Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A7-H

Belangrikste gebeurtenisse van Jesus se lewe op die aarde – Die laaste deel van Jesus se bediening in Jerusalem (Deel 2)

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

14 Nisan

Jerusalem

Jesus identifiseer Judas as verraaier en stuur hom uit

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Stel die Here se Aandmaal in (1Kor 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Voorspel dat Petrus hom sal verloën en dat apostels verstrooi sal word

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Belowe ’n helper; illustrasie van ware wingerdstok; gee opdrag om lief te hê; laaste gebed saam met apostels

     

14:1–17:26

Getsemane

Angs in die tuin; Jesus word verraai en in hegtenis geneem

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Ondervra deur Annas; verhoor deur Kajafas, Sanhedrin; Petrus verloën hom

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas die verraaier hang homself (Han 1:18, 19)

27:3-10

     

Voor Pilatus, dan Herodes en terug na Pilatus

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus wil hom vrylaat maar Jode vra vir Barabbas; gevonnis om aan folterpaal te sterf

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(ca. 15:00, Vrydag)

Golgota

Sterf aan folterpaal

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Liggaam van folterpaal afgehaal en in graf neergelê

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisan

Jerusalem

Priesters en Fariseërs kry wag vir graf en verseël dit

27:62-66

     

16 Nisan

Jerusalem en omgewing; Emmaus

Jesus opgewek; verskyn vyf keer aan dissipels

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Ná 16 Nisan

Jerusalem; Galilea

Verskyn nog ’n paar keer aan dissipels (1Kor 15:5-7; Han 1:3-8); onderrig hulle; gee opdrag om dissipels te maak

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Ijjar

Olyfberg, naby Betanië

Jesus se hemelvaart, 40ste dag ná sy opstanding (Han 1:9-12)

   

24:50-53