Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

B12-B

Die laaste week van Jesus se lewe op aarde (Deel 2)

Jerusalem en omgewing

 1. Tempel

 2. Tuin van Getsemane (?)

 3. Goewerneur se paleis

 4. Kajafas se huis (?)

 5. Paleis wat deur Herodes Antipas gebruik is (?)

 6. Bad Betsata

 7. Bad Siloam

 8. Sanhedrinsaal (?)

 9. Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Gaan na dag:  12 Nisan |  13 Nisan |  14 Nisan |  15 Nisan |  16 Nisan

 12 Nisan

SONSONDERGANG (Jewish days start and end at sunset)

SONSOPKOMS

 • Rustige dag saam met dissipels

 • Judas onderhandel om Jesus te verraai

SONSONDERGANG

 13 Nisan

SONSONDERGANG

SONSOPKOMS

 • Petrus en Johannes berei voor vir die Pasga

 • Jesus en ander apostels kom laatmiddag daar aan

SONSONDERGANG

 14 Nisan

SONSONDERGANG

 • Eet die Pasga saam met die apostels

 • Was die apostels se voete

 • Stuur Judas uit

 • Stel die Here se Aandmaal in

 • Verraai en in hegtenis geneem in die tuin van Getsemane

 • Apostels vlug

 • Verhoor deur die Sanhedrin by Kajafas se huis

 • Petrus verloën Jesus

SONSOPKOMS

 • Verskyn weer voor die Sanhedrin

 • Geneem na Pilatus, dan na Herodes, dan terug na Pilatus

 • Tot die dood veroordeel en by Golgota tereggestel

 • Sterf omtrent drieuur die middag

 • Liggaam verwyder en begrawe

SONSONDERGANG

 15 Nisan (Sabbat)

SONSONDERGANG

SONSOPKOMS

 • Pilatus gee toestemming dat Jesus se graf bewaak moet word

SONSONDERGANG

 16 Nisan

SONSONDERGANG

 • Nog speserye vir die begrafnis word gekoop

SONSOPKOMS

 • Opgewek

 • Verskyn aan dissipels

SONSONDERGANG