Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

VRAAG 7

Wat voorspel die Bybel oor ons dag?

“Nasie sal teen nasie opstaan en koninkryk teen koninkryk . . . Al hierdie dinge is die begin van ’n baie moeilike tyd.”

Matteus 24:7, 8

“Baie valse profete sal verskyn, en hulle sal baie mense mislei. En omdat daar al hoe meer wetteloosheid sal wees, sal die liefde van die meeste mense afkoel.”

Matteus 24:11, 12

“Wanneer julle van oorloë en berigte van oorloë hoor, moet julle nie bang wees nie. Hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie.”

Markus 13:7

“Daar sal groot aardbewings wees, en voedseltekorte en vreeslike siektes op die een plek ná die ander. Mense sal skrikwekkende dinge sien, en daar sal groot tekens van die hemel af wees.”

Lukas 21:11

“Daar [sal] in die laaste dae swaar tye . . . wees wat moeilik is om deur te kom. Want mense sal selfsugtig wees, geldgierig, trots en hoogmoedig. Hulle sal beledigende dinge sê. Hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Hulle sal ondankbaar en dislojaal wees. Hulle sal geen natuurlike liefde hê nie en nie bereid wees om tot enigiets in te stem nie. Hulle sal slegte dinge van mense sê en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees en sonder liefde vir wat goed is. Hulle sal verraaiers wees, hardkoppig, opgeblase van trots en lief vir plesier eerder as vir God. Dit sal lyk asof hulle God dien, maar hulle sal nie lewe soos mense wat God dien nie.”

2 Timoteus 3:1-5