Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

B8

Tempel van Salomo

 1. Kenmerke van die tempel

 2. 1 Allerheiligste (1Kn 6:16, 20)

 3. 2 Heilige (2Kr 5:9)

 4. 3 Dakvertrekke (1Kr 28:11)

 5. 4 Syvertrekke (1Kn 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jagin (1Kn 7:21; 2Kr 3:17)

 7. 6 Boas (1Kn 7:21; 2Kr 3:17)

 8. 7 Voorportaal (1Kn 6:3; 2Kr 3:4) (Hoogte onseker)

 9. 8 Koperaltaar (2Kr 4:1)

 10. 9 Koperplatform (2Kr 6:13)

 11. 10 Binneste voorhof (1Kn 6:36)

 12. 11 See van gegote metaal (1Kn 7:23)

 13. 12 Waentjies (1Kn 7:27)

 14. 13 Syingang (1Kn 6:8)

 15. 14 Eetkamers (1Kr 28:12)