Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

Tabel van Bybelboeke

Boeke van die Hebreeuse Geskrifte, geskryf voor die Christelike era (Huidige Jaartelling)

NAAM VAN BOEK

SKRYWER(S)

WAAR GESKRYF

BOEK VOLTOOI (VHJ)

TYDPERK GEDEK (VHJ)

Genesis

Moses

Wildernis

1513

“In die begin” tot 1657

Eksodus

Moses

Wildernis

1512

1657-1512

Levitikus

Moses

Wildernis

1512

1 maand (1512)

Numeri

Moses

Wildernis en vlaktes van Moab

1473

1512-1473

Deuteronomium

Moses

Vlaktes van Moab

1473

2 maande (1473)

Josua

Josua

Kanaän

ca. 1450

1473–ca. 1450

Rigters

Samuel

Israel

ca. 1100

ca. 1450–ca. 1120

Rut

Samuel

Israel

ca. 1090

11 jaar van die tydperk van die Rigters

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

ca. 1078

ca. 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

ca. 1040

1077–ca. 1040

1 Konings

Jeremia

Juda

580

ca. 1040-580

2 Konings

Jeremia

Juda en Egipte

580

 

1 Kronieke

Esra

Jerusalem (?)

ca. 460

1 Kronieke 9:44: ca. 1077-537

2 Kronieke

Esra

Jerusalem (?)

ca. 460

ca. 1077-537

Esra

Esra

Jerusalem

ca. 460

537–ca. 467

Nehemia

Nehemia

Jerusalem

ná 443

456–ná 443

Ester

Mordegai

Susan, Elam

ca. 475

493–ca. 475

Job

Moses

Wildernis

ca. 1473

Meer as 140 jaar tussen 1657 en 1473

Psalms

Dawid en ander

 

ca. 460

 

Spreuke

Salomo; Agur; Lemuel

Jerusalem

ca. 717

 

Prediker

Salomo

Jerusalem

v. 1000

 

Hooglied van Salomo

Salomo

Jerusalem

ca. 1020

 

Jesaja

Jesaja

Jerusalem

ná 732

ca. 778–ná 732

Jeremia

Jeremia

Juda; Egipte

580

647-580

Klaagliedere

Jeremia

Naby Jerusalem

607

 

Esegiël

Esegiël

Babilon

ca. 591

613–ca. 591

Daniël

Daniël

Babilon

ca. 536

618–ca. 536

Hosea

Hosea

Samaria (distrik)

ná 745

v. 804–ná 745

Joël

Joël

Juda

ca. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

ca. 804

 

Obadja

Obadja

 

ca. 607

 

Jona

Jona

 

ca. 844

 

Miga

Miga

Juda

v. 717

ca. 777-717

Nahum

Nahum

Juda

v. 632

 

Habakuk

Habakuk

Juda

ca. 628 (?)

 

Sefanja

Sefanja

Juda

v. 648

 

Haggai

Haggai

Jerusalem herbou

520

112 dae (520)

Sagaria

Sagaria

Jerusalem herbou

518

520-518

Maleagi

Maleagi

Jerusalem herbou

ná 443

 

Boeke van die Christelike Griekse Geskrifte, geskryf gedurende die Christelike era (Huidige Jaartelling)

NAAM VAN BOEK

SKRYWER

WAAR GESKRYF

BOEK VOLTOOI (HJ)

TYDPERK GEDEK (HJ)

Matteus

Matteus

Israel

ca. 41

2 VHJ–33 HJ

Markus

Markus

Rome

ca. 60-65

29-33 HJ

Lukas

Lukas

Sesarea

ca. 56-58

3 VHJ–33 HJ

Johannes

Apostel Johannes

In of naby Efese

ca. 98

Ná inleiding, 29-33 HJ

Handelinge

Lukas

Rome

ca. 61

33–ca. 61 HJ

Romeine

Paulus

Korinte

ca. 56

 

1 Korintiërs

Paulus

Efese

ca. 55

 

2 Korintiërs

Paulus

Masedonië

ca. 55

 

Galasiërs

Paulus

Korinte of Siriese Antiogië

ca. 50-52

 

Efesiërs

Paulus

Rome

ca. 60-61

 

Filippense

Paulus

Rome

ca. 60-61

 

Kolossense

Paulus

Rome

ca. 60-61

 

1 Tessalonisense

Paulus

Korinte

ca. 50

 

2 Tessalonisense

Paulus

Korinte

ca. 51

 

1 Timoteus

Paulus

Masedonië

ca. 61-64

 

2 Timoteus

Paulus

Rome

ca. 65

 

Titus

Paulus

Masedonië (?)

ca. 61-64

 

Filemon

Paulus

Rome

ca. 60-61

 

Hebreërs

Paulus

Rome

ca. 61

 

Jakobus

Jakobus (Jesus se broer)

Jerusalem

v. 62

 

1 Petrus

Petrus

Babilon

ca. 62-64

 

2 Petrus

Petrus

Babilon (?)

ca. 64

 

1 Johannes

Apostel Johannes

In of naby Efese

ca. 98

 

2 Johannes

Apostel Johannes

In of naby Efese

ca. 98

 

3 Johannes

Apostel Johannes

In of naby Efese

ca. 98

 

Judas

Judas (Jesus se broer)

Israel (?)

ca. 65

 

Openbaring

Apostel Johannes

Patmos

ca. 96

 

[In die geval van party boeke is dit nie heeltemal seker wie dit geskryf het of waar en wanneer dit geskryf is nie. Die afkorting “ca.” beteken “circa”, of ongeveer, en “v.” beteken voor.]