Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A7-A

Belangrikste gebeurtenisse van Jesus se lewe op die aarde – Voor Jesus se bediening

Die vier Evangelies in chronologiese volgorde

Die volgende tabelle het ooreenstemmende kaarte wat toon

waar Jesus gereis en gepreek het. Die pyltjies op die kaarte dui hoofsaaklik rigting aan, nie presiese roetes nie. Die afkorting “ca.” staan vir “circa”, of “ongeveer”.

Gebeurtenisse voor Jesus se bediening

TYD

PLEK

GEBEURTENIS

MATTEUS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

3 VHJ

Jerusalem, tempel

Engel Gabriël voorspel die geboorte van Johannes die Doper aan Sagaria

   

1:5-25

 

ca. 2 VHJ

Nasaret; Judea

Engel Gabriël voorspel die geboorte van Jesus aan Maria; sy besoek haar familielid Elisabet

   

1:26-56

 

2 VHJ

Judese heuwelland

Johannes die Doper gebore en ’n naam gegee; Sagaria profeteer; Johannes sal in woestyn woon

   

1:57-80

 

2 VHJ, ca. 1 Okt.

Betlehem

Jesus gebore; “die Woord het ’n mens geword

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Naby Betlehem; Betlehem

Engel maak goeie nuus aan herders bekend; engele loof God; herders besoek kindjie

   

2:8-20

 

Betlehem; Jerusalem

Jesus besny (8ste dag); ouers bring hom na tempel (ná 40ste dag)

   

2:21-38

 

1 VHJ of 1 HJ

Jerusalem; Betlehem; Egipte; Nasaret

Besoek deur sterrevoorspellers; gesin vlug na Egipte; Herodes maak jong seuns dood; gesin keer terug van Egipte en vestig hulle in Nasaret

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 HJ, Pasga

Jerusalem

Twaalfjarige Jesus vra leermeesters uit by die tempel

 

   

2:41-50

 
 

Nasaret

Terug na Nasaret; bly onderdanig aan ouers; leer timmerwerk; Maria maak nog vier seuns groot, sowel as dogters (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29, lente

Wildernis, Jordaanrivier

Johannes die Doper begin sy bediening

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28