Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A7-D

Belangrikste gebeurtenisse van Jesus se lewe op die aarde – Jesus se groot bediening in Galilea (Deel 2)

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

31 of 32

Omgewing van Kapernaum

Jesus vertel Koninkryksillustrasies

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

See van Galilea

Laat storm van boot af bedaar

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Gadara-streek

Stuur demone in varke in

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Waarskynlik Kapernaum

Genees ’n vrou se bloedvloeiing; wek Jaïrus se dogter op

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Genees blinde en stom mense

9:27-34

     

Nasaret

Word weer in sy tuisdorp verwerp

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Derde predikingsreis deur Galilea; brei werk uit deur apostels uit te stuur

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes laat Johannes die Doper se kop afkap; Herodes weet nie wat om oor Jesus te dink nie

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, kort voor die Pasga (Joh 6:⁠4)

Kapernaum (?); See van Galilea, NO kant

Apostels keer terug van predikingsreis; Jesus voed 5 000 mans

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

See van Galilea, NO kant; Gennesaret

Mense probeer Jesus koning maak; hy loop op die see; genees baie

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Sê hy is “die brood van die lewe”; baie neem aanstoot en verlaat hom

     

6:22-71

32, ná die Pasga

Waarskynlik Kapernaum

Veroordeel menslike tradisies

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisië; Dekapolis

Genees Siro-Fenisiese vrou se dogter; voed 4 000 mans

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Geen teken, behalwe dié van Jona

15:39–16:4

8:10-12