Numeri 31:1-54

  • Wraak op Midian (1-12)

    • Bileam doodgemaak (8)

  • Instruksies oor oorlogsbuit (13-54)

31  Jehovah het toe vir Moses gesê:  “Neem wraak+ vir die Israeliete op die Midianiete.+ Daarna sal jy sterf.”*+  Toe het Moses vir die volk gesê: “Julle moet van die manne toerus om te veg* teen Miʹdian en om vir Jehovah wraak te neem op Miʹdian.  Julle moet 1 000 uit elke stam van al die stamme van Israel na die leërmag stuur.”  Uit die duisende van Israel+ is 1 000 toe uit elke stam aangewys, 12 000 toegerus vir die geveg.*  Toe het Moses 1 000 uit elke stam na die geveg uitgestuur, saam met Piʹnehas,+ die seun van die priester Eleaʹsar. Piʹnehas het saam met die leërmag gegaan, en hy het die heilige voorwerpe en die trompette om die seine te gee,+ in sy hand gehad.  Hulle het oorlog teen Miʹdian gemaak, net soos Jehovah Moses beveel het, en hulle het elke manlike persoon doodgemaak.  Onder dié wat doodgemaak is, was die konings van Miʹdian, naamlik Ewi, Rekem, Sur, Hur en Reba, die vyf konings van Miʹdian. Hulle het ook Biʹleam,+ die seun van Beor, met die swaard doodgemaak.  Maar die Israeliete het die vrouens en kinders van Miʹdian as gevangenes weggeneem. Hulle het ook al hulle beeste, skape, bokke en al hulle besittings geneem. 10  En hulle het al hulle stede waarin hulle gewoon het en al hulle kampe* met vuur verbrand. 11  En hulle het alles wat hulle kon, mense sowel as diere, saamgeneem. 12  Toe het hulle die gevangenes en alles wat hulle geneem het na Moses en die priester Eleaʹsar en die gemeenskap van Israel gebring, na die kamp op die woestynvlaktes van Moab+ naby die Jordaanrivier oorkant Jeʹrigo. 13  Toe het Moses en die priester Eleaʹsar en al die hoofmanne van die gemeenskap hulle buite die kamp gaan ontmoet. 14  Maar Moses het kwaad geword vir die manne wat oor die leërmag aangestel was, die hoofde oor 1 000 en die hoofde oor 100, wat van die geveg af gekom het. 15  Moses het vir hulle gesê: “Het julle al die vrouens laat lewe? 16  Dit is juis hulle wat, deur Biʹleam se woord, die Israeliete gekry het om ontrou aan Jehovah te wees+ by Peor,+ wat veroorsaak het dat die plaag oor die volk van Jehovah gekom het.+ 17  Nou moet julle al die manlike kinders en al die vrouens wat seksuele omgang met ’n man gehad het, doodmaak. 18  Maar julle mag al die jong meisies wat nie seksuele omgang met ’n man gehad het nie, laat lewe.+ 19  En julle moet sewe dae lank buite die kamp bly. Elkeen van julle wat iemand* doodgemaak het en elkeen van julle wat geraak het aan iemand wat doodgemaak is,+ moet hom op die derde dag en op die sewende dag reinig,+ julle en julle gevangenes. 20  En julle moet elke kleed, elke voorwerp van vel, alles wat van bokhaar gemaak is en elke houtvoorwerp reinig van sonde.” 21  Die priester Eleaʹsar het toe vir die manne van die leërmag wat gaan veg het, gesê: “Dít is die wetsbepaling wat Jehovah Moses gegee het: 22  ‘Net die goud, die silwer, die koper, die yster, die tin en die lood, 23  alles wat vuurbestand is, moet julle deur die vuur laat gaan, en dit sal rein wees. Maar dit moet ook met die reinigingswater gewas word.+ Alles wat nie vuurbestand is nie, moet julle met die water was. 24  En julle moet julle klere op die sewende dag was en rein wees, en daarna mag julle in die kamp inkom.’”+ 25  Jehovah het toe vir Moses gesê: 26  “Stel ’n lys op van alles wat geneem is, insluitende die gevangenes en die diere. Doen dit saam met die priester Eleaʹsar en die hoofde van die vaderhuise van die gemeenskap van Israel. 27  Verdeel alles wat geneem is in twee dele: een deel vir dié in die leërmag wat aan die geveg deelgeneem het, en die ander deel vir die res van die gemeenskap van Israel.+ 28  Neem by die soldate wat gaan veg het as belasting vir Jehovah een siel* uit elke 500 van die mense, die beeste, die donkies en die kleinvee. 29  Julle moet dit uit hulle helfte neem en dit vir die priester Eleaʹsar gee as Jehovah se bydrae.+ 30  Uit die helfte wat vir die Israeliete gegee is, moet jy een uit 50 neem van die mense, die beeste, die donkies, die kleinvee en van elke soort mak dier, en jy moet dit vir die Leviete gee,+ wat na die verantwoordelikhede in verband met Jehovah se tabernakel omsien.”+ 31  Moses en die priester Eleaʹsar het toe gedoen net soos Jehovah Moses beveel het. 32  Die res van die diere wat deur die manne geneem is, was 675 000 kleinvee, 33  72 000 beeste 34  en 61 000 donkies. 35  Die aantal vrouens wat nie seksuele omgang met ’n man gehad het nie,+ was 32 000. 36  Dié wat gaan veg het, het die helfte ontvang as hulle deel, naamlik: 337 500 kleinvee. 37  Die belasting vir Jehovah uit die kleinvee was 675. 38  Hulle het ook 36 000 beeste ontvang, en die belasting daarop vir Jehovah was 72. 39  Hulle het 30 500 donkies ontvang, en die belasting daarop vir Jehovah was 61. 40  Hulle het 16 000 mense ontvang, en die belasting vir Jehovah was 32 mense. 41  Toe het Moses die belasting vir die priester Eleaʹsar gegee as die bydrae vir Jehovah,+ net soos Jehovah Moses beveel het. 42  Die helfte wat aan die Israeliete behoort het, wat Moses eenkant gesit het van die deel vir die manne wat oorlog gevoer het, 43  was 337 500 kleinvee, 44  36 000 beeste, 45  30 500 donkies 46  en 16 000 mense. 47  Toe het Moses uit die Israeliete se helfte een uit 50 geneem van die mense en van die diere en hulle vir die Leviete gegee,+ wat na die verantwoordelikhede van Jehovah se tabernakel omgesien het,+ net soos Jehovah Moses beveel het. 48  Toe het die manne wat oor die duisende van die leërmag aangestel was,+ die hoofde oor 1 000 en die hoofde oor 100, na Moses toe gekom, 49  en hulle het vir Moses gesê: “U knegte het die aantal soldate getel wat onder ons bevel is, en nie een van hulle word vermis nie.+ 50  Laat elkeen van ons dus wat hy gevind het, as ’n offer vir Jehovah aanbied: goue voorwerpe, enkelkettinkies, armbande, seëlringe, oorringe en ander juwele, om vir ons versoening te doen voor Jehovah.” 51  Moses en die priester Eleaʹsar het dus die goud, dit wil sê al die juwele, van hulle aanvaar. 52  Al die goud van die bydrae wat die hoofde oor 1 000 en die hoofde oor 100 vir Jehovah gegee het, was altesaam 16 750 sikkels.* 53  Elke man van die leërmag het vir hom oorlogsbuit geneem. 54  Moses en die priester Eleaʹsar het die goud van die hoofde oor 1 000 en oor 100 aanvaar en dit in die tent van samekoms ingebring as ’n herinnering vir die Israeliete voor Jehovah.

Voetnote

Lett. “tot jou volk versamel word”.
Of “vir die leërmag”.
Of “vir die leërmag”.
Of “ommuurde kampe”.
Of “’n siel”.
’n Sikkel was gelyk aan 11,4 g. Sien Aanh. B14.