Numeri 3:1-51

  • Aäron se seuns (1-4)

  • Leviete uitgekies om te dien (5-39)

  • Eersgeborenes losgekoop (40-51)

3  Dít is die nageslag* van Aäron en van Moses in die tyd toe Jehovah met Moses op die berg Siʹnai+ gepraat het.  Die name van Aäron se seuns was Nadab (die eersgeborene), Abiʹhu,+ Eleaʹsar+ en Iʹtamar.+  Dit was die name van Aäron se seuns, die gesalfde priesters wat ingehuldig is* om as priesters te dien.+  Nadab en Abiʹhu het egter voor Jehovah gesterf toe hulle in die wildernis Siʹnai onwettige vuur voor Jehovah geoffer het,+ en hulle het geen kinders gehad nie. Maar Eleaʹsar+ en Iʹtamar+ het voortgegaan om saam met hulle pa, Aäron, as priesters te dien.  Jehovah het toe vir Moses gesê:  “Laat die stam van Levi+ nader kom, en laat hulle voor die priester Aäron staan, en hulle moet voor hom dien.+  Hulle moet hulle verantwoordelikhede teenoor hom en teenoor die hele gemeenskap van Israel voor die tent van samekoms nakom deur hulle diens in verband met die tabernakel te verrig.  Hulle moet na al die toerusting+ van die tent van samekoms omsien en hulle verantwoordelikhede teenoor die Israeliete nakom deur die dienste in verband met die tabernakel te verrig.+  Jy moet die Leviete aan Aäron en sy seuns gee. Hulle word aan hom gegee as gawes onder die Israeliete.+ 10  Jy moet Aäron en sy seuns aanstel, en hulle moet hulle priesterlike pligte uitvoer.+ Enigiemand anders* wat nader kom, moet doodgemaak word.”+ 11  Jehovah het verder vir Moses gesê: 12  “Kyk! Ek neem die Leviete onder die Israeliete uit in die plek van al die eersgeborenes* van die Israeliete,+ en die Leviete sal myne word. 13  Want elke eersgeborene is myne.+ Op die dag toe ek elke eersgeborene in Egipte getref het,+ het ek elke eersgeborene in Israel vir my geheilig, mens sowel as dier.+ Hulle moet myne word. Ek is Jehovah.” 14  Jehovah het verder vir Moses in die wildernis Siʹnai+ gesê: 15  “Registreer die seuns van Levi volgens hulle vaderhuis en volgens hulle familie. Jy moet elke manlike persoon van ’n maand en ouer registreer.”+ 16  Moses het hulle toe op bevel van Jehovah geregistreer, net soos hy beveel is. 17  Dít was die name van die seuns van Levi: Gerson, Kehat en Meraʹri.+ 18  En dít was die name van die seuns van Gerson volgens hulle families: Libni en Siʹmeï.+ 19  Die seuns van Kehat volgens hulle families was Amram, Jishar, Heʹbron en Usʹsiël.+ 20  Die seuns van Meraʹri volgens hulle families was Magli+ en Musi.+ Dit was die families van die Leviete volgens hulle vaderhuise. 21  Die afstammelinge van Gerson was die familie van die Libniete+ en die familie van die Simeïete. Dit was die families van die Gersoniete. 22  Die getal van al die manlike persone van ’n maand en ouer wat uit hierdie families geregistreer is, was 7 500.+ 23  Die families van die Gersoniete het agter die tabernakel,+ aan die westekant, kamp opgeslaan. 24  Die hoofman van die vaderhuis van die Gersoniete was Eljaʹsaf, die seun van Lael. 25  Die verantwoordelikheid van die seuns van Gerson+ in die tent van samekoms was om na die tabernakel om te sien, sowel as na die tent,+ sy bedekking,+ die skerm*+ vir die ingang van die tent van samekoms, 26  die hangende gordyne+ van die voorhof, die skerm*+ vir die ingang van die voorhof wat rondom die tabernakel en die altaar is, sy tenttoue en al die dienste wat daarmee verband hou. 27  Die afstammelinge van Kehat was die familie van die Amramiete, die familie van die Jishariete, die familie van die Hebroniete en die familie van die Ussiëliete. Dit was die families van die Kehatiete.+ 28  Die getal van al die manlike persone van ’n maand en ouer was 8 600. Hulle het die verantwoordelikheid gehad om na die heiligdom om te sien.+ 29  Die families van die seuns van Kehat het aan die suidekant van die tabernakel kamp opgeslaan.+ 30  Die hoofman van die vaderhuis van die Kehatiete was Eliʹsafan, die seun van Usʹsiël.+ 31  Hulle verantwoordelikheid was om na die Ark+ om te sien, sowel as na die tafel,+ die lampstaander,+ die altare,+ die voorwerpe+ wat vir die diens in die heiligdom gebruik is, die skerm*+ en al die dienste wat daarmee verband hou.+ 32  Die hoof van die hoofmanne van die Leviete was Eleaʹsar,+ die seun van die priester Aäron. Hy het toesig gehou oor dié wat verantwoordelikhede by die heiligdom gehad het. 33  Die afstammelinge van Meraʹri was die familie van die Magliete en die familie van die Musiete. Dit was die families van Meraʹri.+ 34  Die getal van al die manlike persone van ’n maand en ouer wat geregistreer is, was 6 200.+ 35  Die hoofman van die vaderhuis van Meraʹri was Suʹriël, die seun van Abiʹhail. Hulle het aan die noordekant van die tabernakel kamp opgeslaan.+ 36  Die seuns van Meraʹri was verantwoordelik vir die paneelrame+ van die tabernakel, sy stawe,+ sy pilare,+ sy voetstukke, al sy voorwerpe+ en al die dienste wat daarmee verband hou,+ 37  sowel as die pilare wat rondom die voorhof was en hulle voetstukke,+ hulle tentpenne en hulle tenttoue. 38  Moses, Aäron en die seuns van Aäron het kamp opgeslaan voor die tabernakel, aan die oostekant, voor die tent van samekoms, aan die kant waar die son opkom. Hulle het die verantwoordelikheid gehad om na die heiligdom om te sien as hulle verpligting namens die Israeliete. Enigiemand anders* wat nader gekom het, sou doodgemaak word.+ 39  Al die manlike Leviete van ’n maand en ouer wat Moses en Aäron op bevel van Jehovah volgens hulle families geregistreer het, was 22 000. 40  Toe het Jehovah vir Moses gesê: “Registreer al die manlike eersgeborenes van die Israeliete van ’n maand en ouer.+ Tel hulle en stel ’n lys op van hulle name. 41  Jy moet die Leviete vir my neem. Ek is Jehovah. Neem hulle in die plek van al die eersgeborenes van die Israeliete,+ en neem die vee van die Leviete in die plek van al die eersgebore vee van die Israeliete.”+ 42  Moses het toe al die eersgeborenes onder die Israeliete geregistreer, net soos Jehovah hom beveel het. 43  Die getal van al die manlike eersgeborenes van ’n maand en ouer wat by naam geregistreer is, was 22 273. 44  Jehovah het verder met Moses gepraat en gesê: 45  “Neem die Leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die Israeliete, en neem die Leviete se vee in die plek van die Israeliete se vee, en die Leviete moet myne word. Ek is Jehovah. 46  As ’n losprys+ vir die 273 eersgeborenes van die Israeliete wat meer is as die aantal Leviete,+ 47  moet jy vyf sikkels* per persoon neem,+ volgens die standaardsikkel van die heiligdom.* ’n Sikkel is 20 gera.*+ 48  Jy moet die geld vir Aäron en sy seuns gee as die losprys vir die Israeliete wat meer is as die aantal Leviete.” 49  Toe het Moses die geld van die loskoopprys geneem vir die Israeliete wat meer was as die aantal Leviete. 50  Hy het die geld geneem vir die eersgeborenes van die Israeliete, 1 365 sikkels, volgens die standaardsikkel van die heiligdom. 51  Toe het Moses die geld van die losprys vir Aäron en sy seuns gegee volgens die woord* van Jehovah, net soos Jehovah Moses beveel het.

Voetnote

Lett. “die geslagte”.
Lett. “wie se hande gevul is”.
Lett. “Enige vreemdeling”, d.w.s. iemand wat nie deel is van Aäron se familie nie.
Lett. “van elke eersgeborene wat die baarmoeder open”.
Of “gordyn”.
Of “gordyn”.
Of “gordyn”.
Lett. “Enige vreemdeling”, d.w.s. iemand wat nie ’n Leviet is nie.
’n Sikkel was gelyk aan 11,4 g. Sien Aanh. B14.
Of “volgens die heilige sikkel”.
’n Gera was gelyk aan 0,57 g. Sien Aanh. B14.
Lett. “mond”.