Spring na inhoud

Spring na inhoudsopgawe

A6-A

Tabel: Profete en konings van Juda en van Israel (Deel 1)

Konings van die suidelike tweestammeryk van Juda

997

Rehabeam: 17 jaar

980

Abia (Abiam): 3 jaar

978

Asa: 41 jaar

937

Josafat: 25 jaar

913

Joram: 8 jaar

ca. 906

Ahasia: 1 jaar

ca. 905

Koningin Atalia: 6 jaar

898

Joas: 40 jaar

858

Amasia: 29 jaar

829

Ussia (Asarja): 52 jaar

Konings van die noordelike tienstammeryk van Israel

997

Jerobeam: 22 jaar

ca. 976

Nadab: 2 jaar

ca. 975

Baäsa: 24 jaar

ca. 952

Ela: 2 jaar

Simri: 7 dae (ca. 951)

Omri en Tibni: 4 jaar

ca. 947

Omri (alleen): 8 jaar

ca. 940

Agab: 22 jaar

ca. 920

Ahasia: 2 jaar

ca. 917

Joram: 12 jaar

ca. 905

Jehu: 28 jaar

876

Joahas: 14 jaar

ca. 862

Joahas en Joas: 3 jaar

ca. 859

Joas (alleen): 16 jaar

ca. 844

Jerobeam II: 41 jaar

  • Lys profete

  • Joël

  • Elia

  • Elisa

  • Jona

  • Amos