graanoffer vir die een skaapram+ 13  en ’n tiende van ’n maat fynmeel wat met olie gemeng is as ’n graanoffer vir elke ramlam. Dit is ’n brandoffer met ’n aangename* geur,+ ’n vuuroffer aan Jehovah. 14  En hulle drankoffers moet soos volg wees: ’n halwe hin wyn vir ’n bul,+ ’n derde van ’n hin vir die skaapram+ en ’n kwart hin vir ’n ramlam.+ Dit is die maandelikse brandoffer vir elke maand, regdeur die jaar. 15  Een boklam moet ook as ’n sonde-offer aan Jehovah geoffer word, bo en behalwe die gereelde brandoffer en die drankoffer wat daarmee saamgaan. 16  “‘In die eerste maand, op die 14de dag van die maand, sal Jehovah se Pasga wees.+ 17  En op die 15de dag van daardie maand sal daar ’n fees wees. Ongesuurde brode moet sewe dae lank geëet word.+ 18  Op die eerste dag moet daar ’n heilige byeenkoms wees. Julle mag geen harde werk doen nie. 19  En julle moet as ’n brandoffer, ’n vuuroffer aan Jehovah, twee jong bulle, een skaapram en sewe ramlammers wat elk ’n jaar oud is, aanbied. Julle moet diere sonder gebrek offer.+ 20  Julle moet hulle offer saam met hulle graanoffers van fynmeel wat met olie gemeng is,+ drie tiendes van ’n maat vir ’n bul en twee tiendes vir die skaapram. 21  Jy moet ’n tiende van ’n maat vir elkeen van die sewe ramlammers offer, 22  sowel as een bok as ’n sonde-offer om vir julle versoening te doen. 23  Julle moet dit offer bo en behalwe die oggendbrandoffer, wat deel is van die gereelde brandoffer. 24  Julle moet dit op dieselfde manier op elkeen van die sewe dae as voedsel* offer, ’n vuuroffer met ’n aangename* geur vir Jehovah. Dit moet geoffer word saam met die gereelde brandoffer en die drankoffer wat daarmee saamgaan. 25  Op die sewende dag moet julle ’n heilige byeenkoms hou.+ Julle mag geen harde werk doen nie.+ 26  “‘Op die dag van die eerste opbrengs,+ gedurende julle fees van die weke,+ wanneer julle ’n nuwe graanoffer vir Jehovah aanbied,+ moet julle ’n heilige byeenkoms hou. Julle mag geen harde werk doen nie.+ 27  Julle moet die volgende as ’n brandoffer met ’n aangename* geur vir Jehovah aanbied: twee jong bulle, een skaapram en sewe ramlammers wat elk ’n jaar oud is.+ 28  Die graanoffer wat daarmee saamgaan, moet soos volg wees: drie tiendes van ’n maat fynmeel wat met olie gemeng is vir elke bul, twee tiendes vir die een skaapram, 29  ’n tiende vir elkeen van die sewe ramlammers, 30  sowel as een boklam om vir julle versoening te doen.+ 31  Julle moet dit offer bo en behalwe die gereelde brandoffer en die graanoffer wat daarmee saamgaan. Die diere moet sonder gebrek wees+ en moet saam met hulle drankoffers geoffer word.

Voetnote

Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Lett. “tussen die twee aande”.
’n Tiende van ’n efa was gelyk aan 2,2 l. Sien Aanh. B14.
’n Hin was gelyk aan 3,67 l. Sien Aanh. B14.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Lett. “tussen die twee aande”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Lett. “brood”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.
Of “kalmerende”. Lett. “rustige”.