Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Afkortings wat in voetnote gebruik word

Aanh.

Aanhangsel(s)

d.w.s.

dit wil sê

Lett.

Letterlik

Ops

Opskrif

vs.

vers(e)

vtn.

voetnoot

cm

sentimeter

g

gram

kg

kilogram

km

kilometer

l

liter

m

meter