Numeri 33:1-56

  • Israel se roete deur wildernis (1-49)

  • Instruksies oor verowering van Kanaän (50-56)

33  Dít was die roete wat die Israeliete gevolg het toe hulle volgens hulle afdelings*+ onder die leiding van Moses en Aäron+ uit Egipte+ getrek het.  Moses het op bevel van Jehovah die vertrekplekke volgens hulle roete bly neerskryf, en dít was hulle roete van die een vertrekplek na die ander:+  Hulle het op die 15de dag van die eerste maand+ van Ramses af weggetrek.+ Op die dag net ná die Pasga+ het die Israeliete vol vertroue* voor die oë van al die Egiptenare uitgegaan.  Intussen het die Egiptenare al hulle eersgeborenes begrawe wat Jehovah doodgemaak het,+ want Jehovah het hulle gode geoordeel en gestraf.+  En die Israeliete het van Ramses af weggetrek en in Sukkot kamp opgeslaan.+  Toe het hulle van Sukkot af weggetrek en in Etam kamp opgeslaan,+ wat aan die rand van die wildernis is.  Daarna het hulle van Etam af weggetrek en teruggedraai na Pi-Hagirot, wat voor Baäl-Sefon is,+ en hulle het voor Migdol kamp opgeslaan.+  Daarna het hulle van Pi-Hagirot af weggetrek en deur die see gegaan+ na die wildernis,+ en hulle het drie dagreise ver in die wildernis van Etam getrek+ en by Mara kamp opgeslaan.+  Toe het hulle van Mara af weggetrek en by Elim gekom. En in Elim was daar 12 waterfonteine en 70 palmbome, en daarom het hulle daar kamp opgeslaan.+ 10  Hulle het toe van Elim af weggetrek en by die Rooisee kamp opgeslaan. 11  Daarna het hulle van die Rooisee af weggetrek en in die wildernis Sin kamp opgeslaan.+ 12  Toe het hulle uit die wildernis Sin weggetrek en by Dofka kamp opgeslaan. 13  Later het hulle van Dofka af weggetrek en by Alus kamp opgeslaan. 14  Hulle het toe van Alus af weggetrek en in Reʹfidim kamp opgeslaan,+ waar daar geen water vir die volk was om te drink nie. 15  Daarna het hulle van Reʹfidim af weggetrek en in die wildernis Siʹnai kamp opgeslaan.+ 16  Hulle het uit die wildernis Siʹnai weggetrek en by Kibʹrot-Hattaʹäwa kamp opgeslaan.+ 17  Toe het hulle van Kibʹrot-Hattaʹäwa af weggetrek en in Haʹserot kamp opgeslaan.+ 18  Daarna het hulle van Haʹserot af weggetrek en in Ritma kamp opgeslaan. 19  En hulle het van Ritma af weggetrek en in Rimmon-Peres kamp opgeslaan. 20  Toe het hulle van Rimmon-Peres af weggetrek en in Libna kamp opgeslaan. 21  Hulle het van Libna af weggetrek en in Rissa kamp opgeslaan. 22  Daarna het hulle van Rissa af weggetrek en in Kehelaʹta kamp opgeslaan. 23  Toe het hulle van Kehelaʹta af weggetrek en by die berg Sefer kamp opgeslaan. 24  Daarna het hulle van die berg Sefer af weggetrek en in Haʹrada kamp opgeslaan. 25  Toe het hulle van Haʹrada af weggetrek en in Makʹhelot kamp opgeslaan. 26  En hulle het van Makʹhelot af weggetrek+ en in Tahat kamp opgeslaan. 27  Daarna het hulle van Tahat af weggetrek en in Tera kamp opgeslaan. 28  Toe het hulle van Tera af weggetrek en in Mitka kamp opgeslaan. 29  Later het hulle van Mitka af weggetrek en in Hasmoʹna kamp opgeslaan. 30  En hulle het van Hasmoʹna af weggetrek en in Moʹserot kamp opgeslaan. 31  Toe het hulle van Moʹserot af weggetrek en in Beneʹ-Jaʹäkan kamp opgeslaan.+ 32  Daarna het hulle van Beneʹ-Jaʹäkan af weggetrek en in Hor-Hagʹgidgad kamp opgeslaan. 33  En hulle het van Hor-Hagʹgidgad af weggetrek en in Jotbaʹta kamp opgeslaan.+ 34  Later het hulle van Jotbaʹta af weggetrek en in Abroʹna kamp opgeslaan. 35  Toe het hulle van Abroʹna af weggetrek en in Eʹseon-Geʹber+ kamp opgeslaan. 36  Daarna het hulle van Eʹseon-Geʹber af weggetrek en in die wildernis Zin,+ dit wil sê Kades, kamp opgeslaan. 37  Later het hulle van Kades af weggetrek en by die berg Hor kamp opgeslaan,+ aan die grens van die land Edom. 38  En die priester Aäron het op bevel van Jehovah teen die berg Hor opgeklim, en hy het daar gesterf in die 40ste jaar nadat die Israeliete Egipte verlaat het, in die vyfde maand, op die eerste van die maand.+ 39  Aäron was 123 jaar oud toe hy op die berg Hor gesterf het. 40  En die koning van Arad,+ die Kanaäniet wat in die Negeb in die land Kanaän gewoon het, het gehoor dat die Israeliete op pad is. 41  Ná verloop van tyd het hulle van die berg Hor af weggetrek+ en in Salʹmona kamp opgeslaan. 42  Daarna het hulle van Salʹmona af weggetrek en in Punon kamp opgeslaan. 43  En hulle het van Punon af weggetrek en in Obot kamp opgeslaan.+ 44  Toe het hulle van Obot af weggetrek en in Ije-Abaʹrim, aan die grens van Moab,+ kamp opgeslaan. 45  Later het hulle van Ijim af weggetrek en in Dibon-Gad+ kamp opgeslaan. 46  Daarna het hulle van Dibon-Gad af weggetrek en in Alʹmon-Diblataʹim kamp opgeslaan. 47  Toe het hulle van Alʹmon-Diblataʹim af weggetrek en in die Abaʹrim-berge,+ voor Nebo,+ kamp opgeslaan. 48  Laastens het hulle van die Abaʹrim-berge af weggetrek en op die woestynvlaktes van Moab by die Jordaanrivier oorkant Jeʹrigo kamp opgeslaan.+ 49  Hulle het kamp opgeslaan langs die Jordaanrivier, van Bet-Jeʹsimot af tot by Abel-Sittim,+ op die woestynvlaktes van Moab. 50  Jehovah het op die woestynvlaktes van Moab by die Jordaanrivier oorkant Jeʹrigo vir Moses gesê: 51  “Sê vir die Israeliete: ‘Julle gaan deur die Jordaanrivier trek in die land Kanaän in.+ 52  Julle moet al die inwoners van die land voor julle uit verdryf en al hulle klipfigure+ en al hulle metaalbeelde+ vernietig, en julle moet al hulle heilige offerhoogtes+ verwoes. 53  En julle sal die land in besit neem en daarin woon, want ek sal die land beslis as ’n besitting aan julle gee.+ 54  Julle moet die land deur die lot verdeel+ as ’n besitting onder julle families. Julle moet die erfdeel van die groter groepe groter maak en die erfdeel van die kleiner groepe kleiner maak.+ Elkeen se erfdeel sal wees waar die lot vir hom val. Julle sal julle eiendom as ’n erfdeel volgens die stamme van julle vaders ontvang.+ 55  “‘Maar as julle nie die inwoners van die land voor julle uit verdryf nie,+ sal dié wat julle laat oorbly, soos iets word wat julle oë irriteer en soos dorings in julle sye, en hulle sal dit vir julle moeilik maak in die land waarin julle sal woon.+ 56  En ek sal aan julle doen wat ek aan hulle wou doen.’”+

Voetnote

Lett. “leërmagte”.
Lett. “met ’n opgeligte hand”.