Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A7-G

Belangrikste gebeurtenisse van Jesus se lewe op die aarde – Die laaste deel van Jesus se bediening in Jerusalem (Deel 1)

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

33, 8 Nisan

Betanië

Jesus kom ses dae voor die Pasga in Betanië aan

     

11:55–12:1

9 Nisan

Betanië

Maria gooi olie op sy kop en voete uit

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betanië-Betfage-Jerusalem

Kom Jerusalem triomfantlik binne op ’n donkie

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Nisan

Betanië-Jerusalem

Vervloek vyeboom; reinig tempel weer

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Hoofpriesters en skrifgeleerdes beraam planne om Jesus dood te maak

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehovah praat; Jesus voorspel sy dood; ongeloof van Jode vervul Jesaja se profesie

     

12:20-50

11 Nisan

Betanië-Jerusalem

Les uit uitgedroogde vyeboom

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, tempel

Sy gesag bevraagteken; illustrasie van twee seuns

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Illustrasies: moorddadige landbouers, huweliksfees

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Beantwoord vrae oor God en keiser, opstanding, grootste gebod

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Vra skare of Christus Dawid se seun is

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Veroordeel skrifgeleerdes en Fariseërs

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Let op weduwee se bydrae

 

12:41-44

21:1-4

 

Olyfberg

Gee teken van toekomstige teenwoordigheid

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Illustrasies: tien maagde, talente, skape en bokke

25:1-46

     

12 Nisan

Jerusalem

Joodse leiers beraam planne om hom dood te maak

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judas onderhandel om hom te verraai

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Nisan (Donderdagmiddag)

Naby en in Jerusalem

Berei voor vir laaste Pasga

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Nisan

Jerusalem

Eet Pasga saam met apostels

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Was apostels se voete

     

13:1-20